KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI DAVLAT TOMONIDAN QO‘LLAB-QUVVATLANISHIDA XORIJIY TAJRIBA

KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI DAVLAT TOMONIDAN QO‘LLAB-QUVVATLANISHIDA XORIJIY TAJRIBA

Authors

  • Boburmirzo Xursanaliyev Qo‘qon universiteti Ilmiy tadqiqotlar departamenti boshlig‘i

DOI:

https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.899

Keywords:

Iqtisodiyot, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik, tartibga solish, tadqiqot, daromad, tashkiliy iqtisodiy mexanizm, yalpi ichki maxsulot, bozor iqtisodiyoti.

Abstract

Ushbu maqolada ishida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish bugungi rivojlanayotgan zamonda qanchalik muhum ekanligi xaqida so‘z boradi. Kichik biznes va tadbirkorlikni davlat tomonidan tartibga solinishi tadbirkorlik faoliyatiga qaydarajada ahamiyatli ekanligiga oid birqancha xorij adabiyotlari ustida tahlil o‘tkazildi. Tadqiqotimizning asosiy maqsadi kichik biznes va tadbirkorlikni tartibga solish va uni rivojlantirishda xorij tajribalarini tadbiq etish bo‘lib, ushbu tadqiqotni amalga oshirishda tadqiqot metodining qiyoslama usulidan foydalanildi. Tadqiqotni yoritib borishda ikkilamchi ma’lumotlardan foydalanildi. Ikkilamchi manba ma’lumotlari xalqaro darajada tan olingan baza va jurnallar, maqolalar, ilmiy maqolalar veb-sayt ma’lumotlari hamda rasmiy hujjatlardan to‘plandi. Xorijning eng rivojlangan davlatlarida tadbirkorlikni tartibga solishda ularga yaratilgan erkinliklar va shart-sharoitlari ustida tahlil olib borildi. O‘zbekistondagi tartibga solish jarayoniga taqqoslandi. Maqola yakunida tadqiqotchining xulosalari va bu sohada tadqiqot olib boruvchilar uchun tavsiyalari berib o‘tildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Aliyu Alhaji Jibrilla. 2013. Impact of Government Interventions on Small Scale Entreprises in Mubi North Local Government Area, Adamawa State, Nigeria. Department of economics, Adamawa State University, Mubi, Nigeria. Journal of Economics and Sustainable Development www.iiste.org ISSN 2222-1700 (Paper) ISSN 2222-2855 (Online).

Andre Van Stel. 09.02.2007. The Effect of Business Regulations on Nascent and Young Business Entrepreneurship.

Gulnoz Iskandarovna. 2022, Methodology of comporative analysis. Scientific-methodological electronic journal “Foreign Languages in Uzbekistan”, No 1 (42),180-189

John Lester. Policy Interventions Favouring Small Business: Rationales, Results and Recommendations. University of Calgary.The School of Public Policy Publications

José Luis Polo-Otero. Are the business regulations creating new entrepreneurship? Contaduría y Administración 65 (2), 2020, 1-21.

Liang Tan va Boon-Chye Li. Small and Medium Enterprises in Singapore and the New Economy. LEE, Boon Chye and TAN, Wee Liang. Small and Medium Enterprises in Singapore and the New Economy. (2002). The Role of SMEs in National Economies in East Asia. 374-369. Research Collection Lee Kong Chian School Of Business.

Maxmudova D. Davlat tomonidan kichik biznesni tartibga solish va qo‘llab quvvatlashda xorij tajribasi. International scientific journalvolume I issue

Morris Wright.03.06.2023.Qiyosiy tadqiqot usuli: xususiyatlari, bosqichlari. (ttps://uz.warbletoncouncil.org/metodo-comparativo-15644)

Rashid Khudoyarov Senior Lecturer, Improving economic govermanse in a market economy. Department of Economics, Jizzakh Branch of the National University of Uzbekistan Named After Mirzo Ulugbekfile:///C:/Users/User.AD.114/Downloads/1333.pdf

S. B. Sattorova. F. B. Shakirova Kichik biznes faoliyatini davlat tomonidan qo‘llab quvvatlash nazariyasi. Scientific Journal Impact Factor (SJIF 2022=4.63) Passport: http://sjifactor.com/passport.php?id=22230

Sh.Mirziyoyev. “Tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishini ta’minlashga, xususiy mulkni har tomonlama himoya qilishga va ishbilarmonlik muhitini sifat jihatidan yaxshilashga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. Toshkent shahri, 2016-yil 5-oktabr.

Shahzoda Hatamova. “Iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoitida kichik biznesni boshqarish tashkiliy mexanizmini takomillashtirish”. https://doi.org/10.5281/zenodo.6333622

Farhod o'g'li, X. B. (2024). KICHIK BIZNESNI YIRIK BIZNESGA TRANSFORMATSIYASI: Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlar o'rni va rivojlanish omillari. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, 4(1), 83-86.

Farhod o‘g‘li, X. B. (2024). TRANSFORMATSIYALASH JARAYONIDA BIZNES XAJMINI BAHOLASH YO'NALISHLARI. Ta'limda raqamli texnologiyalarni tadbiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari, 28(1), 23-27.

Farhod o‘g‘li, X. B. (2024). Biznes yuritishning me’yoriy-xuquqiy asoslari va institutsional sharoitlari. Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi, 4(2), 126-130.

Рузиев, Ш. Р. Ў. (2018). Ўзбекистонда тарихий-маданий туризмни ривожлантиришнинг ташкилий-иқтисодий механизмини индикатив бошқариш методикаси. Экономика и финансы (Узбекистан), (11), 23-30.

Рузиев, Ш. Р. Ў., Расулов, Ҳ. Я., & Юсупов, А. А. (2022). ОЦЕНКА ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. Academic research in educational sciences, 3(2), 617-629.

Ruziev, S., Rasulov, H., & Yusupov, A. (2022). MEHMONDO'STLIK VA TURIZM SANOATIDAGI BOSHQARUV SOXALARIDA GENDER XILMA-XILLIGI. PEDAGOGS jurnali, 2(2), 156-173.

Рузиев, Ш. Р. Ў. (2018). Оценка туристического потенциала историко-культурного туризма Республики Узбекистан. Региональные проблемы преобразования экономики, (4 (90)), 76-83.

Mukhammadsiddik, A., Bobir, T., & Shohruzbek, R. (2022). Main Tendencies of Historical and Cultural Tourism Development in Uzbekistan. In Event Tourism in Asian Countries (pp. 9-37). Apple Academic Press.

Рузиев, Ш. Р. Ў., & Юсупов, А. А. (2022). Туризм хизматларни яратишда рақамли технологиялардан фойдаланишни такомиллаштириш йўллари. Science and Education, 3(2), 1511-1518.

Ravshanjon o‘g, R. Z. S. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA TURIZM SOHASIDAGI MUAMMOLARGA YECHIMLAR. QO ‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 305-308.

Рузиев, Ш. Р. Ў., & Юсупов, А. А. (2022). Туризм хизматларни яратишда рақамли технологиялардан фойдаланишни такомиллаштириш йўллари. Science and Education, 3(2), 1511-1518.

Рузиев, Ш. (2020). Ўзбекистонда туризмни ривожлантириш масалалари (хорижий тажрибалар асосида). Экономика и инновационные технологии, (6), 267-275.

Shokhruzbek, R. (2019). Features of Historical and Cultural Tourism and the Factors of Its Development. Asian Journal of Technology and Management Research (AJTMR) Volume, 8(02).

Published

2024-03-30

Iqtiboslik olish

Xursanaliyev, B. (2024). KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI DAVLAT TOMONIDAN QO‘LLAB-QUVVATLANISHIDA XORIJIY TAJRIBA. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 10(10), 21–24. https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.899

Issue

Section

Iqtisodiyot / Economy
Loading...