Vol. 10 (2024): QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI

Qo‘qon universiteti xabarnomasi 

Qo‘qon universiteti xabarnomasi ilmiy-elektron jurnali Qo‘qon universiteti Kengashining qaroriga asosan tashkil etilib, 2020-yil 10-oktabrda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №1138 raqami bilan ro‘yxatidan o‘tkazilgan.

Published: 2024-05-22

 • INFLATION AND ITS EFFECTS ON CONSUMER BEHAVIOR AND ECONOMIC POLICIES

  Zakhidov Gafurdjan
  3-6
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.895
 • QORAQALPOGʻISTON RESPUBLIKASI AHOLI SONI OʻZGARISHINING IQTISODIY STATISTIK TAHLILI

  Djamshid Djaxangirovich Eshniyazov
  7-12
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.896
 • ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА: ВЫЗОВЫ И СТРАТЕГИИ БОРЬБЫ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ

  Константин Иванович Курпаяниди
  13-16
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.897
 • СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ

  С.Ю.Пулатова
  17-20
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.898
 • KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI DAVLAT TOMONIDAN QO‘LLAB-QUVVATLANISHIDA XORIJIY TAJRIBA

  Boburmirzo Xursanaliyev
  21-24
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.899
 • KIMYO KORXONALARINI RIVOJLANTIRISHDA BIZNESNI BOSHQARISH MODELLARINING ROLI VA AHAMIYATI

  Feruza Jurakuziyevna Avulchayeva
  25-28
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.900
 • MOLIYAVIY SAVODXONLIKNI RIVOJLANTIRISHDA XORIJ TAJRIBASI

  Sardor Azimov
  29-31
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.901
 • A STUDY ON VARIOUS E-RECRUITMENT TOOLS AND ITS EFFECTIVENESS FOR RECRUITMENT

  Mamura Saydumarxon qizi Gulomkodirova
  32-34
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.902
 • IQTISODIYOT YO‘NALISHI TALABALARI UCHUN MATEMATIKA FANINI O‘QITISHDA UNUMLI METODLAR

  Iqboljon Xaydarov
  35-37
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.903
 • RAQAMLI IQTOSODIYOTNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI

  Abduboriy Khabibullaev
  38-40
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.904
 • IQTISODIYOT TARAQQIYOTINI SOLIQLAR ORQALI TARTIBGA SOLISH VA RAG‘BATLANTIRISH SAMARALI TADBIRLARIGA YANGICHA YONDASHUV XUSUSIDA

  Maftuna Kimsanboyeva
  41-43
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.905
 • MAHSULOT ISHLAB CHIQARISH SAMARADORLIK KO‘RSATKICHLARI TAHLILIGA MARJINAL YONDASHUV

  Zoxid Kusharov
  44-47
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.906
 • ORGANIZATIONAL BEHAVIOR AND BUSINESS PSYCHOLOGY

  Gulxоn Melibаevа
  48-50
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.907
 • KORXONALARNI RIVOJLANTIRISH DASTURINI ISHLAB CHIQISH VA AMALGA OSHIRISHDA INVESTITSIYALARNING ROLI

  Kanizaxon Mo‘minova
  51-56
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.908
 • QISHLOQ XO‘JALIGI KORXONАLАRI FАOLIYATINI BOSHQARISHDA LOGISTIKА АXBOROT TIZIMLАRINI JORIY ETISH MEXАNIZMLАRI

  Husanbek Nazarov
  57-60
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.909
 • INTERNET BUYUMLARI ORQALI KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK FAOLIYATINI BAXOLASH

  Nodirjon Raxmonov
  61-64
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.910
 • BOSHQARUV QARORLARINI QABUL QILISH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH

  Sayyora Rustamova
  65-68
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.911
 • MAMLAKATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISHDA AHOLI SALOMATLIK DARAJASI TAHLILI

  Gulira’no Ruzmetova
  69-72
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.912
 • ASSESSMENT OF THE SOCIO-ENTREPRENEURIAL ENVIRONMENT FOR THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

  Shohruh Mirzo Saidov
  73-77
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.913
 • TADBIRKORLIK MUHITINI RIVOJLANTIRISHDA MOTIVATSIYA OMILLARIDAN FOYDALANISH

  Mansur Sultonov , Svetlana Kuzmina
  78-80
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.914
 • BARQAROR MOLIYALASHTIRISHDA BANKLARNING ROLI

  Abdurasul Tashxodjayev
  81-84
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.915
 • BANK ISHIDA SUN’IY INTELLEKT IMKONIYATLAR VA MUAMMOLAR

  Abdurasul Tashxodjayev
  85-88
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.916
 • TURIZM SALOXIYATINI RIVOJLANTIRISHDA EKOTURIZM BO‘YICHA JAXON TAJRIBASI

  Farangiz Tirkacheva
  89-91
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.917
 • QURILISH SANOATI KORXONALARI BОSHQАRUV MEXАNIZMINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH

  Gulmira Umirova
  92-95
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.918
 • SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI AMALGA OSHIRISHNING MOLIYAVIY MEXANIZMI

  Ulug‘bek Xolmirzayev, Go‘zal Xakimova
  96-98
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.919
 • INNOVATSION RIVOJLANISHNI MIKRO DARAJADA TADQIQ ETISH

  Nilufar Yuldasheva
  99-103
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.920
 • O‘ZBEKISTON JAHON SAVDO TASHKILOTIGA A’ZO BO‘LISHINING MAMLAKAT FOND BOZORIGA TA’SIRI

  Nilufarxon Yuldasheva, Burxonjon Nusratullayev
  104-108
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.921
 • IQTISODIY O‘SISH OMILLARINI TAKOMILLASHTIRISH VA BARQAROR RIVOJLANISHGA ERISHISH

  Nargiza Yormonqulova
  109-112
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.922

 • O‘ZBEKISTON MUSTAQILLIGI YILLARIDA SOG‘LIQNI SAQLASH VA TEZ TIBBIY YORDAM XIZMATI XUQUQIY ASOSLARINING YARATILISHI VA TAKOMILLASHTIRILISHI

  Maftuna Azimova
  113-114
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.923
 • 4-SINF ONA TILI SAVODXONLIGI DARSLARIDA “SIFAT SO‘Z TURKUMI” BILAN TANISHTIRISHNING INNOVATSION USULLARI

  Saidaxon Davlatova, Muazzamxon Xodjayeva
  115-118
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.924
 • BOSHLАNG‘ICH TА’LIMDА FONETIKА MАVZUSINI O‘QITISH BO‘YICHА YАNGICHА YONDАSHUVLАR

  Mushаrrаfxon Imomаliyevа, Moxichexrаxon Vаlijonovа
  119-120
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.925
 • NODIRA MELODIES OF NAVOI

  Musharrafxon Imomaliyeva
  121-123
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.926
 • NOIQTISODIY YO‘NALISH TALABALARI UCHUN IQTISODIY BILIMLARNING AHAMIYATI

  Baxodir Kurbonov
  124-126
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.927
 • OʻSMIRLARGA XOS DESTRUKTIV XULQNI SHAKLLANISHIDA IJTIMOIY-PSIXOLOGIK FENOMENLAR

  Dilrabo Norqoʻziyeva
  127-129
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.928
 • ILK YОSH (3 YОSHGАCHА BО‘LGАN) DАVRDА BОLАLАR NUTQINI RIVОJLАNTIRISH

  Valijon Qodirov
  130-133
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.929
 • PEDAGOG PROFESSIONALIZMINI RIVOJLANTIRISHNING AKMEOLOGIK DETERMINANTLARI

  Muborak Salayeva
  134-137
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.930
 • БОЛАЛАР УЧУН ЯРАТИЛГАН МАТНЛАРНИНГ AНТРOПOЦЕНТРИК ХУСУСИЯТЛАРИ

  Дилафруз Юлдашева
  138-140
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.931

 • LEARNING AND RESEARCHING THE CULTURAL ENVIRONMENT OF THE LANGUAGE BY USING COLOR RELATED WORDS

  Maxliyo Umarqulova
  141-143
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.933
 • LINGUISTIC STUDY OF PHRASEOLOGICAL UNITS EXPRESSING COLOR IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES

  Maxliyo Umarqulova
  144-146
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.934

 • DORIVOR O’SIMLIKLAR EKSTRAKSIYASINING OPTIMAL USULINI ISHLAB CHIQISH

  Nabijon Razzakov
  147-149
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.936
 • DORIVOR NA’MATAK VA ZIRK MEVALARINING KIMYOVIY TARKIBI O‘RGANISHGA KIRISHISH

  Galibjon Tuychiyev, Nabijon Razzakov, Muhammadibrohim Ortikov
  150-152
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.937
Loading...