INTERNET BUYUMLARI ORQALI KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK FAOLIYATINI BAXOLASH

INTERNET BUYUMLARI ORQALI KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK FAOLIYATINI BAXOLASH

Authors

  • Nodirjon Raxmonov Qo‘qon universiteti tayanch doktaranti

DOI:

https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.910

Keywords:

raqamli texnologiyalar, IoT, ekotizimlar, biznes modellar, menejment, boshqaruv tizimlari, IoT dizaynlari.

Abstract

Hozirgi paytda raqamli texnologiyalar, IoT, Big Data, 5G texnologiyasi, 3D printerlar, raqamlashtirish, sun’iy intellect va shunga o‘xshash texnologiyalar yaqin kelajakda kompaniyalarning raqobatbardoshligiga ta’sir ko‘rsatadigan, eng ko‘p tilga olinadigan omillar hisoblanadi. Internet buyumlari to‘rtinchi sanoat inqilobining asosiy elementlaridan biri bo‘lib, ishlab chiqaruvchilar o‘z faoliyatlarini tobora ko‘proq avtomatlashtirish uchun xizmat qilmoqda. Maqoladagi o‘rganilgan va tahlil qilingan aksariyat maqolalar asosan IoT bilan bog‘liq texnologiyalarni joriy etishning amaliy jihatlariga e’tibor qaratadi. Ushbu tadqiqotlar natijasiga asoslanib, biz kelajakdagi tadqiqotlar uchun bir nechta yo‘nalishlarni aniqlaymiz. Kelajakda olib boriladigan tadqiqotlar ishlab chiqarish, boshqaruv sohalaridagi imkoniyatlar va muammolarni, yangi ishtirokchilar va hamkorlik qilish imkonsiz bo‘lib tuyulgan manfaatdor tomonlar guruhlari o‘rtasidagi hamkorlikning innovatsion usullarini o‘rganishi mumkin. Qolaversa, ushbu maqola raqamlashtirishning asosini tashkil etuvchi IoT muammolarini biznes muammosiga aylantirishga qaratilgan keng jabhali ishlarni amalga oshirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 20 dekabr 2022-yildagi Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga yo‘llagan Murojaatnomasi. https://president.uz/oz/lists/view/5774

Ranger, S., 2020. What Is the IoT? Everything You Need to Know about the Internet of Things Right Now. ZDNet. https://www.zdnet.com/article/what-is-the-inter net-of-things-everythingyou-need-to-know-about-the-iot-right-now/.

Christou, L., 2019. History of IoT: from Idea to an Industry Approaching $1tn. htt ps://www.verdict.co.uk/history-of-iot/.

Leiting, A.-K., de Cuyper, L., Kauffmann, C., 2022. The Internet of Things: Changing Business Models while Staying True to Yourself. Technovation.

Tokhirov, R., & Rahmonov, N. (2021). Technologies of using local networks efficiently. Asian Journal Of Multidimensional Research, 10(6), 250-254.

Van Lente, H., Spitters, C., Peine, A., 2013. Comparing technological hype cycles: towards a theory. Technol. Forecast. Soc. Change 80 (8), 1615–1628. https://doi. org/10.1016/j.techfore.2012.12.004.

Toxirov, R. S., & Raxmonov, N. R. O. G. L. (2021). DASTURIY TA’MINOT YORDAMIDA ZAMONAVIY BOSHQARUVNI TASHKIL ETISH ISTIQBOLLARI. Central Asian Academic Journal of Scientific Research, 1(1), 181-186.

Adner, R., Kapoor, R., 2010. Value creation in innovation ecosystems: how the structure of technological interdependence affects firm performance in new technology generations. Strat. Manag. J. 31 (3), 306–333. https://doi.org/10.1002/smj.821.

Raxmonov Nodirjon. (2022). O’ZBEKISTONDA SANOAT 4.0 DASTURINI RIVOJLANISHI CHARM POYAFZAL ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONA MISOLIDA. Yosh Tadqiqotchi Jurnali, 1(2), 331–341. Retrieved from http://2ndsun.uz/index.php/yt/article/view/127.

Rahmonov, N. (2022). EMPLOYMENT PROBLEMS AND SOLUTIONS OF EMPLOYMENT DURING THE CORONAVIRUS PANDEMIC. Qo'qon universitetining ilmiy materiallar bazasi, 1(000004)

Hannah, D.P., Eisenhardt, K.M., 2018. How firms navigate cooperation and competition in nascent ecosystems. Strat. Manag. J. 39 (12), 3163–3192. https://doi.org/ 10.1002/smj.2750.

Baldwin, C.Y., 2021. Design Rules, vol. 2. Harvard Business School (Chapter 16), Capturing Value by Controlling Bottlenecks in Open Platform Systems, Harvard Business School Research Paper Series, 20-054.

Kambarov, J., Rakhmatov, U., Rakhmonov, N., & Sultanova, Y. (2020). Problems and solutions for the implementation of the industry-4.0 program in Uzbekistan. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, 12(2), 2677-2683.

Staudenmayer, N., Tripsas, M., Tucci, C.L., 2005. Interfirm modularity and its implications for product development. J. Prod. Innovat. Manag. 22 (4), 303–321.

Furr, N., Shipilov, A., 2018. Building the right ecosystem for innovation. MIT Sloan Manag. Rev. 59 (4), 59–64.

Puranam, P., Alexy, O., Reitzig, M., 2014. What’s “new” about new forms of organizing? Acad. Manag. Rev. 39 (2), 162–180. https://doi.org/10.5465/amr.2011.0436.

Rakhmonov, . N. (2022). PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL 4.0 PROGRAM IN UZBEKISTAN (ON THE EXAMPLE OF A LEATHER SHOE MANUFACTURING ENTERPRISE). Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар, 10(6), 120–129. https://doi.org/10.55439/EIT/vol10_iss6/a13.

Brews, P.J., Tucci, C.L., 2004. Exploring the structural effects of internetworking. Strat. Manag. J. 25 (5), 429–451. https://doi.org/10.1002/smj.386.

Coletta, C., Kitchin, R., 2017. Algorhythmic governance: regulating the ‘heartbeat’ of a city using the Internet of Things. Big Data & Society 4 (2). https://doi.org/10.1177/ 2053951717742418, 2053951717742418.

Rahmonov, N. (2022). O’ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNINING ZAMONAVIY YECHIMLARI. Qo'qon universitetining ilmiy materiallar bazasi, 1(000004).

Рахмонов Нодиржон, & Жўраев Асадбек. (2022). КИЧИК БИЗНЕС ВА ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИНИ РАҚАМЛАШТИРИШ ТАҲЛИЛИ. Yosh Tadqiqotchi Jurnali, 1(5), 101–109. Retrieved from http://2ndsun.uz/index.php/yt/article/view/386. https://doi.org/10.5465/amr.2009.35713271.

Martens, C.D.P., da Silva, L.F., Silva, D.F., Martens, M.L., 2021. Challenges in the implementation of internet of things projects and actions to overcome them. Technovation, 102427. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2021.102427.

Asadi, S., Nilashi, M., Iranmanesh, M., Hyun, S.S., Rezvani, A., 2021. Effect of Internet of Things on manufacturing performance: a hybrid multi-criteria decision-making and neuro-fuzzy approach. Technovation, 102426. https://doi.org/10.1016/j. technovation.2021.102426.

Park, S., Rosca, E., Agarwal, N., 2021. Driving social impact at the bottom of the Pyramid through the Internet-of-things enabled frugal innovations. Technovation, 102381. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2021.102381.

Raxmonjon o‘g‘li, R. N. (2023). КИЧИК БИЗНЕС ФАОЛИЯТИНИ РАҚАМЛАШТИРИШНИНГ ТАШКИЛИЙ ТИЗИМИ ВА ҲОЗИРГИ ҲОЛАТИ ТАҲЛИЛИ. QO ‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 36-43.

Boyson, S., Corsi, T.M., Paraskevas, J.-P., 2021. Defending digital supply chains: evidence from a decade-long research program. Technovation, 102380. https://doi. org/10.1016/j.technovation.2021.102380.

George, G., Howard-Grenville, J., Joshi, A., Tihanyi, L., 2016. Understanding and tackling societal grand challenges through management research. Acad. Manag. J. 59 (6), 1880–1895. https://doi.org/10.5465/amj.2016.4007.

Otto, M., & Thornton, J. (2023). КИЧИК БИЗНЕС ФАОЛИЯТИНИ РАҚАМЛАШТИРИШ: ҲОЛАТЛАР, УСЛУБЛАР ВА ТАҲЛИЛЛАР. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 178-183.

Wright, M., Clarysse, B., 2020. Technology entrepreneurship and shaping industries. Acad. Manag. Discov. 6 (3), 355–358.

Jalolova, M., Amirov, L., Askarova, M., & Zakhidov, G. (2022). Territorial features of railway transport control mechanisms. Transportation Research Procedia, 63, 2645-2652.

Zakhidov, G. (2024). ECONOMIC INDICATORS: TOOLS FOR ANALYZING MARKET TRENDS AND PREDICTING FUTURE PERFORMANCE. International Multidisciplinary Journal of Universal Scientific Prospectives, 2(3), 23-29.

Zakhidov, G. (2024). ISHLAB CHIQARISH FAOLIYATINI RAQAMLASHTIRISHNING TASHKILIY IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH. Yosh Tadqiqotchi Jurnali, 3(4), 25-42.

Published

2024-03-30

Iqtiboslik olish

Raxmonov , N. (2024). INTERNET BUYUMLARI ORQALI KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK FAOLIYATINI BAXOLASH. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 10(10), 61–64. https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.910

Issue

Section

Iqtisodiyot / Economy
Loading...