O‘ZBEKISTON MUSTAQILLIGI YILLARIDA SOG‘LIQNI SAQLASH VA TEZ TIBBIY YORDAM XIZMATI XUQUQIY ASOSLARINING YARATILISHI VA TAKOMILLASHTIRILISHI

O‘ZBEKISTON MUSTAQILLIGI YILLARIDA SOG‘LIQNI SAQLASH VA TEZ TIBBIY YORDAM XIZMATI XUQUQIY ASOSLARINING YARATILISHI VA TAKOMILLASHTIRILISHI

Authors

  • Maftuna Azimova Qo‘qon universiteti o‘qituvchisi

DOI:

https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.923

Keywords:

Sog‘lik, shifokor, qishloq vrachlik punktlari, salomatlik, JSST, reproduktiv salomatlik, kasallik, epidemiya, aholi, tibbiy xizmat, tez tibbiy yordam, ekologiya.

Abstract

Mazkur maqolada Mustaqillik yilarida O‘zbekistonda sog‘liqni saqlash sohasi va tez tibbiy yordam xizmati faoliyatini tashkil etishning huquqiy asoslarini mustahkamlanishi, tibbiyot sohasini takomillashtirish uchun respublikada olib borilgan islohatlar, qarorlar, farmonlar va ularning amaldagi natijalari ilmiy asosda tahlil etilgan. Maqolada tadqiq etilayotgan mavzu yuzasidan M.Mahmudov, G.E.Mo‘minovalar tadqiqot ishlarini olib borgan bo‘lib, mazkur tadqiqotlarda sog‘liqni saqlash va tez tibbiy xizmati sohasining sovetlar hukumronligi davridagi faoliyati o‘rganilgan. R.Mo‘minov, S.Djumanov tomonidan esa soha faoliyatining mustaqillik yillardagi jarayonlari umumiy tarzda tahlil etilgan. Mazkur ishimizda yuqorida sanab o‘tilgan tadqiqotchilarning ishlari muhim manbaviy asos bo‘lib xizmat qiladi. Shu sababli biz mazkur tadqiqotda tibbiyot sohasining muhim va asosiy bo‘g‘ini hisoblangan qishloq vrachlik punkti va tez tibbiy yordam hodimlari faoliyatini tadqiq etishni asosiy maqsad etib qo‘ydik. Shuningdek maqolada mustaqillikning dastlabki yillaridagi respublikadagi  aholi salomatligining umumiy holatlarini islohatlardan keyingi jarayonlar bilan aniq tahlillar asosida qiyosiy o‘rganilgan.  Shuningdek olingan tahlil natijalari asosida tibbiyot sohasi hodimlarining ish samaradorligini oshirishga doir taklif va xulosalar ishlab chiqilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

O‘zbekiston Respulikasi Ilmiy texnikaviy va tibbitot hujjatlari Markaziy davlat arxivi . M-372-fond, 1-ro‘yxat , 82-yig‘ma jild, 11-varaq.

Karimov I.A. “O‘zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida” kitobini o‘rganish bo‘yicha o‘quv uslubiy qo‘llanma –Toshkent: O‘zbekiston, 2012- B 89.

Rustamova X.E. Stojarova. N.K. Tibbiyot tarixi. Toshkent-2014.191-bet.

Rustamova X.E. Stojarova. N.K. Tibbiyot tarixi. Toshkent-2014.191-bet.

O‘zbekiston Respublikasi davlat statistika Qo‘mitasi hisobotlari. 2010 yil. – B.15

O‘zbekiston Respublikasi davlat statistika Qo‘mitasi hisobotlari. 2013 yil. –B.43

Published

2024-03-30

Iqtiboslik olish

Azimova, M. (2024). O‘ZBEKISTON MUSTAQILLIGI YILLARIDA SOG‘LIQNI SAQLASH VA TEZ TIBBIY YORDAM XIZMATI XUQUQIY ASOSLARINING YARATILISHI VA TAKOMILLASHTIRILISHI. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 10(10), 113–114. https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.923

Issue

Section

Pedagogika / Pedagogy
Loading...