O‘ZBEKISTON JAHON SAVDO TASHKILOTIGA A’ZO BO‘LISHINING MAMLAKAT FOND BOZORIGA TA’SIRI

O‘ZBEKISTON JAHON SAVDO TASHKILOTIGA A’ZO BO‘LISHINING MAMLAKAT FOND BOZORIGA TA’SIRI

Authors

  • Nilufarxon Yuldasheva Qo‘qon Universiteti o‘qituvchisi
  • Burxonjon Nusratullayev Qo‘qon Universiteti Moliya yo‘nalishi 4-bosqich talabasi

DOI:

https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.921

Keywords:

savdoni liberallashtirish, iqtisodiy o‘sish, xorijiy investitsiyalar, bozor integratsiyasi, siyosat islohotlari,.

Abstract

Ushbu tadqiqot Oʻzbekistonning Jahon Savdo Tashkilotiga (JST) aʼzo boʻlishining uning fond bozoriga taʼsirini oʻrganadi. Oʻzbekistonning JSTga aʼzo boʻlishi jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuv yoʻlidagi muhim qadam boʻlib, uning iqtisodiyotining turli tarmoqlariga, jumladan, fond bozoriga ham taʼsir koʻrsatadi. Sifat va miqdoriy metodologiyalarning kombinatsiyasidan foydalangan holda, ushbu tadqiqot O‘zbekistonning JSTga a’zo bo‘lganidan keyin fond bozoriga kutilayotgan ta’sirlarni tahlil qilishga qaratilgan. Savdo siyosatidagi o‘zgarishlar, bozor qoidalari, investorlarning kayfiyati va makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar kabi omillar ularning fond bozori faoliyatiga ta’sirini baholash uchun tekshiriladi. JSTga aʼzolik va Oʻzbekiston fond bozori oʻrtasidagi munosabatlar haqida tushuncha berish orqali ushbu tadqiqot mamlakatning iqtisodiy dinamikasini tushunishga hissa qoʻshish va investorlar, siyosatchilar va manfaatdor tomonlar uchun qimmatli maʼlumotlarni taqdim etishga intiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 02.06.2023 yildagi PQ-181-son https://lex.uz/uz/docs/-6480161

The Effect of Membership in the GATT/WTO on Trade: Where do we Stand? Andrew K. Rose 2006 Researchgate

Effect of the Duration of Membership in the World Trade Organization on Trademark Applications, Sena K.G 2023 J. Risk Financial Manag. 2023, 16(10), 426; https://doi.org/10.3390/jrfm16100426

International Trade and Stock Market Integration R.J.Patel 2019 Euromoney Institutional Investor PLC The Journal of Private Equity Vol. 23, No. 1 (WINTER 2019),

The WTO trade effect P.L.Ch va M.J.Lee (2011) Journal of International Economics Volume 85, Issue 1, September 2011, Pages 53-71

T.V.Hoa (2010) Impact of the WTO Membership, Regional Economic Integration, and Structural Change on China’s Trade and Growth Review of Development EconomicsVolume 14, Issue 3 p. 577-591

J.L.Goldstein, D.Rivers va M.Tomz (2007) Institutions in International Relations: Understanding the Effects of the GATT and the WTO on World Trade Published online by Cambridge University Press International Organization 61, Winter 2007, pp+ 37–67 DOI: 10+10170S0020818307070014

S.K.Gnangnon (2023) Effect of the duration of membership in the GATT/WTO on human development in developed and developing countries The Author(s), under exclusive licence to Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature 2023 Empirica (2023) 50:943–983

Terrie L. Walmsley, Thomas W. Hertel, Elena Ianchovichina (2006) ASSESSING THE IMPACT OF CHINA’S WTO ACCESSION ON INVESTMENT Pacific Economic ReviewVolume 11, Issue 3 p. 315-339

T.F.Rutherford va D.G.Tarr (2008) Poverty effects of Russia’s WTO accession: Modeling “real” households with endogenous productivity effects Journal of International Economics Volume 75, Issue 1, May 2008, Pages 131-150

Baldwin, R., & Evenett, S. (Eds.). (2009). The Collapse of Global Trade, Murky Protectionism, and the Crisis: Recommendations for the G20. A VoxEU.org Publication.

Qodirjon o‘g‘li, T. B. (2024). SUV RESURSLARIDAN FOYDALANGANLIK UCHUN SOLIQ TA’SIRCHANLIGINI OSHIRISHNING AHAMIYATI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 37(1), 151-153.

Boburjon, T. (2024). SOLIQQA TORTISHNING EKOLOGIK YO ‘NALTIRILGANLIGINI KUCHAYTIRISHNING XORIJ TAJRIBASI TAHLILI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 37(1), 145-150.

Ogli, T. B. Q. (2021). XO‘JALIK YURITUVCHI SUB'EKTLARNING TABIIY RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISHGA ERISHISHLARIDA SOLIQLARNING TA'SIRCHANLIGINI OSHIRISHNING AHAMIYATI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(1), 246-250..

Turаnbоyev, B. (2024). O ‘ZBEKISTON FOND BOZORIDA AKSIYALAR SAVDOSINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI TAHLILI. Integration of Economy and Education in the 21st century, 2(2), 5-8.

Turаnbоyev, B. (2024). ILG‘ОR XОRIJ TАJRIBАSI АSОSIDА ELEKTRОN TIJОRАT FАОLIYАTINI SОLIQQА TОRTISHNI TАKОMILLАSHTIRISH YО'LLАRI. Integration of Economy and Education in the 21st century, 2(2).

Farhod o'g'li, X. B. (2024). KICHIK BIZNESNI YIRIK BIZNESGA TRANSFORMATSIYASI: Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlar o'rni va rivojlanish omillari. Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari, 4(1), 83-86.

Jalolova, M., Amirov, L., Askarova, M., & Zakhidov, G. (2022). Territorial features of railway transport control mechanisms. Transportation Research Procedia, 63, 2645-2652.

Zakhidov, G. (2024). ECONOMIC INDICATORS: TOOLS FOR ANALYZING MARKET TRENDS AND PREDICTING FUTURE PERFORMANCE. International Multidisciplinary Journal of Universal Scientific Prospectives, 2(3), 23-29.

Zakhidov, G. (2024). ISHLAB CHIQARISH FAOLIYATINI RAQAMLASHTIRISHNING TASHKILIY IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH. Yosh Tadqiqotchi Jurnali, 3(4), 25-42.

Published

2024-03-30

Iqtiboslik olish

Yuldasheva, N., & Nusratullayev , B. (2024). O‘ZBEKISTON JAHON SAVDO TASHKILOTIGA A’ZO BO‘LISHINING MAMLAKAT FOND BOZORIGA TA’SIRI. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 10(10), 104–108. https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.921

Issue

Section

Iqtisodiyot / Economy
Loading...