DORIVOR O’SIMLIKLAR EKSTRAKSIYASINING OPTIMAL USULINI ISHLAB CHIQISH

DORIVOR O’SIMLIKLAR EKSTRAKSIYASINING OPTIMAL USULINI ISHLAB CHIQISH

Authors

  • Nabijon Razzakov PhD, dotsent Qo‘qon universiteti Andijon filiali

DOI:

https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.936

Keywords:

Ekstarsiya, ekstragent, vakuum, pH, vitamin C, biologik faol qo’shimcha, immunostimulyator

Abstract

Maqolada dorivor o‘simliklar tarkibidagi biologik faol moddalarni samarali ajratib olishni vakuumli ekstraksiya uslubi taklif etilgan. Namuna sifatida  na’matak va zirk mevalari olinib, jarayon TN-300 vakuumli ekstraktor olib borildi. Ekstraksiyaning eng optimal uslubi ishlab chiqildi. Uslubning afzalligini ilmiy isbotlash uchun Yuqori samarali suyuqlik xromatografiya uslubidan foydalanilgan. Dorivor o ‘simliklar asosida oziq- ovqat qo‘shilmalari ishlab chiqarishda ushbu vakuumli uslubdan foydalanishni taklif qilamiz

Foydalanilgan adabiyotlar:

Асқаров И.Р., (2021 ) Сирли табобат, Тошкент, 3-б

Handa.S.S, Khanuja.S.S, Longo.G, Rakesh.D.D (2008.) // Extraction Technologies for Меdicinal and Aromatic Plants// Italy. P.7

Асқаров. И.Р, (2019 ) “Табобат қомуси” Тошкент “Мумтоз сўз” , 596 б

Константинов А.П. (2012 ) Экология и здоровье: опасности мифические и реальные // Экология и жизнь. № 7 С. 82-88.

Хаитов Р.М, Раимов Ш.Н., Исҳоқов А.Т. (1996 ) // Иммунология // Дарслик, Тошкент, 4-б

.Borger . G (2011 ) Optimization of the extraction of flavanols and anthocyanins from the fruit pulp of Euterpe edulis using the response surface methodology // Food Research International. № 44. 708 – 715.p

Sathishkumar .T., 2008 , Optimization of flavonoids extraction from the leaves Tabernaemontana hevneana Will. // Nature and Sciense, № 5. 10 – 11.p

Jalolova, M., Amirov, L., Askarova, M., & Zakhidov, G. (2022). Territorial features of railway transport control mechanisms. Transportation Research Procedia, 63, 2645-2652.

Zakhidov, G. (2024). ECONOMIC INDICATORS: TOOLS FOR ANALYZING MARKET TRENDS AND PREDICTING FUTURE PERFORMANCE. International Multidisciplinary Journal of Universal Scientific Prospectives, 2(3), 23-29.

Zakhidov, G. (2024). ISHLAB CHIQARISH FAOLIYATINI RAQAMLASHTIRISHNING TASHKILIY IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH. Yosh Tadqiqotchi Jurnali, 3(4), 25-42.

Published

2024-03-30

Iqtiboslik olish

Razzakov, N. (2024). DORIVOR O’SIMLIKLAR EKSTRAKSIYASINING OPTIMAL USULINI ISHLAB CHIQISH. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 10(10), 147–149. https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.936
Loading...