2023: TA’LIM SIFATI – YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOTINI YANADA YUKSALTIRISHNING MUHIM OMILI

					View 2023: TA’LIM SIFATI – YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOTINI YANADA YUKSALTIRISHNING MUHIM OMILI

Qo‘qon universiteti tomonidan 2023 -"Insonga e’tibor va sifatli ta’lim yili" munosabati bilan o‘tkazilgan “Ta’lim sifati – Yangi O‘zbekiston taraqqiyotini yanada yuksaltirishning muhim omili”  mavzusidagi konferensiya to‘plami chop etildi. Konferensiyada  yosh olimlar, tadqiqotchi talabalar o‘z taqdimot va ma'ruzalari bilan ishtirok etgan edilar. Konferensiya to‘plamida "Aniq va tabiiy fanlar ta’limida erishilgan yutuqlar va istiqbolli vazifalar”, “Barqaror rivojlanishni ta’minlashda iqtisodiyot, menejment va moliyaviy sohalarning o‘rni”, “Ta’lim sifati va samaradorligini oshirishda inson qadri va barkamol avlod shakllanishida pedagogika, psixologiyaning o‘rni”, "Filologiya fanlarini o‘qitish orqali ta’lim sifatini oshirishda innovatsion yondashuvlar", "Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va texnika istiqbollari" kabi dolzarb 5 ta sho‘ba bo‘yicha spikerlarning maqolalari jamlandi. 

Published: 2023-06-21

 • IQTISODIYOTDAGI MATEMATIK MODELLASHTIRISHNING O‘RNI

  Temirova Anora Alisher qizi, Zahidov G‘afurjon Erkinovich
  3-6
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.266
 • СФЕРА ЮЗИНИ ҲИСОБЛАШНИНГ БИР УСУЛИ ҲАҚИДА

  Усмонов Хасанбой, Тоштемиров Баходиржон
  7-8
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.267
 • ОБУЧЕНИЕ ХИМИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

  Исроилова Ж.С., Алимова Ф.А
  9-10
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.268
 • UMUMTA’LIM MAKTABLARI GEOGRAFIYA TA’LIMIDA O‘QUVCHILARNING GEOEKOLOGIK MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI

  Abdullayeva Dilnoza Narzullayevna
  11-13
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.269
 • TABIIY FANLARNI O‘QITISHDA O‘QUVCHILARNI ILMIY DUNYOQARASHINI SHAKLLANTIRISH

  Sotvoldiyeva M.M., Matnazarova K.O.
  14-16
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.270
 • GEOGRAFIYA DARSLARINI MUAMMOLI TA’LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TASHKIL ETISH

  Allaxova Gulshixra Yerejepbaevna
  17-20
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.271
 • КАРТОШКА М-ВИРУСИНИНГ ТОЗА БИОЛОГИК ПРЕПАРАТИНИ АЖРАТИБ ОЛИШДА ИШЛАБ ЧИҚИЛГАН ОПТИМАЛ УСУЛ

  Юсубахмедов Абдурауф Абдурахим ўғли
  21-23
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.272
 • INTEGRO-DIFFERENSIAL TENGLAMA UCHUN CHEGARAVIY MASALA

  Yo‘ldashev Axrorjon, Toshtemirov Bahodirjon
  24-25
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.273
 • BOSHLANG‘ICH TA’LIMDA, AXBOROT TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLAB MATEMATIKAGA KIRISH

  Xusanova Madinabonu, Yo‘ldashev Axrorjon
  26-30
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.274
 • MAKTAB O‘QUVCHILARINING MATEMATIKA FANIDAN MAKTABDAN TASHQARI OLIMPIADA MASALALARINI YECHISH USULLARI

  Xaydarov I.I.
  31-34
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.275
 • GENERAL CONCEPTS OF PLANT EVOLUTION AND THEIR STRUCTURE DAUGHTER

  Ismailova Saida Ulug‘bek qizi
  35-37
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.279
 • YARIM TEKISLIKLAR MINKOVSKIY AYIRMASI

  Nuritdinov J.T.
  38-40
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.281
 • THE CONNECTION OF A RICKART REAL C*-ALGEBRA WITH ITS ENVELOPING RICKART (COMPLEX) C*-ALGEBRA

  Abduxamidova Dilshoda Bayram qizi, Nilufarxon Raxmonova Vaxobjon qizi
  41-43
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.288
 • KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATINI TASHKILLASHTIRISHDA MOLIYAVIY HISOBNING AHAMIYATI

  Elmurodov M.N, Tojiyeva M.M.
  44-47
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.290
 • MATEMATIKANI ZAMONAVIY IQTISODIYOTDAGI O‘RNI

  Xoshimov I.I., Sultonova Y. K
  48-51
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.293
 • O'QITISH TIZIMIGA MAYDONLI TRANZISTORLAR ASOSIDAGI DINAMIK KUCHLANISH KUCHAYTIRGICHINI JORIY ETISH

  Jo‘rayev Asom Qo‘yliboyevich
  52-55
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.372
 • CURRENT TRANSFER IN p-Si–n-(Si2)1-x(GaN)x HETEROSTRUCTURE

  Zhuraev Asom Kuylibayevich
  56-59
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.373
 • УСИЛИТЕЛЬ С ВЫСОКИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ УСИЛЕНИЯ С ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ

  Жураев Асом Куйлибаевич
  60-63
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.376
 • MAHALLIY XOM-ASHYOLAR ASOSIDA SINTEZ QILIGAN OLIGOMERLAR BILАN ISHLOV BERILGАN YOGʻOCH QURILISH MАTERIАLLАRINING STATIK MUSTAHKAMLIGI

  X.X.Toʻrayev, Sh.A.Kasimov, А.I.Xolboyeva, D.T.Yaqubova, F.N.Nurqulov
  64-66
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.378
 • ТРАНЗИСТОР ТУЗИЛМАЛАРНИНГ ПАРАМЕТРЛАРИНИ ЯХШИЛАШНИНГ КОНСТРУКТИВ ВА СХЕМОТЕХНИКАВИЙ УСУЛЛАРИ

  Жураев Асом Куйлибаевич
  67-69
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.386
 • FAN VA TABIAT BILAN TANISHTIRISH ORQALI MAKTABGACHA TA’LIM YOSHDAGI BOLALARNI INTELLEKTUAL IMKONIYATLARINI RIVOJLANTIRISH

  Nazarova Aziza, Abdiyeva Fazilat Fayzulla qizi
  70-72
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.390
 • SEL TOSHQINLARI VA UNING NATIJASIDA KELIB CHIQAYOTGAN MINTAQAVIY MUAMMOLAR ULARGA YECHIM TOPISH

  Akramova Shiringul Furqatjon qizi, Toshturdiyev Nurbek Nurali o‘g‘li
  73-75
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.401
 • AMIR TEMUR TEMURIYLAR DAVLAT BOSHQARUVI TIZIMI DIPLOMATIK ALOQALARI

  Baxtiyorov Shoxrux G’ulom o‘g‘li
  76-78
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.402
 • YURAK QON TOMIR TIZIMIDA COVID-19 DAN KEYINGI ASORATLARNI ZAMONAVIY KOMPYUTER TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA DIAGNOSTIKA VA DAVOLASH

  Ashurova Muhabbatxon
  79-82
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.403
 • ATROF-MUHIT IFLOSLANISHINING INSON SALOMATLIGIGA TA’SIRI VA UNI OLDINI OLISH

  Toshturdiyev Nurbek Nurali o‘g‘li, Adenbayev Baxtiyor Yembergenovich
  83-85
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.405
 • KIMYO FANINI O‘QITISHDA VIRTUAL LABORATORIYADAN FOYDALANISHNING O‘RNI

  Axmadjonova Yorqinoy Tojimurodovna, Ahmadjonova Umida Tojimurodovna
  86-88
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.406
 • FIRST-ORDER LINEAR DIFFERENTIAL EQUATIONS. BERNOULLI'S DIFFERENTIAL EQUATION

  Memonova Gulnoza Nazrikulovna
  89-91
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.408
 • KIMYOVIY BOGʻLANISHLAR HAQIDA TUSHUNCHA

  Raxmatullayeva Madina Jasurovna, Abdullayev Alisher Abulqosimovich
  92-94
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.409
 • “AZOTLI O‘G‘ITLAR” MAVZUSINI O‘QITISHDA O‘QUVCHILARNING BILISH FAOLIYATINI FAOLLASHTIRISH

  Xamidov S.X., Abdullayev A.A., Mamatkulov B.U.
  95-97
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.411
 • MUZLIKLAR ERISHI SABABLARI VA UNING OQIBATLARI.UNI OLDINI OLISHGA SAMARALI YECHIM TOPISH

  Toshtemirova Mashhuraxon Botirjon qizi, Toshturdiyev Nurbek Nurali o‘g‘li
  98-100
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.412
 • UZLUKSIZ AKSLANTIRISHLAR FAZOSIDA PSEVDOTEKIS TOPOLOGIYA

  Ruziyev J.E, Ahmadova M.G‘
  101-102
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.414
 • TIBBIY-BIOLOGIK FANLARDA TA’LIM SIFATINI OSHIRISHDA SMART TEXNOLOGIYALARNING ROLI

  Adhamov Shohjahon Abdullajon o‘g‘li, Ulug‘bekova Gulrux Jo‘rayevna
  103-105
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.416
 • TASODIFIY KIRISH PROTOKOLLARI ORQALI BOSHQARILADIGAN KOMPYUTER TARMOG‘INING MATEMATIK MODELI ORQALI TARMOQDAGI XATOLIKLAR HAQIDA OGOHLANTIRISH

  Dexqonboyeva Moxira Qo‘chqorboy qizi, Inomxo‘jayev Azamatjon Akramxo‘ja o‘g‘li
  106-109
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.418

 • MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALARNING RIVOJLANISHI ORQALI BANKLARNING TRANSFORMATSION SALOHIYATIGA TA’SIRI

  Tolibjonov Xurshidjon, Ruziev Shohruzbek Ravshan o‘g‘li
  111-116
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.371
 • WAYS TO EFFECTIVELY USE MATERIAL INCENTIVES THAT INCREASE LABOR EFFICIENCY

  Jamshid Sharafetdinovich Tukhtabaev
  117-119
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.374
 • ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

  Джалолиддинова Моҳира Алишер қизи
  120-122
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.375
 • O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI IJTIMOIY HAYOTIDA AYOLLARNING IJTIMOIY FAOLLIGINI OSHIRISH MASALALARI

  Akbarova Asidaxon Lazizxon qizi, Sobirov Xasan Nusratovich,
  123-127
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.377
 • THE CONCEPT OF RISK IN THE ACTIVITIES OF COMMERCIAL BANKS AND ITS ESSENCE

  Khujaxonova Sitora Baxtiyarovna, Tukhtabaev Jamshid Sharafetdinovich
  128-130
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.381
 • HARAKATLAR STRATEGIYASI DAVLAT DASTURINING –INSON MANFAATLARI VA TA’LIM SAMARADORLIGINING OSHIRISHDAGI NATIJALARI

  Aliyeva Yulduz Ulug‘bek qizi, Temirova Mashhura Muhammadaminovna
  131-133
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.382
 • ZAMONAVIY BOZOR MUHITIDA IQTISODIY HAVFSIZLIKNI TA'MINLASHNING MUHIM CHORALARI

  Qudratov J.A.
  134-136
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.383
 • BARQAROR RIVOJLANISHNI TA’MINLASHDA YOSHLAR VA XOTIN QIZLARNI MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH

  Raxmatullayeva Durdona Ravshanovna
  137-139
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.384
 • MAMLAKAT RIVOJLANISHIDA XOTIN QIZLARNI TADBIRKORLIK FAOLIYATIGA JALB ETISH TAJRIBALARI

  Zaripova D,, Jalalova G,, Miralieva D,
  140-142
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.385
 • ВНЕДРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ПРИ ИСЛАМСКОМ ФИНАНСИРОВАНИИ В УЗБЕКИСТАНЕ

  Исаев Ойбек Бахрамович
  143-150
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.388
 • MULKCHILIK INSTITUTI VA MULKIY MUNOSABATLARNING XO‘JALIK YURITISHDAGI O‘RNI

  Reymbaeva Zuxra Almaz qizi
  151-154
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.389
 • QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORIDA SMA YORDAMCHI USLINING QO‘LLANILISHI

  Murodova Shaxodat Sadriddin qizi
  155-159
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.391
 • O‘ZBEKISTONDA ISLOM MOLIYASI VA LIZING XIZMATLARI

  Isayev Oybek Baxramovich,
  160-165
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.392
 • FORMATION AND DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE INFRASTRUCTURE OF CLUSTERS IN UZBEKISTAN

  Rajabov Juratbek,, Kholikova Rukhsora Sanzharovna
  166-169
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.393
 • МАҲАЛЛИЙ ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИ РИВОЖЛАНТИРИШ АСОСИДА МАКРОИҚТИСОДИЙ БАРҚАРОРЛИКНИ ТАЪМИНЛАШГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР ТАҲЛИЛИ

  Назаров Дилшод Муминович, Холбекова Ферузахон Расуловна
  170-174
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.394
 • INTERNET TEXNOLOGIYALARINING KICHIK BIZNES SUB'YEKTLARIGA TA'SIRI

  Axmadjonov Dostonbek Odiljon og‘li, Rustam Tohirov Solijonovich
  175-177
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.395
 • КИЧИК БИЗНЕС ФАОЛИЯТИНИ РАҚАМЛАШТИРИШ: ҲОЛАТЛАР, УСЛУБЛАР ВА ТАҲЛИЛЛАР

  Рахмонов Нодиржон Рахмонжон ўғли
  178-183
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.396
 • ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИДА РИСКЛАРНИ БОШҚАРИШ ҲАМДА БОШҚАРУВ МЕХАНИЗМЛАРИНИНГ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

  Худайназарова Дилором Хайруллаевна
  184-187
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.397
 • SUN'IY INTELLEKT (AI) VA ISLOM MOLIYASI

  Abdullaev Akhrorjon, Akhmadjonov Oybek
  188-190
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.398
 • HUNARMANDCHILIKKA ASOSLANGAN KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING EKSPORT SALOHIYATINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI

  Axmadjonov Isroiljon Xaydaraliyevich
  191-195
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.399
 • DIGITAL ENTERPRISE MANAGEMENT IN CYBERSPACE

  Kurbonov Said Akbarovich
  196-203
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.400
 • ELABORATION OF ENTERPRISE DEVELOPMENT STRATEGY IN REAL SECTOR OF ECONOMY USING QUALITY MANAGEMENT TOOLS

  Kurbonov Said Akbarovich
  204-210
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.404
 • МАРКАЗИЙ ОСИЁДА ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҲАМКОРЛИК АЛОҚАЛАРИНИНГ ТАШҚИ СИЁСАТДАГИ УСТУВОРЛИГИ

  Фазлиддинов Жанобиддин Зайнобиддин ўғли, Абдумажидова Ҳамида
  211-215
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.407
 • JAHON IQTISODIYOTI VA XALQARO MUNOSABATLAR

  Maxmudova Zilola Ma’murjon qizi
  216-219
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.410
 • KORRUPSIYASIZ HAYOT- KELAJAGIMIZ GAROVI

  Qulmanbetova Madina Alim qizi, Miryahyoyeva Nargiza Ne'matillo qizi, Abdiyeva Fazilat Fayzulla qizi
  220-222
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.413
 • TURIZMNI RIVOJLANTIRISH

  Ortikova Jasmina Oybek kizi
  223-225
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.415
 • RAQAMLI IQTISODIYOT VA UNING BOSHQARUVDAGI ROLI.

  Odilov Abdulloh, Abdullajonov Davronjon Shokirjon o‘g‘li
  226-228
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.417
 • THE ROLE AND IMPORTANCE OF ICT IN THE DEVELOPMENT OF THE TAX SYSTEM

  Oymatova G.M.
  229-231
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.419
 • O‘ZBEKISTONDA SPORT TURIZMI SALOHIYATI

  Toirova Jasmina, Umarov Omonjon
  232-233
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.420
 • O‘ZBEK TURIZMNING IQTISODIYOTDA TUTGAN O‘RNI.

  Ulug’bek Valiyev, Omonjon Umarov
  234-236
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.421
 • ZIYORAT TURIZM: MAVJUD RESURSLAR VA ULARNING TASNIFI

  Ahmedov Jasurbek Mahmudjon o‘g’li, Umarov Omonjon
  237-239
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.422
 • BARQAROR IQTISODIY O‘SISH - BARQAROR RIVOJLANISH GAROVI

  Umarova Mohinur
  240-242
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.423
 • O‘ZBEK TURIZMIDA QASHQADARYO TURIZM SALOHIYATI

  Choriyev Jo‘rabek, Umarov Omonjon
  243-246
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.424
 • MADANIY TURIZM VA TURIZMNING O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA QO’SHAYOTGAN HISSASI

  Iqbolxo‘jaev Amirxon, Umarov Omonjon
  247-248
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.425
 • ISH BILARMONLIK VA MICE TURIZMNI AXAMYATI

  Baxtiyorjonova Muxlisa Dilshodjon qizi, Umarov Omonjon
  249-250
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.426
 • MICE TURIZMI ORQALI O‘ZBEKISTONNING TURISTIK SALOHIYATINI TARG‘IB ETISH OMILLARI

  Ma’rifova Sevinchxon Mansurjon qizi, Umarov Omonjon
  251-252
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.427
 • O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING YUNESKONING UMUMJAHON MEROSI RO‘YHATIGA KIRITILGAN TARIXIY OBYEKTLARI

  Mirzaboyeva Muslimaxon, Umarov Omonjon
  253-257
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.428
 • O‘ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES RIVOJLANISH TENDENSIYASI

  Musabekov Sherali Nazarali o‘g‘li, Xursanaliyev Boburmirzo Farhod o‘g‘li
  258-260
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.429
 • O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING INVESTITSIYA SIYOSATI

  Musabekov Sherali Nazarali o‘g‘li, Xursanaliyev Boburmirzo Farhod o‘g‘li
  261-264
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.430
 • THE IMPACT OF UZBEKISTAN'S FOREIGN DEBT ON THE GROSS DOMESTIC PRODUCT

  Nishonkulov Shohruhxon, Gafurov Khurshid
  265-267
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.431
 • IFRS NING GAAP BILAN SOLISHTIRGANDAGI AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI

  Numonov Fayzullo Nurmuhammadjon o‘g‘li, Gafurov Xurshid Maxsudovich
  268-270
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.432
 • RAQAMLI IQTISODIYOTNING RIVOJLANISHDAGI O‘RNI

  Abdullayev Axrorjon Axadjon o‘g‘li,
  271-273
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.433
 • ВЛИЯНИЕ ИННOВAЦИИ НA РЕAЛЬНЫЙ СЕКТOР ЭКOНOМИКИ

  Хужахонова Ситора Бахтияровна
  274-278
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.434
 • HODIMLARNI ISHLASH SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAG‘BATLANTIRISHNING SAMARALI USULLARI

  Vahobjonov Abdulfotih, Melibaeva Gulhon Nazrullaevna
  279-280
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.435
 • BOZOR MUNOSABATLARI SHAROTIDA TA’LIM MENEJERINING BOSHQARUV QARORLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING PEDAGOGIK SHARTLARI

  Murodov Nodirbek Oybek o‘g‘li,
  281-285
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.436
 • O‘ZBEKISTONDA TIBBIY TURIZMNING HOLATI

  Turg‘unboyeva Nuriza Erkin qizi
  286
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.437
 • BARQAROR TURIZM VA EKOTURIZM TASNIFI TAHLILI

  Murodova Yoqutxon, Mirboboyeva Parizoda
  287-289
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.438
 • SANOATNING YAIMGA TA’SIRINI BAHOLASH

  Abdullayev Axrorjon Axadjon o‘g‘li, Nuritdinov Jalolxon Tursunboy o‘g‘li
  290-293
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.439
 • RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLARDA RAQAMLI IQTISODIYOT SIYOSATI

  Abdullayev Axrorjon Axadjon o‘g‘li, Mulaydinov Farxod Murotovich
  294-298
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.441
 • O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA MEHMONXONALARNI RIVOJLANTIRISH VA ULARGA BERILADIGON YULDUZLAR

  Abdullayeva Mohichehra, Mamadaliyev Ulug‘bek Toxirjon o‘g‘li
  299-302
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.446
 • YUNESKO RO‘YXATIGA KIRITILGAN BUTUNJAHON MADANIY OBYEKTLARI

  Abdumannonov Rizobek Iqboljon o‘g‘li, Umarov Omonjon
  303-305
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.447
 • O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TURIZIMNI RIVOJLANTIRISHDA FESTIVALLARNING O‘RNI

  Ahmedova Ruxshona Raxmatjon qizi, Umarov Omonjon
  306-309
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.449
 • IQTISODIY SIYOSATNING RIVOJLANISHIDA FISKAL VA PUL-KREDIT SIYOSATI

  Abdullaev Ahrorjon, Xurshid Gafurov
  310-313
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.450
 • MAMLAKATIMIZDAGI RAQAMLI IQTISODIYOTNING RIVOJLANISH TAHLILI

  Elmurodov Mukhammadkodir
  314-321
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.451
 • BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISH JAMIYAT TARAQQIYOT ASOSI

  Isomadinova Go‘zal
  322-323
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.452
 • TOSHKENT VILOYATI MDH MAMLAKATLARI BILAN TASHQI SAVDO A’LOQALARI

  Mamasoliyev Javlonbek Ortiq o‘g‘li, Toxirov Rustam Solijonovich
  324-327
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.453
 • O‘ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKDA XIZMAT KO‘RSATISH SOHASINING YALPI ICHKI MAHSULOTDAGI ULUSHI

  Toshxo‘jayev Abduqodirxon Abdulmansur o‘g‘li, Nuritdinov Jalolxon Tursunboy o‘g‘li
  328-332
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.454
 • O‘ZBEK TURIZIMNI RIVOJLANTRISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR

  Choriyev Jo‘rabek, Yo‘ldashev Axrorjon
  333-335
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.455

 • BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARINI TARBIYALASHDA SHARQ MUTAFAKKIRLARI ASARLARIDAN FOYDALANISH

  Boboqulova Madina Mirzohid qizi, Muborakxon Ganiyeva
  337-340
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.440
 • MAKTABGACHA INKLYUZIV TA’LIM - INKLYUZIV JAMIYAT VA MADANIYAT ASOSI

  Arslanova Madinaxon Mansurovna
  341-343
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.442
 • JAHON IQTISODIYOTIDA YANGI INDUSTRIAL DAVLATLARNING TUTGAN O'RNI

  Umarov Toxirjon Mamurjonovich
  344-345
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.443
 • TEMUR TUZUKLARIDA INSONNI QADRLASH VA ILM - MA’RIFAT MASALALARI VA UNING BUGUNGI KUNGA TADBIQ ETISHDAGI AHAMIYATI

  Temirova Mashhura Muhammadaminovna, Pozilov Hamid Ikromjon o’g’li
  346-349
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.444
 • MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARIDA XORIJIY TILLARNI O‘QITISHNING ZAMONAVIY METODIKASI

  Madaliyeva Xurshida Ulug‘bek qizi, Muborakxon Ganiyeva
  350-352
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.445
 • TAʼLIM SAMARADORLIGINIOSHIRISHDA BOSHLANG‘ICH SINF O‘QITUVCHISINING O‘RNI

  H.I.Pozilov, К.О.Мatnazarova
  353-355
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.457
 • BOLA SHAXSINING SHAKLLANISHIDA MTT VA OILA HAMKORLIGI

  Mamatqulova Nilufar, Gauxar Djanpeisova
  356-358
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.458
 • MA’NAVIY BARKAMOL SHAXSNI SHAKLLANISHIDA OILANING OʻRNI

  Shixnazarov Behruz Bahrom o‘g‘li, К.О.Мatnazarova
  359-361
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.459
 • BOSHLANG‘ICH SINF O‘QITUVCHISINING PEDAGOGIK MAHORATINI SHAKLLANTIRISH

  G.F. Mirzakbarova, K.O. Matnazarova
  362-364
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.460
 • AVLOD SHAKILLANISHIDA PEDAGOGIKA VA PSIXALOGIYANI O’RNI

  Keldiboyeva Zumrad, Mulaydinov Farxod Murotovich
  365-368
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.461
 • TASHQI VA ICHKI MOTIVATSIYALARNING YOSHGA BOGʻLIQLIGI

  Eshonqulova Guljahon Abduqaxxorovna, Mahmudov Muhammadali Qaxramonovich
  369-371
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.463
 • BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARINING O‘QISH VA SAVODXONLIK DARAJASINI OSHIRISHDA XALQARO BAHOLASH DASTURLARINING AHAMIYATI

  Muazzamxon Xodjayeva
  372-376
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.466
 • МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМДА ЎҚИТУВЧИЛАРНИНГ КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ

  Нилуфар Баходировна Рахмонова
  377-381
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.468
 • TAʼLIM TARAQQIYOTINI RIVOJLANTIRISH VA YANGILASHNING MUHIM OMILLARI

  Nurishev Nurberdi Novat o’g’li
  382-383
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.469
 • OLIY TA’LIM MUASSASALARIDA “O’ZBEKISTONNING ENG YANGI TARIXI” FANINI O’QITILISHINING INSON QADRI VA TA’LIM SIFATINI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI

  Temirova Mashhura Muhammadaminovna
  384-386
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.470
 • BOSHLANG`ICH SINF O‘QUVCHILARINI KOMIL INSON QILIB TARBIYALASHDA MUTAFAKKIRLAR FIKRLARI

  M.M. Boboqulova, K.O. Matnazarova
  387-390
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.472
 • OLIY TA`LIM MUASSASALARIDA TA`LIM SIFATINI OSHIRISHDA GIMNASTIKA MASHG‘ULOTLARINING O’RNI

  F.A.ERKABOYEVA, D.A.MAMASOBIROVA, A.Yu.Maxkamov
  391-394
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.473
 • ВАЖНОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ «КРЕАТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КРЕАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕР-ПЕДАГОГОВ

  Закирова Мадина Ринатовна
  395-397
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.524
 • MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA TA`LIM SIFATINI OSHIRISHDA JISMONIY MADANIYATINING VAZIFALARI

  H.I.Pozilov, A.Yu.Maxkamov
  398-400
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.525
 • MAKTABDA JISMONIY TARBIYA MASHG‘ULOTLARINI REJALASHTIRISH MAZMUNI VA UNI TASHKILLASH

  H.I.Pozilov, A.Yu.Maxkamov
  401-404
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.526
 • PEDAGOGIK KOMPETENTLIK-SHAXSGA TA’LIM-TARBIYA BERISHNING MUHIM SHARTI

  Radjapova Zuxra Tirkashevna
  405-407
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.527
 • MAKTABGACHA INKLYUZIV TA’LIM SHAROITIDA BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI

  Quchqorova Gulandon Ulug‘bek qizi, Imomaliyeva Musharrafxon Ilhomjon qizi
  408-411
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.529
 • BO‘LAJAK O‘QITUVCHILAR UCHUN JISMONIY TARBIYA MASHG‘ULOTLARIDA SOG‘LOM TURMUSH TARZI MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNING AMALIY-METODIK IMKONIYATLARI

  H.I. Pozilov, A.Yu.Maxkamov
  412-416
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.531
 • RUHIY RIVOJLANISHI SUSTLASHGAN BOLALAR LUGAT BOYLIGINI RIVOJLANTIRISH

  B. Obidova, N.Q.Abidova
  417-419
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.532
 • INKLUZIV TA’LIM JARAYONIDA AQLI ZAIF BOLALARGA MATEMATIKA O‘QITISH VAZIFALARINI O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

  M.Abdullayeva, N.Q.Аbidova
  420-422
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.534
 • MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARIDA MILLIY-MADANIY AN’ANALAR QADRIYATINI OSHIRISH

  Mirzakarimova Moxlaroy Zohidjon qizi, Tursunоvа Gullоlа Аzimjоn qizi, Imоmоvа Nоzimаxоn Аvаzxоnоvnа
  423-426
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.536
 • BOSHLANG‘ICH SINF KAR O‘QUVCHILARGA ESHITUV IDROKI VA TOVUSHLAR TALAFFUZ MALAKALARINI AXBOROT TEXNOLOGIYALARI ORQALI RIVOJLANTIRISH YO‘LLARI

  M.U. Xamidova
  427-429
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.538
 • DARSLARNI TASHKIL ETISHDA TURLI XIL METODIKADAN FOYDALANISH

  Vаhоbjоnоvа Irоdаxоn Ne’mаtjоn qizi, Аbdulhаmidоvа Gullоlа Ibrоhimjоn qizi, Imоmоvа Nоzimаxоn Аvаzxоnоvnа
  430-433
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.539
 • MTTDA QABUL QILINGAN “BOLAJON” VA “ILK QADAM” O‘QUV DASTURLARINING TA’LIM SIFATIGA TA’SIRI

  Ergasheva Zarnigor, Imomaliyeva Musharrafxon Ilhomjon qizi
  434-438
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.541
 • INKLYUZIV MAKTABGACHA TA’LIM: ZAMONAVIY RIVOJLANISH JARAYONLARI

  Yakubova Zaxroxon Raximjon qizi, Arslanova Madinaxon Mansurovna
  439-440
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.543
 • USE OF INTERACTIVE METHODS IN WORKING WITH STUDENTS WITH LOW MASTERY IN PRIMARY GRADES

  Khojamova Gulsevar
  441-445
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.545
 • IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLALARNI INKLYUZIV TA’LIMGA JALB ETISH MASALALARI

  N.Q.Аbidova
  446-447
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.546
 • IMKONIYATI CHEKLANGAN YOSHLARNI OILAVIY HAYOTGA TAYYORLASH

  R. No‘monjonova, N.Q.Abidova
  448-450
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.547
 • BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARINI TARBIYALASHDA ABDULLA AVLONIYNING “TURKIY GULISTON YOXUD AXLOQ” ASARINING O‘RNI

  Mirzayeva Mohira Soporboyevna, Imomaliyeva Musharrafxon Ilhomjon qizi
  451-454
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.548
 • РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ ОНЛАЙН ПОИСКА НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

  Палванова Зарифа Шарафовна, Закирова Мадина Ринатовна
  455-457
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.549
 • ФРЕЙМЛИ ЎҚИТИШ МОДЕЛИНИНГ МАЗМУН ЖИҲАТИ, ФРЕЙМЛИ ТЕХНОЛОГИЯНИНГ ВАҚТГА БОҒЛИҚ ЖИҲАТИ

  Эшонқулов Ш.У., Қаршибоев Н.У.
  458-462
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.606
 • MARKAZIY OSIYO MUTAFAKKIRLARI ILMIY MEROSINING SHAXSNI KAMOL TOPTIRISH VA TA’LIM -TARBIYANI SHAKLLANTIRISHDAGI AHAMIYATI

  Abdulhaqov Nodirbek Otabek o‘g‘li, Temirova Mashhura Muhammadaminova
  463-466
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.607
 • ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ПЕДАГОГОВ

  Хамдамова Малика Илхамовна
  467-469
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.608
 • ПЕДАГОГИК НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЁТДА БЎЛАЖАК ТАРБИЯЧИНИНГ АХБОРОТ КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МУАММОСИ

  Умаров Абдулхусайн Абдулхатович
  470-471
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.609
 • O‘SMIR KAR VA ZAIF ESHITTUVCHI BOLALARNI IJTIMOIY HAYОTGA MOSLASHTIRISH

  G.M Salixova
  472-475
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.610
 • OBRAZLARDA YOZUVCHI RUHIYATINING AKS ETISHI

  Rajapova Xulkaroy Atabek qizi, Yangibayeva Nodira
  476-479
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.611
 • XIX ASRNING IKKINCHI YARMIDA TURKISTONDA TA’LIM JARAYONINI YUZAGA KELISHI VA DARSLIKLAR

  Vazira Abdullayeva
  480-482
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.612
 • MAKTABGACHA TA’LIM YOSHIDAGI BOLALARNING DUNYOQARASHINI SHAKLLANTIRISH YO’LLARI

  Qurbonaliyeva Gulshanoy Xaydarali qizi, Vazira Abdullayeva
  483-486
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.613
 • TA’LIM IJTIMOIY MADANIY FENOMEN VA PEDAGOGIK JARAYON SIFATIDA

  Аliyevа Iqlimаxon, Аsilovа Sаnobаr
  487-489
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.614
 • OʼSMIRLARDA DINIY-PSIXOLOGIK OMILLARI VA KASBIY OʻZLIGINI ANGLASHIDAGI XAVOTIRLANISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

  Abdullayeva Ma’sumaxon, Usmonova Nargiza
  490-494
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.615
 • ZAMONAVIY TA`LIMNING ISTIQBOLI

  Ahmedov Shukurullo, Akbaraliyev Kamoliddin Ummatali o’g’li
  495-497
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.616
 • MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTI VA OILANING O’ZARO HAMKORLIGI

  Abdufattoyeva Muslimaxon G‘ayrat qizi
  498-500
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.617
 • ZAMONAVIY O’YINCHOQLARNI BOLA PSIXIKASIGA TA’SIRI

  Abdulxaqov Nodirbek Otabek o’g’li, Hamidullayev Faxriddin
  501-503
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.618
 • BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINF O‘QITUVCHILARINING O‘QUV-BILISH KOMPETENSIYASINING MAZMUNI

  Eshonqulova Shafoat Ergashevna
  504-507
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.619
 • O‘ZBEKISTONDA VOLONTYORLAR HARAKATING RIVOJLANISHI VA ULARNING SABABLARI

  Kalmuratov Samandar
  508-509
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.620
 • BOSHLANG'ICH TA'LIMDA ZAMONAVIY O'QITISH USULLARIDAN FOYDALANISH

  Rejabova Dildora Ergashali qizi
  510-512
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.621
 • TALABALARNING MAFKURAVIY IMMUNITETINI MUSTAHKAMLASHNING IJTIMOIY- PEDAGOGIK SHART- SHAROITLARI

  Z.Eraliyeva
  513-518
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.622
 • BOSHLANG‘ICH SINFLARDA MULTIMEDIALAR ASOSIDA DARSLARNI TASHKIL ETISH

  Erkinova Mashxuraxon Mahmudjon qizi, Sadriddinova Zulfiya Mirzaliyevna
  519-521
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.623
 • SHEKSPIR TRAGEDIYASIDA REMARKALAR O‘RNI VA TAHLILI UNING ASAR BADIIYATIDAGI O‘RNI

  Dilnozaxon Murotova Otabek qizi
  522-523
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.624
 • HOW IS QUALITY EDUCATION ACHIEVED?

  Hojieva Rukhsatbegim Tuymurod kizi
  524-526
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.625
 • PROGRESS IN INTERNATIONAL READING LITERACY STUDY (PIRLS)

  Aziza Amonova
  525-529
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.626
 • “IKKI ESHIK ORASI” ROMANIDA QO‘LLANGAN METAFORALARNING LINGVOPOETIK TAHLILI

  Dilnavoz Abdurahimova
  530-531
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.627
 • MAKTABGACHA TA’LIM TIZIMIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING DOLZARBLIGI

  Umarova Ra’no Rustamovna
  532-534
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.628
 • BOSHLANG‘ICH SINF O’QUVCHILARIDA DARS JARAYONLARINI TASHKIL QILISHDA DIDAKTIK METOD VA MULTIMEDIA VOSITALARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

  Mahammadjonova Muhlisa Bahodirjon qizi, Guluzro Maxkamova
  535-537
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.629
 • ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

  Базарбаева Дилноза, Абдиевой Фазилат Файзуллаeвна
  538-540
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.630
 • ADABIY KOGNITIVIZMNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI (DEVID MERRILLNING – “KOMPONENTLARNI KO‘RSATISH” NAZARIYASI MISOLIDA)

  Abduqodirova Madina Rustamxo‘ja qizi
  541-543
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.631
 • MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI SANʼAT FAOLIYATI ORQALI IJODKORLIKKA OʻRGATISH

  Choriyeva Durdona
  544-545
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.632
 • INKLYUZIV TA’LIMNING O’ZBEKISTONDAGI RIVOJLANISHI

  Yo’ldasheva Marg’iyona Asrorxon qizi, Teshaboyeva Feruza
  546-548
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.633
 • BOSHLANG‘ICH SINF MATEMATIKA DARSLARIDA SHARQ ALLOMALARINING ASARLARIDAN FOYDALANISH

  Esonaliyeva Madinabonu Shuxratjon qizi, Nargiza Valiyeva
  549-550
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.634
 • MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARIDA BOLALARNI ATROF-MUHITNI ASRAB- AVAYLASH VA G‘AMXO‘RLIK KO‘RSATISHGA O‘RGATISH

  Adhamova Xurshidaxon, Jumanova Shahnoza Ikromjonovna
  551-553
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.635
 • TA’LIM SIFATI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH JARAYONIDA SIFATLI TA’LIMNI TA’MINLASH - DAVR TALABI

  Dexqonova Fotimaxon Baxodirovna, Madinaxon Sobirxonovna
  554-556
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.636
 • MAKTABGACHATA'LIM TASHKILOTINING OILA BILAN HAMKORLIGIDA PEDAGOGIK PSIXOLOGIK YONDASHUV

  Akbarxo‘jayeva Mohinur Ma’rufxo‘ja qizi
  557-558
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.637
 • MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTIDA ZAMONAVIY INNOVATSION FAOLIYAT

  Raxmataliyeva Gulasal Ravshanjon qizi, Muhammadjonov Muslimbek Muhsinjon o‘g‘li
  559-561
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.638
 • BUYUK AJDODLARIMIZ MEROSI TARBIYADA KO’MAKCHI

  Muhammadjonova Dilnura, Valiyeva Nargiza
  562-563
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.639
 • QADRIYATLAR TRANSFORMATIYASINING GETEROMILLATLI (HAR XIL MILLATLI NIKOH) OILA NIKOHIDAGI BOLA SHAXSNING ANGLANISHIGA TASIRI

  Mamayusupova Muxlisahon Tohirjon qizi
  564-565
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.640
 • BOSHLANG‘ICH SINF O’QUVCHILARIDA TA’LIM SIFATINI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA XALQARO BAHOLASH STANDARTLARINING O‘RNI

  Turg‘unova Munisa Mirzoxid qizi, Mahmudova Nodira Alisherovna
  566-567
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.641
 • SHАXSNING SАLBIY XULQ-АTVORI SHАKLLАNISHIGА TА’SIR ETUVCHI АSOSIY OMILLАR

  Muxtorov Аlijon, Аliyevа Iqlimаxon, Аsilovа Sаnobаrxon
  568-570
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.642
 • OTА-ONА-BOLА MUNOSАBАTLАRI TIZIMI

  Muxtorov Аlijon, Fаxriddin Hаmidullаyev
  571-574
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.643
 • XALQ O‘YINLARI ORQALI BOLALARDA JISMONIY BARKAMOLLIKNI TARBIYALASH

  Nabijonova Saida, Sadriddinova Zulfuya Mirzaliyevna
  575-577
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.644
 • PEDAGOGIK JARAYONDAGI NEVROZLAR KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O‘QUVCHILAR MISOLIDA

  Muslimaxon Ibrohimova, Nargizaxon Usmonova
  578-580
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.645
 • BOSHLANG‘ICH SINFLARGA TA’LIM BERISH JARAYONIDA ZAMONAVIY METOD VA VOSITALARNING AHAMIYATI

  Ne’matullayeva Madinabonu, Jumanova Shahnoza Ikromjonovna
  581-583
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.646
 • OILA KUTUBXONASI

  Obidjonova Nodirajon Okiljon qizi
  584-585
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.647
 • MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARIDA BOLALARNING O‘YIN KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH

  Olimova Dilorom Axrorjon qizi, Jumanova Shahnoza Ikromjonovna
  586-588
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.648
 • MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTIDA ALOHIDA EHTIYOJGA EGA BO’LGAN BOLALARNI TARBIYALASHDA HAMKORLIK MASALALARI

  Omonova Maktuba, Abdiyeva Fazilat Fayzulla qizi
  589-591
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.649
 • KICHIK MAKTAB YOSHIDA IDROK TURLARINI RIVOJLANISHI

  Oʻralova Dinora Aliboy qizi Termiz
  592-595
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.650
 • PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

  Oʻralova Dinora Aliboy qizi
  596-600
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.651
 • MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI BADIIY ADABIYOT ASARLARIGA QIZIQTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK OMILLARI

  Ostanayeva Zulfizar, Abdiyeva Fazilat Fayzulla qizi
  601-602
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.652
 • BOSHLANG’ICH SINF O’QUVCHILARNING O’QISH SAVODXONLIGINI BAHOLOVCHI PIRLS XALQARO TADQIQOTI

  Raximjonova Oyjamol, Davlatova Saidaxon Tojimuhammad qizi
  603-605
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.653
 • MA’NAVIY-MA’RIFIY TARBIYA ME’YORLARINI SHAKLLANTIRISH MASALASI

  M.Qo‘chqorova
  606-607
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.654
 • YANGI O'ZBEKISTONDA TA'LIM SOHASIDAGI ISLOHOTLAR VA ULARNING NATIJALARI TDPU MISOLIDA

  Rahimberdiyeva Yulduzxon Jahongir qizi
  608-612
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.655
 • BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARINING IJODIY FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH METODOLOGIYASI

  Raximjonova Oyjamol, Rustamova Dilfuzaxon Vohidjon qizi
  613-618
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.656
 • MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARIDA OILALAR BILAN O‘ZARO HAMKORLIKNING ZAMONAVIY SHAKLLARI

  Rustamova Marjonaxon Ne’matjon qizi
  619-620
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.657
 • BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARIDA UNIVERSAL TA'LIM FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISH, RIVOJLANTIRISH VA TAKOMILLASHTIRISH NAZARIYASI VA AMALIYOTI

  Shamsiddinova Mohira Yahyoxon qizi, Dosbaeva Nargiza Turgunpulatovna
  621-622
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.658
 • O’TKIR HOSHIMOVNING “URUSHNING SO’NGGI QURBONI “ ASARI TAHLILI

  G’ulomjonova Barchinoy Qobiljon qizi, Abdullayeva Dilnozaxon Furqatjon qizi, Shermamatova Sevara O’ktamjonovna
  623-624
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.659
 • MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTI TARBIYACHI PEDAGOGLARINI KASBIY KOMPITENTLIGINI TAKOMILLASHTIRISHNING OMILLARI

  Sultonqulova Guljahon
  625-626
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.660
 • TA’LIM SIFATI - YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOTINI YANADA YUKSALTIRISHNING MUHIM OMILI

  Soliyeva Ruxsora
  627-629
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.661
 • TAʼLIM JARAYONIDA PEDAGOGIK AKMEOLOGIYA FANINING OʻRNI VA AHAMIYATI

  L.O.Hamdamova, F.O. Xodjiyeva
  630-631
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.662
 • TA'LIM SIFATI ‐ YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOTINI YANADA YUKSALTIRISHNING MUHIM OMILI

  Sirojiddinova O‘g‘iloy Mansurjon qizi
  632-634
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.663
 • THE QUALITY OF EDUCATION IS THE MOST IMPORTANT FACTOR FOR IMPROVING THE DEVELOPMENT OF THE NEW UZBEKISTAN

  Mamayusupova Dildoraxon
  635-636
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.664
 • TARBIYA JARAYONIDA OILA MAHALLA HAMDA TA’LIM MUASSASALARINING O’ZARO HAMKORLIGI

  Tojikarimova Moxira Anvarjon qizi, Valiyeva Nargiza
  637-639
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.665
 • BOSHLANG‘ICH TA’LIM TIZIMIGA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

  Ochildiyeva Mushtariy, Parpiyev Odiljon
  640-644
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.666
 • BOSHLANG‘ICH SINFLARDA NUTQIY SAVODXONLIKNI RIVOJLANTIRISH

  Xushbaqova Zarnigor Javliyevna, Odiljon Parpiyev
  645-650
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.667
 • BOSHLANG’ICH SINFLARDA INTEGRATSIYALASHGAN DARS BERISHNING ZAMONAVIY METODLARI

  Jo‘rayeva Aziza Raxmatovna, Valiyeva Nargiza Athamboyevna
  651-652
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.668
 • O‘TKIR HOSHIMOV IJODIDA ONA OBRAZI

  Mamadaliyeva Y., Shermamatova S.
  653-654
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.669
 • TALABALARDAGI INDIVIDUAL XUSUSIYATLAR, BILISH JARAYONLARINING O’ZIGA XOSLIGI VA TA’LIM SIFATIGA TA’SIRI

  Tohirova Maftunaxon Zokirjon qizi
  655-657
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.670
 • BOSHLANG’ICH TA’LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHGA QARATILGAN ZAMONAVIY YONDASHUVLARNING MAQSAD VA VAZIFASI

  Tojikarimova Moxira Anvarjon qizi, Abdullajonov Davronjon Shokirjon o‘g‘li
  658-660
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.671
 • UMUMIY O‘RTA TA'LIM MAKTABLARIDA JORIY ETILGAN YANGI DARSLIKLARNING AFZALLIK JIHATLARI

  Tojikarimova Moxira Anvarjon qizi, Jumanova Shahnoza Ikromjonovna
  661-663
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.672
 • BOLA INTELLEKTINI KAMOL TOPTIRISHDA MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTI VA OILA BIRLIGI

  Toshtemirova Bibioysha Shavkat qizi
  664-665
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.673
 • MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARIDA STEAM DAN FOYDALANISH USULLARI

  Turg’unova M.Y, Z. R. Eraliyeva
  666-669
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.674
 • BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARI O'RTASIDA TABIIY FANLARNI O'QITISH TEXNIKASI

  Tursunova Nasiba Alisher qizi
  670-671
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.675
 • BADIIY ADABIYOTDA “NAFRAT” SO’ZINING TURLI MA’NOLARDA QO’LLANILISHI

  Umurqulov B.N., YakubovaD.T., Yoqubov X.T
  672-674
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.676
 • EDUCATIONAL QUALITY IS AN IMPORTANT FACTOR IN FURTHER IMPROVING THE DEVELOPMENT OF NEW UZBEKISTAN

  Tolipova Zebuniso Ulugbek qizi
  675-676
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.677
 • MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI BO’LAJAK TARBIYACHILARINING IJTIMOIY KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH

  Xalilova Dilnoza Furkatovna
  677-679
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.678
 • MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING IJTIMOIY ONGINI OSHIRISHDA MUAMMO VA YECHIMLAR

  Xujamatova Xusnidaxon Mansurovna
  680-682
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.680
 • BOG‘CHA YOSHIDAGI BOLALARDAGI PSIXOLOGIK USTUVOR JIHATLAR

  Xursanov Omadbek Ulug‘bek o‘g‘li
  683-686
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.681
 • PEDAGOGIK TEXNALOGIYALARNING VAZIFALARI VA MAQSADI

  Sadriddinova Zulfiya Mirzaliyevna, Xusanova Mashhura
  687-689
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.682
 • ZAMONAVIY TA’LIMDA ERTAKLARNING O‘RNI

  Xusanova Sadoqat
  690-692
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.683
 • O‘QUV AMALIYOTLARINI TASHKIL ETISHDA INTERFAOL METODLARIDAN FOYDALANISHDA DIDAKTIK IMKONIYATLARI

  Yangiboyev G‘iyos Ruziqulovich
  693-695
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.684
 • TA`LIM TIZIMI BOSHQARUVINI ZAMONAVIY MENEJMENT YONDASHUVLARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH

  Yuldasheva Yulduzxon Muhamedovna
  696-698
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.685
 • “HAYRAT UL -ABROR”VA “MAXZAN UL-ASROR” DOSTONIDAGI HIKOYATLARNING OBRAZLAR TAHLILI

  Shabonova Zarnigor Mirjon qizi
  699-700
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.686
 • THE CONCEPT OF PEDAGOGICAL CREATIVITY IN THE PROCESS OF GLOBALIZATION

  Zohidjon Shukhratovich Komilkhojayev, Nuriddinova Azizakhan Bahromjonovna
  701-704
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.687
 • METHODS OF TEACHING SUBJECTS IN PRIMARY GRADES

  Zulxumor Fozilbekova Oybekovna, Odilova Nigoraxon Mamaroziqovna
  705-706
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.688
 • ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛАХ

  Одилова Азиза Уктамовна
  707-708
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.690
 • BOSHLANG‘ICH SINFLARDA BADIIY ASARNI TAHLIL QILISH USTIDA ISHLASH

  Begmatov Azizbek Tursunbaevich
  709-711
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.691
 • РАЗВИТИЕ У УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НАВЫКОВ XXI ВЕКА

  Гриднева Руфина Рамильевна
  712-713
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.692
 • ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ У БУДУЩИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ-ПЕДАГОГОВ

  Абдуллаева Дилноза Равшановна, Тешабаева Замира Собировна
  714-717
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.693
 • TA'LIM SOHASIDAGI ISLOHATLAR SIFATLI TA'LIM BERISHNING METODIK ASOSLARI

  Turdiyeva Iroda Maxmarajabovna
  718-721
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.694
 • РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ДУХОВНОСТЬ МОЛОДЕЖИ

  Нуриддинова Азизахана Бахромжонoвна
  722-724
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.695
 • ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНИШДА МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ

  Разикова Гулмира Шарифовна
  725-727
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.696
 • ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ ОНЛАЙН-УРОКА В ДИСТАНЦИОННОЙ ШКОЛЕ

  Абдулахадова Файруза Камильджановна
  728-731
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.697
 • JADID MA’RIFATPARVARLARI PEDAGOGIK FAOLIYATINI BUGUNGI JAMIYATDAGI INSON QADRI VA SIFATINI OSHIRISHDAGI O‘RNI

  Mirzaliyeva Zarinabonu Jahongir qizi
  732-734
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.698
 • ТИЛ БИЛГАН - ЭЛ БИЛАДИ

  Юлдашев Салохиддин Азамович
  735-738
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.699
 • ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМАТЕ

  Файзиева Лола Мирзахматовна
  739-742
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.700
 • КУЛЬТУРА WELL-BEING КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ БЛАГОПРИЯТНОЙ ШКОЛЬНОЙ СРЕДЫ

  Тошмаксумова Феруза Баходировна
  743-744
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.701
 • TURLI DIN VAKILLARI O'RTASIDAGI MUNOSABATLARNING PSIXOLOGIK TAMOYILLARI

  Muxtorov Alijon Xoliqovich, Hamidullayev Faxriddin
  745-748
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.702
 • TARBIYACHINING NUTQ MAHORATINI TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI

  Hamrayeva Aziza, Abdiyeva Fazilat Fayzulla qizi
  749-750
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.703
 • O‘SMIRLARDAGI AXLOQIY-IDEALNING RIVOJLANISH XUSUSIYATI

  Baxtiyorjonova Mashxurabonu, Nargizaxon Usmonova
  751-753
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.704
 • MAKTABGACHA KATTA YOSHDAGI BOLALARNI SON-SANOQ BILAN TANISHTIRISH USULLARI

  Ibroximova Madinaxon Munavvarjon qizi, Alixodjayev Raxmonali Mexmonovich
  754-757
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.705
 • IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLALALRNI INKLUZIV TA’LIMGA KIRITISH UCHUN ULARNING OTA-ONALARINI TAYYORLASH YO‘LLARI

  D.Abdupattayeva, N.Q.Abidova
  758-760
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.706
 • AUTIZMGA EGA BOLALARNI PSIXOLOGO-PEDAGOGIK O‘RGANISH

  F. Sharobidinova, N.Q. Abidova
  761-763
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.707
 • O‘ZBEKISTONDA AQLI ZAIF BOLALARNI ERTA TASHXIS QILISH MUAMMOLARI

  M.Ubaydullayeva, N.Q.Abidova
  764-766
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.708
 • UMUMTA’LIM MAKTABLARIDA RUHIY RIVOJLANISHI SUSTLASHGAN O‘QUVCHILAR BILAN OLIB BORILADIGAN RIVOJLANTIRUVCHI KORREKTSION ISHLAR

  M.Isakova
  767-769
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.709
 • BILISH JАRАYONLАRI PАTOLOGIYАSI

  Ashuraliyev Rahmonjon, Sanobarxon Asilova
  770-772
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.710
 • O‘SMIRLAR DIQQATINI TA'LIM JARAYONIGA JALB QILISH

  Ahmadaliyeva Madinabonu, Eshonqulova Guljaxon
  773-774
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.711
 • PEDAGOGIK JARAYONDAGI NIZOLAR VA UNING OLDINI OLISH YO‘LLARI

  Komila Karimova
  775-776
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.712
 • TA’LIM SIFATI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INSON QADRI VA BARKAMOL AVLOD SHAKILLANISHIDA PEDAGOGIKA VA PSIXALOGIYANI O’RNI

  Keldiboyeva Zumrad, Mulaydinov Farxod Murotovich
  777-780
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.713
 • MAKTABGACHA YOSHDAGI QIZLARNI TARBIYALASHDA TARBIYACHINING ONALAR BILAN HAMKORLIK ISHLARI

  Oxunova Shaxnoza Umarjon qizi
  781-782
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.714
 • BOSHLANG‘ICH TA’LIMDA CHET EL O‘QUVCHILARINI BAHOLASH MEZONI VA SAMARALI TAQDIRLASH

  Sobirova Diyoraxon, Guluzra Komiljonova
  783-785
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.715
 • PEDAGOG KIM?

  Ergasheva Kumushoy Alisher qizi, Guluzra Komiljonovna
  786-787
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.716
 • INSON QADRI VA BARKAMOL AVLOD SHAKLLANISHIDA PEDAGOGIKANING OʻRNI

  Madinabonu Shuxratjon qizi, Esonaliyeva Guluzra Komiljonova
  788-789
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.717
 • MAKTABGACHA TA’LIM TIZIMINING XUSUSIYLASHUVI

  Foziljonova Feruza Murodjon qizi, Abdullajonov Davronjon Shokirjon o‘g‘li
  790-791
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.718
 • MAKTABGACHA TA`LIM TASHKILOTIDA OILA BILAN HAMKORLIKNING ZAMONAVIY SHAKLLARI

  G‘oziyeva Diyoraxon Alisher qizi
  792-793
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.719
 • MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR SHAXSINI SHAKLLANISHIDA MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTI VA OILA HAMKORLIGI

  Habibullayeva Rayhona Bahodir qizi
  794-796
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.720
 • O‘SPIRIN YOSHLARNI KASB-HUNARGA YO‘NALTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI

  Ilyosjonov Shahboz, Fahriddin Hamidullayev
  797-798
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.721
 • TADQIQOT ISHINI TASHKIL ETISH: IMRAD FORMATI

  Madumarov M.M
  799-802
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.722
 • ILK BOLALIK DAVRIDAGI HISSIY KECHINMALARNING TA’LIMGA TA’SIRI

  Ismoiljonova Shahrizoda Boburjon qizi, Guljahon Eshonqulova
  803-805
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.723
 • BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARINING DUNYOQARASHINI SHAKLLANTIRISHDA ERTAKLARNING O‘RNI

  Isroilova Shahnoza, Jumanova Shahnoza Ikromjonovna
  806-808
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.724
 • O‘SPIRINLIK DAVRIDA SHAXSLARARO MULOQOT MUAMMOSI

  Mamarasulova Go‘zaloy G‘ayratbek qizi
  809
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.725
 • VOYAGA YETMAGAN O‘SMIRLAR XULQ-ATVORINI SHAKLLANTIRISHGA QARATILGAN FAOLIYATNING PSIXOLOGIK MOHIYAT ZIDDIYATLARI

  Abdullayeva Masumaxon
  810-811
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.726
 • OʻSMIRLARDA AGRESSIV XULQ-ATVOR SHAKLLANISHIGA TAʼSIR ETUVCHI OMILLAR

  Mirzayeva Sarvinoz Hasan qizi
  812-815
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.727
 • MOBBING VA UNING RUHIY PSIXOLOGIK TA’SIRI

  Buoisha Mo‘ydinova
  816-818
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.728
 • BOSHLANG‘ICH SINFLARDA SIFAT SO‘Z TURKUMINI O‘QITISHDA YANGI INNOVATSION METODLARDAN FOYDALANISH

  Ibroximova Orastaxon
  819-821
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.729
 • O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TA’LIM MUASSALARI BOSHQARUVIDAGI XOTIN – QIZLARNING LIDERLIK KO‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH

  Mamadaliyeva Mavzunaxon Raximjon qizi
  822-825
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.730
 • LUTFIY IJODIDA HUSNI TA’LIL

  Narzullayeva Muxayyo Iftixor qizi
  826-827
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.731
 • ZAMONAVIY TALABLARGA JAVOB BERADIGAN TA’LIM MUASSSASI XODIMLARINING RIVOJLANTIRISH ASOSLARI

  Normurodova Saodat Nozimjon qizi
  828-831
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.732
 • RIVOJLANAYOTGAN VA RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA BOSHLANG'ICH TA'LIM SIFATI

  Odilova Maxliyoxon Doniyorjon qizi
  832-833
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.733
 • BOSHLANG'ICH SINF O‘QUVCHILARIDA INGLIZ TILINI O‘RGATISH TEXNALOGIYALARI

  Odilova Maxliyoxon Doniyorjon qizi
  834-835
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.734
 • MTT, TARBIYACHI OTA-ONA BILANHAMKORLIKDAGI ISHINING MAZMUNI VA USULLARI

  To'xtasinova Odinaxon Roziqovna
  836-837
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.735
 • MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTIDA ALOHIDA EHTIYOJGA EGA BO’LGAN BOLALARNI TARBIYALASHDA HAMKORLIK MASALALARI

  Omonova Maktuba, Abdiyeva Fazilat Fayzulla qizi
  838-840
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.736
 • XIX ASRNING IKKINCHI YARMIDA TURKISTONDA TA’LIM JARAYONNI YUZAGA KELISHI VA DARSLIKLAR

  Qurbonaliyeva Gulshanoy Xaydarali qizi, Vazira Abdullayeva
  841-843
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.737
 • IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLALARNI INKLYUZIV TA’LIMGA JALB ETISH

  Matmusaeva Nigora Usmonalievna, Raximova Xurshidaxon Sadikovna
  844-846
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.738
 • MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR LUG‘ATINI BOYITISH, ULARDA TO‘G‘RI TALAFFUZ VA BOG‘LANISHLI NUTQNI TAKOMILLASHTIRISH METODLARI

  Rayimova Moxichexra Lutfullo qizi
  847-848
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.739
 • GO‘DAKLIK DAVRINING O'ZIGA XOS PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

  Rayimova Moxichexra Lutfullo qizi
  849-850
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.740
 • KATTA VA TAYYORLOV YOSHDAGI BOLALARNING BILISH JARAYONLARINI RIVOJLANTIRISH

  Sharapova Soxiba
  851-853
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.741
 • TA'LIM JARAYONIDA ISH STRESSI BILAN BOG'LIQ MUAMMOLARGA PSIXOLOGIK YECHIM

  Muxtorov Alijon, Ashuraliyev Rahmonjon, Toshpo’latov Asrorjon, Sanobarxon Asilova
  854-860
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.742
 • BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARINI MAKTABGA MOSLASHUVIDA PSIXOLOGIK YORDAM

  Muxtorov Alijon, Aliyeva Iqlimaxon, Sanobarxon Asilova
  861-864
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.743
 • BOSHLANG‘ICH SINFLARDA TASVIRIY SAN’ATNI O‘QITISHDA PEDAGOGIK MAHORATNING O‘RNI

  Shokirova Dilfuza Munavvarjon qizi, Sadriddinova Zulfiya Mirzaliyevna
  865-867
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.744
 • XALQ O‘YINLARI ORQALI TARBIYALANUVCHILARDA JISMONIY BARKAMOLLIKNI TARBIYALASH

  Ozodaxon Shokirova Abduxalimovna, Muhammadjonov Muslimbek Muhsinjon o‘g‘li
  868-870
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.745
 • MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI MAKTAB TA’LIMIGA TAYYORLASH JARAYONIDA TAYANCH KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARBLIGI

  S.X. Xolto‘rayeva
  871-872
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.746
 • O‘ZBEKISTONDA INKLYUZIV TA’LIMNING RIVOJLANISHI VA ISTIQBOLLARI

  Yo’ldasheva Marg‘iyona Asrorxon qizi, Teshaboeva Feruza Raximovna
  873-875
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.747
 • MAKTABGA TAYYORLASHNING ILMIY PEDAGOGIK ASOSLARI

  Madaminova Shohsanam Odiljon qizi, Parpiyev Odil Olimovich
  876-881
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.748
 • AUDIOLINGVAL METODNING AFZALLIKLARI

  Mannonova Muxarramabonu, Odiljon Parpiyev
  882-887
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.749
 • MAKTABGACHA TA’LIM YOSHIDAGI BOLALARNING DUNYOQARASHINI SHAKLLANTIRISH YO’LLARI

  Nabiyeva Shohsanam Valijon qizi, Vazira Abdullayeva
  888-891
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.750
 • ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ВИЗУАЛИЗАЦИИ «ТАЙМЛАЙН» НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ

  Кадырова Александра Мансуровна
  892-894
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.751
 • NUTQ NUQSONIGA EGA BО‘LGAN BOLALARNING OTA-ONALARI BILAN HAMKORLIGINI SHAKLLANTIRISH YO’LLARI

  Poʻlatxoʻjayeva Malika Rustamovna
  895-897
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.752
 • ESHITISHIDA NUQSONI BO‘LGAN BOLALARNING BARKAMOLLIGIGA ERISHISHDA MUASSASA VA OILA HAMKORLIGI

  Maxmudova U.T
  898-899
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.753
 • НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДОШКОЛЬНИКОВ

  Миркамалов Фуркатжон Рихсиевич
  900-904
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.754
 • IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLALARNI INKLYUZIV TA’LIMGA JALB ETISH

  Subanova.B.Q.
  905-907
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.755
 • МАХСУС ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ИНТЕРФАОЛ МЕТОДЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ

  Юсупова.М.С.
  908-909
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.756
 • ONLAYN MAKTAB - DAVR TALABI

  Usmanxodjaeva Gavxar Abduhxamidovna
  910-913
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.757
 • BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARINING O‘QISH VA SAVODXONLIK DARAJASINI OSHIRISHDA XALQARO BAHOLASH DASTURLARINING AHAMIYATI

  Muazzamxon Xodjayeva, Odiljon Parpiyev
  914-918
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.758
 • BO’LAJAK BOSHLANG’ICH SINF O’QITUVCHILARNING MAKTAB DARSLARNI TASHKIL ETISHDA KREATIVLIK QOBILYATINING MOHIYATI

  G’ulomjon Yusupovich Eshmirzayev
  919-922
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.759
 • YOSH AVLOD KAMOLOTIDA TEXNOLOGIYA FANI VA UNING KELAJAGI

  Pozilov Hamidjon Ikromjon oʻgʻli, Komiljonova Guluzra Nizomjon qizi
  923-926
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.760
 • SAID AHMADNING “SOBIQ” HIKOYASIDAGI SHUHRATPARASTLIK G`OYASINING QORALANISHI

  Z. Nazirova, N. Sobirova, S. Shermamatova
  927-928
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.761
 • TA’LIM SIFATI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYANING O’RNI

  Zuhrobova Samiya Sohibjon qizi
  929-930
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.762
 • THE ROLE OF PEDAGOGICS AND PSYCHOLOGY IN IMPROVING THE QUALITY AND EFFICIENCY OF EDUCATION AND THE FORMATION OF HUMAN VALUES AND PERFECT GENERATION

  Meiliyeva Zebiniso
  931-932
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.763
 • TA'LIMDAGI KORRUPSIYA

  Ilyosjonov Shahboz, Sanobar Asilova
  933-935
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.764
 • INNOVATIVE TECHNOLOGIES ARE THE DRIVING FORCE OF EDUCATIONAL DEVELOPMENT

  Mokhinur Khazratullo qizi Sotvoldieva
  936-938
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.765
 • MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTINING OILALAR BILAN HAMKORLIGIDA PEDAGOGIK PSIXOLOGIK YONDASHUVLAR

  Meliboyeva Iroda Baxtiyorjon qizi
  939-942
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.766

 • ONA TILI VA O‘QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA TARIXIY HIKOYALARNI O‘RGANISH

  Amikulova Zebuniso Mustafakulovna
  944-946
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.456
 • THE IMPACT OF LANGUAGE IN SOCIETY AND FUTURE

  Nazarova Dilnoza, Abdusamadov Zafar
  947-948
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.462
 • O‘QUVCHILARNING YOZUV KOMPETENSIYALARINI SKAFOLDING METODI ASOSIDA RIVOJLANTIRISH MODELI.

  Kenjayev Azizbek Rustamjon o‘g’li
  949-952
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.464
 • ОЛИЙ ЎҚУВ ЮРТЛАРИ ТАЛАБАЛАРИНИНГ ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ ОҒЗАКИ НУТҚ КЎНИКМАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ҚОНУНИЙ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

  Отаханова Дилноза Мухаммаджоновна
  953-956
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.465
 • ANALYSIS OF THE CONCEPT OF BEAUTY IN PHRASEOLOGISMS IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES

  Rahimova Gulzoda Murotjon qizi, Hoshimova Nargis Abdullayevna
  957-960
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.467
 • CONTENTS AND MEANINGS OF " UTOPIA " WRITTEN BY THOMAS MORE

  Mamaziyayeva Odina, Usmanova Sevara Sultanovna
  961-962
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.471
 • CHET TILLARINI O‘RGANISHNING SAMARALI USULLARI

  Hasanova Mohinur, Mamaziyayev Olloberdi
  963-967
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.474
 • O‘ZBEK TILI FANINI O’QITISHDA INNOVATSION VA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

  Utanova Vaziraxon Maxmudjon qizi
  968-970
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.475
 • THE USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN TEACHING FOREIGN LANGUAGE SPEAKING IN HIGH SCHOOL

  Nazarov Bekhzod Bakhtiyarovich
  971-974
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.476
 • IMPOSSIBLE TO GET IELTS 5 OR ABOVE IN 3 MONTHS, BUT…

  Madumarov M.M
  975-977
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.477
 • ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОЯЗЫЧНОМУ ГОВОРЕНИЮ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ

  Назаров Бехзод Бахтиярович
  978-981
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.478
 • INGLIZ VA O‘ZBEK TILIDAGI QARINDOSHLIK HAQIDAGI MAQOLLARNING QIYOSIY TAHLILI

  Qayumova Sayyora Topvoldi qizi, Gafurova Nozima Ikromovna
  982-984
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.479
 • O‘ZBEK TILINING BOSHQA TILLARDAN AJRALIB TUIRADIGAN XUSUSIYATLARI

  G‘aybullayeva Gulhayo G‘olib qizi
  984-987
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.480
 • YANGI О‘ZBEKISTON TARAQQIYOTIDA CHET TILLARINI OʻRGANISHGA QARATILGAN CHORA TADBIRLARNING AHAMIYATI

  Karimova E’zoza Nuriddin qizi, Xolmо‘minov Mо‘minmirzo Zokir о‘g‘li
  988-992
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.484
 • INNOVATIVE APPROACHES IN TEACHING PHILOLOGICAL SUBJECTS. PROBLEMS AND SOLUTIONS

  Khakimova Dilshoda Oybek qizi
  993-995
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.486
 • THE EFFECT OF USING EDUCATIONAL GAMES ON THE STUDENTS’ ACHIEVEMENT IN ENGLISH LANGUAGE FOR THE PRIMARY LEVEL CHILDREN

  Xoliqova Dildora, Umaraliyeva Munojatxon
  996-997
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.487
 • THE ROLE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN ENGLISH LESSONS

  Toshaliyeva Xursanoy, Igamberdieva Shahnoza
  998-999
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.488
 • ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК СИЁСИЙ МЕДИАСИ НУТҚИДА ЭФЕМИЗМНИНГ ТЕМАТИК ТАСНИФИ

  Кабилова Сайёра Абдукаримовна
  1000-1001
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.489
 • LINGVOKULTUROLOGIYA TIL VA MADANIYAT FANI SIFATIDA RIVOJLANISHI VA UNING TAHLILLARI

  Normurodov Bahrom Hayrullayevich
  1002-1005
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.490
 • DEVELOPMENT OF READING SKILL IN B1 LEVEL STUDENTS

  Xasanova Yoqutxon Iqboljon qizi, Vohidova Tamanno Saidjonovna
  1006-1018
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.491
 • IMPROVING WRITING AND READING SKILLS BY USING NEW METHODS AND ACTIVITIES

  Abduvalieva Tursunoy
  1019-1022
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.492
 • MODERN METHODS OF TEACHING ENGLISH TEACHING IN HIGHER EDUCATION

  Ahmadjonova Guljahon, Igamberdieva Shahnoza
  1023-1024
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.493
 • READING, AS ONE OF KEY FACTORS FOR HUMAN PROGRESS

  Fotima Matmusayeva
  1025-1026
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.494
 • THE ROLE OF MUSIC TO TEACHING FOREIGN LANGUAGE

  Ashuraliyeva Mohira, Igamberdieva Shahnoza
  1027-1028
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.495
 • ANALYZING LANGUAGE ATTRITION

  Dilnoza Nazarova, Abdusamadov Zafar Nurmatovich
  1029-1030
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.496
 • INNOVATIVE APPROACHES TO IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION THROUGH TEACHING PHILOLOGY

  Boboeva Bakhora
  1031-1033
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.500
 • THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF MODERN METHODS AND TECHNIQUES IN ENGLISH LESSONS

  Botirova Khurshidakhon, Igamberdieva Shakhnoza
  1034-1036
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.501
 • THE IMPORTANCE OF USING DIALOGUES FOR ENHANCING SPEAKING SKILL OF YOUNG LEARNER

  Abdulxayeva Gulginabonu, Igamberdieva Shahnoza
  1037-1038
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.502
 • TARBIYACHINING NUTQ MAHORATINI TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI

  Hamrayeva Aziza, Abdiyeva Fazilat Fayzulla qizi
  1039-1040
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.503
 • USAGE OF SET EXPRESSIONS AND PHRASEOLOGICAL UNITS IN ENGLISH

  Mirzayeva Mohiraxon Qoʻldashali qizi, Sotvoldiyeva Muyassar
  1041-1042
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.504
 • COMPARATIVE RESEARCH ON CONJUNCTIONS EXPRESSING CAUSE AND REASON IN ENGLISH AND UZBEK

  O‘rinova Zohidaxon Adhamjon qizi, Vohidova Tamanno Saidjonovna
  1043-1053
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.505
 • METHODS OF INTRODUCING INNOVATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN EDUCATION

  Abdusamadov Zafar, Alisherova Dilshoda Azizxon qizi
  1054-1056
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.506
 • PROBLEMS OF TRANSLATING PHRASEOLOGICAL UNITS FROM ENGLISH INTO UZBEK LANGUAGE

  Muxammadova Dilnoza Dilmurod qizi, Umaraliyeva Munojatxon
  1057-1059
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.507
 • CAN TEMPERAMENT PREDICT FOREIGN LANGUAGE CLASSROOM EMOTIONS?

  To‘lqinova Sevinch O‘tkir qizi
  1060-1062
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.508
 • TEACHING A SENTENCE IN EFL CLASSES AND METHODOLOGY

  Olimova (Isroilova ) Sadoqat, Igamberdieva Shahnoza
  1063-1065
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.509
 • TEACHING PRONUNCIATION WITH INNOVATIVE METHODS IN FLT

  G.Z.Uzakova, U.M.Isakova
  1066-1068
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.510
 • HOZIRGI KUNDA IJTIMOIY TARMOQLARNING YOSHLARGA TA'SIRI.

  Usmonova Sevara,, Mavlonova Dilafruz
  1069-1070
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.511
 • INNOVATIVE TECHNOLOGIES ARE THE DRIVING FORCE OF EDUCATIONAL DEVELOPMENT

  Sotvoldieva Mokhinur Khazratullo qizi,
  1071-1073
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.512
 • TEACHING FOREIGN LANGUAGES FOR PRESCHOOL CHILDREN

  Muxammadyusupova Nozimaxon
  1074-1075
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.513
 • THE СONTRIBUTION OF WOMEN WRITERS IN ENGLISH LITERATURE

  Olimova Madina Yorqinjon qizi, Igamberdiyeva Shahnoza Adxamovna
  1076-1078
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.514
 • CHET TILLARINI O‘RGATISH VA UNDAGI SAMARALI METODLARDAN FOYDALANISHNING O‘RNI

  Islomova Gulyoraxon Umidjon qizi, Qodirova Nozimaxon
  1079-1081
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.515
 • USING MASS MEDIA IN LEARNING ENGLISH

  Qurbanova Marjona, Abdusamadov Zafar
  1082-1083
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.516
 • DEVELOPING PUPILS ENTHUSIASM TO ENGLISH LANGUAGE THROUGH THE ROLE PLAYING

  Valiyeva Xilolaxon, Igamberdieva Shahnoza
  1084-1085
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.517
 • IMPROVING COMMUNICATIVE LANGUAGE SKILLS THROUGH ROLE PLAYING ACTIVITY

  Xojiakbarov Muhammadjon Raufjon o‘g‘li
  1086-1088
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.518
 • БЎЛАЖАК ПЕДАГОГЛАРНИ ТАЙЁРЛАШДА ЗАМОНАВИЙ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРНИНГ АХАМИЯТИ

  Абиджанова Сурайе Садыкджановна
  1089-1090
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.519
 • ШАХСЛАРАРО МУЛОҚОТНИНГ ШАХС ТАРАҚҚИЁТИДАГИ ЎРНИ

  Абиджанова Сурайе Садыкджановна
  1091-1093
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.520
 • FILOLOGIYA FANLARINI O‘QITISH ORQALI TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR.

  Aminova Zulfizar Azimjon qizi
  1094-1095
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.521
 • ENGLISH TO UZBEK SIMULTANEOUS INTERPRETING EXERCISES

  Mayusupova Mokhigul Rakhmanovna
  1096-1100
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.522
 • LINGUOCULTURAL ANALYSIS OF PHRASES WITH ADJECTIVE COMPONENTS IN ENGLISH AND UZBEK

  Mamurova Shahlo
  1101-1104
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.523
 • КОГНИТИВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА

  Г.З.Узакова
  1105-1107
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.528
 • ХОРИЖИЙ ТИЛЛАРНИ ЎҚИТИШДА НУТҚ ФАОЛИЯТИ ТУРЛАРИНИНГ ТУРЛИ ТАДҚИҚИ

  Шерефетдинова Эльвина Рустемовна
  1108-1110
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.530
 • АМАЛИЙ МАШҒУЛОТЛАРДА АРАЛАШ ТАЪЛИМ ЎҚУВ КОНТЕНТИНИ ЯРАТИШ ВА ФОЙДАЛАНИШ

  Шерефетдинова Эльвина Рустемовна
  1111-1113
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.533
 • INNOVATIVE METHODS AND THEIR ROLE IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES

  Abdirazzoqova Muslima, Igamberdieva Shahnoza
  1114-1116
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.535
 • IMPROVING WRITING AND READING SKILLS BY USING NEW METHODS AND ACTIVITIES

  Abduvalieva Tursunoy
  1117-1120
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.537
 • TEACHING SPEAKING AND CORRECT PRONUNCIATION

  Tursunaliyeva Durdona, Igamberdieva Shahnoza
  1121-1124
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.540
 • TEACHING YOUNG LEARNERS BY INNOVATIVE GAMES

  Mamadaliyeva Rashida, Igamberdieva Shahnoza
  1125-1127
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.542
 • PEDAGOGICAL APPROACHES IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES

  Mirzaahmedova Sevinch, Igamberdieva Shahnoza
  1128-1130
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.544
 • DEVELOPING THE VISUAL ABILITY AND CREATIVITY OF PRESCHOOL CHILDREN

  Mirzaolimova Kumush, Igamberdieva Shahnoza
  1131-1133
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.550
 • TEACHING YOUNG LEARNERS BY NEW METHODS

  Muxiddin Farzona, Igamberdieva Shahnoza
  1134-1136
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.551
 • IMPORTANCE OF DEVELOPMENT LISTENING AND SPEAKING SKILLS THROUGH GAMES IN PRIMARY CLASSES

  Oblayorova Muxlisa, Igamberdieva Shahnoza
  1137-1139
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.552
 • SEMANTIC AND LEXICAL PARADIGMATIC RELATIONS

  Razaqova Sevinch, Igamberdieva Shahnoza
  1140-1143
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.553
 • THE MAIN NOTIONS OF PHRASEOLOGY

  Yo’ldasheva Asal, Igamberdieva Shahnoza
  1144-1146
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.554
 • DEVELOPING ORAL COMMUNICATION SPEAKING SKILLS IN PRIMARY SCHOOL LEARNERS

  Yuldasheva Muxlisa, Igamberdieva Shahnoza
  1147-1149
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.555
 • INGLIZ TILI DАRSIDАGI ERTАKLАR KO'P MILLАTLI DАVLАTDА АXLOQIY QАDRIYАTLАRNI SHАKLLАNTIRISH VOSITАSI SIFАTIDА

  Guljamol Azimova
  1150-1152
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.556
 • O‘ZBEK TILINING BOSHQA TILLARDAN AJRALIB TUIRADIGAN XUSUSIYATLARI.

  G'aybullayeva Gulhayo G'olib qizi
  1153-1155
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.557
 • THE ROLE OF PROVERBS AND SAYINGS IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES

  Akbarova Mohinur Alisher qizi, Axundjanova Moxira Azamovna
  1156-1158
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.558
 • THE IMPACT OF EARLY EDUCATION ON A CHILD’S LIFE AND THE SIGNIFICANCE OF EDUCATION DEVELOPMENT

  Turobjonova MohiNur Tohirjon daughter
  1159-1160
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.559

 • ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ WEB-КВЕСТ ПРИ ОБУЧЕНИИ ХИМИИ

  Бекмурадова Л.Б., Алимова Ф.А.
  1162-1165
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.560
 • AXBOROT XAVFSIZLIGI VA INTERNET MADANIYATI: TUSHUNCHASI VA MUAMMOLARI

  No`monov Shahzod Farhod o`g`li, Doliyev G`olibjon Alisherovich,
  1166-1168
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.561
 • INGLIZ TILIDAGI SO‘Z BOYLIGINI OSHIRISHDA TO‘LDIRILGAN REALLIK TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

  Solidjonov Dilyorjon, Mulaydinov Farxod
  1169-1170
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.562
 • BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINF O‘QITUVCHILARINI TAYYORLASHDA AXBOROT- TEXNOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHGA QARATILGAN TEXNOLOGIYALAR

  Eshmirzayev G’ulomjon Yusupovich
  1171-1173
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.563
 • INGLIZ TILINI O‘QTISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING FOYDALI TOMONLARI

  Yo‘ldashev Axrorjon
  1174-1176
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.564
 • ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR

  Abdukarimova Oynura Salimjon qizi
  1177-1179
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.565
 • RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI IQTISODIYOT RIVOJIGA TAʼSIRI: XORIJ TAJRIBASI

  Abdullajonova Gulmira Qaxramon qizi, Mulaydinov Farxod Murotovich
  1180-1183
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.566
 • KIBER SPORTNING JAMIYATDAGI O’RNI

  Abdullayeva Ayyoma Adhamjon qizi
  1184-1186
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.567
 • SUN'IY INTELLEKT VA MEXANIK TAJRIBA TEXNOLOGIYALARI: ISHLAB CHIQARISH JARAYONIDA QO‘LLANILADIGAN TEXNOLOGIYALAR VA ULARNING MUHIMLIGI

  Abdunazarov Dilshodjon Toyir o‘g‘li, Asqarov Elbek Erkinjon o‘g‘li
  1187-1189
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.568
 • BUGUNGI KUNDA RAQAMLIY TEXNALOGIYALAR IMKONIYATLARI

  Abduqahhorova Mashhura, Abdullajonov Davronjon
  1190-1192
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.569
 • BUGUNGI KUNDA DASTURLASH TIL VA UNING BOSHQARUVDAGI ROLI

  Odilov Abdulloh Qo‘qon Universiteti, Abdullajonov Davronjon
  1193-1194
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.570
 • PARABOLOID KO‘RINISHIDAGI KONSENTRATOR XUSUSIYATLARINI TEKSHIRISH

  Tursunova Aziza Axmadjanovna
  1195-1196
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.571
 • O‘QITISHNING YANGI USULLARI, TA'LIMDA DASTURLASHNI O‘RGATISH

  Asqarov Elbek Erkinjon o‘g‘li
  1197-1199
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.572
 • МОБИЛ ЭЛЕКТРОН ҚУРИЛМА ОРҚАЛИ КИЧИК ҚУЁШСАНДОНИДАГИ ҲАРОРАТНИ БОШҚАРИШ

  Юлдашев Фарруҳжон Мурод ўғли
  1200-1202
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.573
 • KLASTERI SHAROITIDA TA'LIM MARKAZLARI TA'LIM JARAYONINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKIL QILISH VA RIVOJLANTIRISH BO‘YICHA OLIB BORILGAN XALQARO TAJRIBALAR

  Fayzullayeva Madina Abdumo'min qizi
  1203-1205
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.574
 • MOBIL ILOVA YARATISHNI VIRTUAL O‘RGATUVCHI ONLAYN PLATFORMALAR

  Solidjonov Dilyorjon, Mamadjonov Shuhratjon
  1206-1209
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.575
 • BUGUNGI KUNDA TA`LIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI

  Meliziyayeva Surayyoxon, Abdullajonov Davronjon
  1210-1212
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.576
 • YOSHLARNING AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI

  Miraliyeva Madinabonu Dilmurod qizi, Shuxratillayeva Ozodaxon Ne’matilla qizi
  1213-1214
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.577
 • TURLI SOHALARDA VIRTUAL VA KENGAYTIRILGAN HAQIQATNI ISHLAB CHIQISH VA QO’LLASH.

  Odilov Abdulloh, Mulaydinov Farxodjon
  1215-1216
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.578
 • SUN’IY INTELLEKTNI BIZNES VA JAMIYATDA ISHLAB CHIQISH VA QO’LLASH.

  Odilov Abdulloh, Mulaydinov Farxodjon
  1217-1218
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.579
 • TURLI SOHALARDA BUYUMLAR INTERNETI (IOT) NI ISHLAB CHIQISH VA ULARDAN FOYDALANISH

  Odilov Abdulloh, Mulaydinov Farxodjon
  1219-1220
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.580
 • WEB DASTURLASH HAQIDA

  Olimov Ilhomjon Azizjon o’g’li, Usmonov Hasanboy Alijon o’g’li, Mulaydinov Farxod Murotovich
  1221-1222
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.581
 • AXBOROT TEXNOLOGIYALARI SOHASIDA ILMIY IZLANISHLAR OLIB BORISH TENDENSIYALARI

  Qosimova Gulmira Qaxramon qizi, Abdullajonov Davronjon Shokirjon o‘g‘li
  1223-1227
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.582
 • ЮЗНИ ТАНИБ ОЛИШ ТИЗИМЛАРИДА БЕЛГИЛАР ФАЗОСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МАСАЛАСИ

  Ф.Н. Нумонов, Ш.С. Кахаров
  1228-1230
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.583
 • A SMART BABY CRADLE SYSTEM BASED ON IOT

  Javlon Tursunov
  1231-1233
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.584
 • JURNALIST KIM VA UNGA BERILGAN E’TIBOR

  Surayyo Nuritdinova
  1234-1235
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.585
 • TA’LIMNI RIVOJLANTIRISHDA INNAVATSION TEXNOLOGIYALARNING O‘RNI VA AHAMIYATINI OSHIRISH VA PROFESSIONAL TA’LIM TIZIMI

  Sultonmurodov Kamronbek Soli o‘g‘li
  1236-1237
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.586
 • IJTIMOIY TARMOQ MULOQOTIDA ODOB-AXLOQ ME'YORLARINI IFODALOVCHI PARALINGVISTIK VOSITALARNING LINGVOMADANIY TADQIQI

  Nabiyeva Diyora Baxodir qizi, Mirzayev Ashurali Baxtiyor o`g`li
  1238-1242
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.587
 • TALABALAR O'RTASIDA MEDIA SAVODXONLIKKA O'RGATISH VA AXBOROT MADANIYATINI OSHIRISH

  Qulmanbetova Madina Alim qizi, Miryahyoyeva Nargiza Ne'matillo qizi, Abdiyeva Fazilat Fayzulla qizi
  1243-1245
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.588
 • NODAVLAT TELEKANALLARDA AXBORIY JANRLAR O’ZGACHALIGI

  Sevara Eshonqulova Otajon qizi
  1246-1248
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.589
 • AXBOROT XURUJINING O‘SMIRLAR HAYOTIGA TA’SIRI

  Nomozov Xurshid Shavkat o’g’li
  1249-1251
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.590
 • KREDIT MODUL TIZIMINING AHAMIYATI

  Rejavaliyeva Muhayyoxon Vohidjon qizi, Ziyayev Sherali Abdulaziz o‘g‘li
  1252-1255
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.591
 • AXBOROT KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI ZAMON TALABI

  Rejavaliyeva Muhayyoxon Vohidjon qizi
  1256-1258
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.592
 • IJTIMOIY TARMOQDAGI TUZOQLARNING YOSHLAR MA'NAVIYATIGA TA'SIRI.

  Rasulova Madina, Eshonqulova Guljahon Abduqaxxorovna
  1259-1261
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.593
 • TA’LIM JARAYONIDA GООGLE АPPS EDUCАTIОN EDITION SERVIS XIZMАTLАRIDAN FOYDALANISH METODIKASI

  Komilova Shahrizoda Rahmatullo qizi
  1262-1263
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.594
 • GLOBALLASHUV SHAROITIDA JAMIYAT MA'NAVIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA AXBOROT ISTE’MOLI MADANIYATI SHAKLLANTIRISHNING AHAMIYATI

  Shaymanov Jamshidbek Anvar o'g'li
  1264-1267
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.595
 • KOMPYUTERNING MANTIQIY ISHLASH PRINSIPI

  Abdullajonov Davronjon Shokirjon o‘g‘li, Tursunaliyeva Mohinurxon SHerqo’ziyevna
  1268-1269
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.596
 • INTERNETNING IJOBIY VA SALBIY TOMONLARI

  Xalilova Zuhra Dilmurod qizi
  1270-1272
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.597
 • THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS

  Zuxra Bektemirova Omonjon qizi
  1273-1275
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.598
 • ТА’LIMDA ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARI – YANGI IMKONIYATLAR

  Ahmadjonova Umida Tojimurodovna, Axmadjonova Yorqinoy Tojimurodovna
  1276-1277
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.599
 • BO‘LAJAK JURNALISTNING KASBIY MADANIYATI VA MAHORATINI SHAKILLANTIRISHDAGI PRINSIPLAR

  Xoliqova Saboxat Abdujabborovna
  1278-1280
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.600
 • BIG DATE TIZIMI HAQIDA UMUMIY TASNIF VA TUSHUNCHA

  Tolibjonov Xurshidbek Hayotjon o‘g‘li, Meliboyev Azizjon Ikromjon o‘g‘li
  1281-1284
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.601
 • AXBOROT XURUJINING O‘SMIRLAR HAYOTIGA TA’SIRI

  Nomozov Xurshid Shavkat o’g’li
  1285-1287
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.602
 • TELEVIZION SHOU JANRINING OʻZIGA XOSLIGI

  G‘afurova Mohichehra
  1288-1292
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.603
 • МОБИЛ ЖУРНАЛИСТИКА ИСТИҚБОЛЛАРИ

  Умирова Шаҳноза Абдумўминовна
  1293-1295
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.604
 • THE IMPACT OF DIGITAL LITERACY IN EFL CLASSES

  Najmiddinova Mumtozbegim, Igamberdieva Shahnoza
  1296-1298
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.605
 • MODERN TECHNOLOGIES IN THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY

  Kuvatov Jurʼatbek Dilshadbekovich
  1299-1301
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.819
 • THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY

  Kuvatov Jurʼatbek Dilshadbekovich
  1302-1305
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.820
Loading...