IQTISODIYOT TARAQQIYOTINI SOLIQLAR ORQALI TARTIBGA SOLISH VA RAG‘BATLANTIRISH SAMARALI TADBIRLARIGA YANGICHA YONDASHUV XUSUSIDA

IQTISODIYOT TARAQQIYOTINI SOLIQLAR ORQALI TARTIBGA SOLISH VA RAG‘BATLANTIRISH SAMARALI TADBIRLARIGA YANGICHA YONDASHUV XUSUSIDA

Authors

  • Maftuna Kimsanboyeva TDIU mustaqil izlanuvchi

DOI:

https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.905

Keywords:

soliqlar, soliqni tartibga solish, soliqni tartibga solish shakllari va vositalari, soliq tizimini boshqarish, soliq funktsiyalari, soliq risklari, soliq tavakkalchiligi funktsiyalari, soliq funktsiyalarining mazmuni.

Abstract

Maqolada Yangi O‘zbekistonda soliq tizimi rivojiining hozirgi bosqichida iqtisodiyot taraqqiyotini soliqlar orqali tartibga solish va rag‘batlantirish samarali tadbirlariga yangicha yondoshuvning ustunliklari hamda o‘ziga xos xususiyatlari ilmiy asoslab berilgan. Soliqlar jamiyatda iqtisodiy rivojlanishni tartibga solish va rag'batlantirishda asosiy rol o'ynaydi. Soliqqa tortishning an'anaviy yondashuvlari ko'pincha iqtisodiy o'sish va jamiyat farovonligi uchun kengroq ta'sirlarni e'tiborsiz qoldirib, daromadlarni shakllantirishga qaratilgan. Ushbu maqola barqaror va inklyuziv iqtisodiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan daromad jihatini ham, kengroq iqtisodiy samaralarni ham hisobga oladigan soliqqa tortishning yangi yondashuvini taklif qiladi. Iqtisodiy nazariya va empirik dalillarga asoslanib, biz istalgan rivojlanish natijalariga erishishda soliqni loyihalash muhimligini ta'kidlaydigan asosni taqdim etamiz. Biz turli soliq vositalari va ularning investitsiyalar, innovatsiyalar, tengsizlik va umumiy iqtisodiy ko'rsatkichlarga potentsial ta'sirini muhokama qilamiz. Bundan tashqari, biz rivojlanish maqsadlariga mos keladigan soliq tizimini shakllantirishda davlat siyosatining rolini o'rganamiz. Iqtisodiy tamoyillarni real dunyo siyosati mulohazalari bilan integratsiyalashgan holda, ushbu maqola mamlakatlar uzoq muddatli iqtisodiy o'sish va jamiyat farovonligini oshirish vositasi sifatida soliqqa tortishdan qanday foydalanishi mumkinligi haqida tushuncha beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

2017- 2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli Farmoniga 1-ILOVA. Xalq so‘zi gazetasi 2017 yil 8 fevral.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasining soliq siyosatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5837-sonli farmoni, 2019 yil 26 sentyabrь.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 10 iyuldagi PQ-4389-son qaroriga 1-ilova”Soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish strategiyasi”ning 3-bob, 3.3-bandi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi ni tasdiqlash to‘g‘risida”gi №PF-60-sonli Farmoni.

Mirziyoyev Sh. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. Toshkent shahri 2020 yil 24 yanvarь, https://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-25-01-2020

Paying Taxes 2022. A unique report by PwC and the World Bank Group. http://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/pdf/pwc-paying-taxes-2023.pdf

Djamalov Kh.N., Abdullayev A.B, (2021). Development Of The Methodology Of Accounting Expertise Of Tax Obligations. The American Journal of Management and Economics Innovations, 3(05), 151-163.

Toshmurodova B.E. Iqtisodiy taraqqiyotga erishishda soliqlardan samarali foydalanish: i.f.d ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dis. avtoreferati. – T.: 2007. – 32 b.

Sh.Toshmatov. Korxonalar iqtisodiy faolligini oshirishda soliqlar rolini kuchaytirish muammolari. Iqt. fan. dok. ... diss. avtoref.–T.:2008.60 b.

S.Elmirzayev.Korporativ moliyani boshqarishda soliq munosabatlarini takomillashtirish. . Iqt. fan. dok. ... diss. avtoref.–T.:2017.62 b.

N.Ashurova.Barqaror iqtisodiy o‘sishni ta'minlashda soliqqa tortish mexanizmini takomillashtirish. . Iqt. fan. dok. ... diss. avtoref.–T.:2018.22 b.

Niyazmetov I.M. Soliqqa tortish mexanizmlarini takomillashtirish orqali soliq tizimi barqarorligini taʼminlash. Iqt. fan. dok. ... diss. avtoref.–T.: 2019. – 72 b.

Jalolova, M., Amirov, L., Askarova, M., & Zakhidov, G. (2022). Territorial features of railway transport control mechanisms. Transportation Research Procedia, 63, 2645-2652.

Zakhidov, G. (2024). ECONOMIC INDICATORS: TOOLS FOR ANALYZING MARKET TRENDS AND PREDICTING FUTURE PERFORMANCE. International Multidisciplinary Journal of Universal Scientific Prospectives, 2(3), 23-29.

Zakhidov, G. (2024). ISHLAB CHIQARISH FAOLIYATINI RAQAMLASHTIRISHNING TASHKILIY IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH. Yosh Tadqiqotchi Jurnali, 3(4), 25-42.

Published

2024-03-30

Iqtiboslik olish

Kimsanboyeva , M. (2024). IQTISODIYOT TARAQQIYOTINI SOLIQLAR ORQALI TARTIBGA SOLISH VA RAG‘BATLANTIRISH SAMARALI TADBIRLARIGA YANGICHA YONDASHUV XUSUSIDA. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 10(10), 41–43. https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.905

Issue

Section

Iqtisodiyot / Economy
Loading...