Editorial Team

Editorial Team

Tahrir kengashi raisi:
G‘. E. Zaxidov
Bosh muharrir:
Sh. R. Ruziyev
Tahrir kengashi mas’ul kotibi:
A. A. Yusupov
Sahifalovchi muharrir:
T. M. Umarov
Texnik muharrir:
D. Z. Solidjonov


Tahririyat hay’ati:

1. I.f.d., prof., S. Gʻulomov (O‘z.R. Fanlar Akademiyasi)
2. DSc., prof., Sh. I. Mustafakulov
3. DSc., Mark Rozenbaum (AQSH)
4. PhD., I. Bobojonov (IAMO, Germaniya)
5. PhD., N. Djanibekov (IAMO, Germaniya)
6. PhD., K. Akramov (IFPRI, AQSH)
7. PhD., N. Yusupov (Woosong University, J.Koreya)
8. DSc., D. Xosilova (University of Wyoming, AQSH)
9. I.f.d., prof., B. Salimov (TDIU)
10. I.f.d., prof., K. Axmedjanov (KIUT)
11. I.f.d., prof., N. Maxmudov (TDIU)
12. PhD., Sh. Aktamov (Singapur universiteti)
13. I.f.d., prof., U. Gafurov (TDIU)
14. I.f.d., prof., X. Qurbonov (TDIU)
15. F.f.n., dotsent D. Xodjayeva (QDPI)
16. I.f.n., dotsent, N. Urmonov (TDIU)
17. F.f.d., prof., Sh. Shaxobidinova (ADU)
18. F.f.d., prof., M. Umarxodjayev (ADU)
19. I.f.n., dotsent, J. Qambarov (FarPI)
20. F.f.d., prof., D. Rustamov (ADCHTI)
21. I.f.n., dotsent, A. Islamov (Qo‘qon universiteti)
22. PhD., M.Najmiddinov (Qo‘qon universiteti)
23. PhD., I.Foziljonov (TDIU)

Loading...