SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI AMALGA OSHIRISHNING MOLIYAVIY MEXANIZMI

SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI AMALGA OSHIRISHNING MOLIYAVIY MEXANIZMI

Authors

  • Ulug‘bek Xolmirzayev Namangan muhandislik-qurilish instituti iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)
  • Go‘zal Xakimova Namangan muhandislik-qurilish instituti talabasi.

DOI:

https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.919

Keywords:

Sanoat; ishlab chiqarish; innovatsion faoliyat; korxonalar; moliyaviy barqarorlik; moliyaviy mexanizm; innovatsion faoliyat; sanoat korxonalari; sarmoya; moliyalashtirish; texnologiyani qabul qilish; venchur kapitali; grantlar; risklarni boshqarish; byudjetlashtirish; soliq imtiyozlari; hamkorlik; intellektual mulk; iqtisodiy o‘sish.

Abstract

Ushbu maqola sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatni amalga oshirish uchun qo‘llaniladigan moliyaviy mexanizmlarni o‘rganadi. Maqolada innovatsiyalarni moliyalashtirish va qo‘llab-quvvatlash uchun ushbu korxonalar tomonidan qo‘llaniladigan turli strategiyalar, vositalarni va ularning mahsuldorlik, raqobatbardoshlik va umumiy samaradorlikka ta’sirini o‘rganadi. Tadqiqot sanoat sektorida innovatsiyalarni qo‘llab-quvvatlash uchun moliyaviy resurslardan samarali foydalanish haqida tushuncha berishga qaratilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

O‘zbekiston Respublikasining “Innovatsion faoliyat to‘g‘risida” Qonuni. -T., 2020.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni

Vaxabov A.V., Xajibakiev SH.X., Mo‘minov N.G. Xorijiy investitsiyalar. O‘quv qo‘llanma / prof. A.V.Vaxabovning umumiy tahriri ostida. - T.: “Moliya”, 2010. 328 b.

Gozibekov D.G. Investitsiyalarni moliyalashtirish masalalari. - T.: “Moliya”, 2003. - 332 b.

Chesbrough, H. (2003). The era of open innovation. MIT Sloan Management Review, 44(3), 35-41.

Teece, D. J. (2010). Business models, business strategy and innovation. Long range planning, 43(2-3), 172-194.

Hall, B. H. (2002). The financing of research and development. Oxford review of economic policy, 18(1), 35-51.

Mansfield, E. (1995). Academic research and industrial innovation: An update of empirical findings. Research policy, 24(6), 729-741.

Mowery, D. C., Nelson, R. R., Sampat, B. N., & Ziedonis, A. A. (2001). The growth of patenting and licensing by US universities: an assessment of the effects of the Bayh-Dole Act of 1980. Research policy, 30(1), 99-119.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2019). Enhancing the Financial Management of Innovation. OECD Publishing.

Arundel, A., & Kabla, I. (1998). What percentage of innovations are patented? Empirical estimates for European firms. Research policy, 27(2), 127-141.

Belderbos, R., Carree, M., & Lokshin, B. (2004). Cooperative R&D and firm performance. Research policy, 33(10), 1477-1492.

Cefis, E., & Marsili, O. (2005). A matter of life and death: innovation and firm survival. Industrial and corporate change, 14(6), 1167-1192.

Jalolova, M., Amirov, L., Askarova, M., & Zakhidov, G. (2022). Territorial features of railway transport control mechanisms. Transportation Research Procedia, 63, 2645-2652.

Zakhidov, G. (2024). ECONOMIC INDICATORS: TOOLS FOR ANALYZING MARKET TRENDS AND PREDICTING FUTURE PERFORMANCE. International Multidisciplinary Journal of Universal Scientific Prospectives, 2(3), 23-29.

Zakhidov, G. (2024). ISHLAB CHIQARISH FAOLIYATINI RAQAMLASHTIRISHNING TASHKILIY IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH. Yosh Tadqiqotchi Jurnali, 3(4), 25-42.

Published

2024-03-30

Iqtiboslik olish

Xolmirzayev, U., & Xakimova , G. (2024). SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI AMALGA OSHIRISHNING MOLIYAVIY MEXANIZMI. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 10(10), 96–98. https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.919

Issue

Section

Iqtisodiyot / Economy
Loading...