NOIQTISODIY YO‘NALISH TALABALARI UCHUN IQTISODIY BILIMLARNING AHAMIYATI

NOIQTISODIY YO‘NALISH TALABALARI UCHUN IQTISODIY BILIMLARNING AHAMIYATI

Authors

  • Baxodir Kurbonov Qo‘qon Universiteti o‘qituvchisi

DOI:

https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.927

Keywords:

noiqtisodiy yo‘nalish, iqtisodiy bilim, ahamiyat, kasbiy mahorat

Abstract

Ushbu maqolada noiqtisodiy yo‘nalish talabalari uchun iqtisodiy bilimlarning ahamiyati yoritilgan. Tadqiqot maqsadi noiqtisodiy yo‘nalish talabalarining iqtisodiy bilimlarga bo‘lgan ehtiyojini aniqlash va ularning kelajakdagi kasbiy mahorati uchun iqtisodiy bilimlarning qanchalik muhim ekanligini asoslashdan iborat. Maqolada kuzatish va tahlil usullaridan foydalanilgan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, iqtisodiy bilimlarning noiqtisodiy yo‘nalish talabalari uchun ahamiyati katta ekanligi aniqlandi. Xulosa sifatida aytish mumkinki, bugungi kunda har qanday mutaxassis iqtisodiy bilimlarga ega bo‘lishi zarur bo‘ladi. Bundan tashqari, olib borilgan tadqiqotlar noiqtisodiy yo‘nalish talabalari uchun iqtisodiy bilimlarga oid maxsus kurslar joriy etilishi maqsadga muvofiqligini ko‘rsatdi. Bu kabi kurslar talabalarni real hayotda duch keladigan amaliy iqtisodiy muammolarni yechishga o‘rgatish, ular uchun zarur bo‘lgan iqtisodiy kompetensiyalarni shakllantirish imkonini beradi. Tadqiqot doirasida o‘tkazilgan so‘rovnoma natijalariga ko‘ra, talabalar ayniqsa shaxsiy moliya, biznes boshqaruvi, bozor iqtisodiyoti va iqtisodiy tahlil kabi mavzularga qiziqish bildirdilar. Shuningdek, oliy ta'lim muassasalarida iqtisodiy to‘garak va musobaqalar tashkil etish, aholining barcha qatlamlari orasida iqtisodiy bilimlarni ommalashtirish bo‘yicha chora-tadbirlar ko‘rish tavsiya etiladi. Tadqiqot natijalari oliy ta'lim tizimida iqtisodiy fanlar o‘qitilishini takomillashtirish va jamiyatda iqtisodiy madaniyatni yuksaltirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Ergashev, I. & Farxodjonova, N. (2020). Integration of national culture in the process of globalization. Journal of Critical Reviews, 7(2), 477-479.

Djuraev, Z.X. & Xoliqov, S.T. (2020). Noiqtisodiy oliy ta'lim muassasalarida iqtisodiy fanlarni o‘qitishning dolzarb masalalari. Iqtisod va moliya. No4, 34-39.

Vaxobov, A.V., Tadjibayeva, D.A, & Xajibakiyev, Sh.X. (2014). Iqtisodiy nazariya asoslari. Darslik. Toshkent: Baktria press.

Stigler, G. J. (1970). The case, if any, for economic literacy. The Journal of Economic Education, 1(2), 77-84.

Walstad, W. B., & Soper, J. C. (1988). A report card on the economic literacy of US high school students. The American Economic Review, 78(2), 251-256.

Becker, W. E. (2007). The importance of economics education. Transcript of speech at Ohio University Economics Department Commencement. Retrieved from https://www.ohio.edu/instruct/becker/speech.doc

McEachern, W. A. (2016). Economic education for life. The American Economist, 61(2), 119-125.

Shodiyev, T. Sh. (2021). Iqtisodiy fanlarni o‘qitishning nazariy-uslubiy asoslarini takomillashtirish. Monografiya. Toshkent: Iqtisodiyot.

Qosimova, D. S. & Jalolova, D. F. (2019). Importance of financial literacy in market economy. Theoretical & Applied Science, (12), 350-355.

Nosirova, M. K. & Umarov, I. Y. (2022). Problems and solutions in teaching economic sciences in non-economic higher education institutions. International Journal of Social Science & Interdisciplinary Research, 11(05), 55-61.

Published

2024-03-30

Iqtiboslik olish

Kurbonov, B. (2024). NOIQTISODIY YO‘NALISH TALABALARI UCHUN IQTISODIY BILIMLARNING AHAMIYATI. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 10(10), 124–126. https://doi.org/10.54613/ku.v10i10.927

Issue

Section

Pedagogika / Pedagogy
Loading...