Vol. 8 (2023): QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI

					View Vol. 8 (2023): QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI

Qo‘qon universiteti xabarnomasi ilmiy-elektron jurnali Qo‘qon universiteti Kengashining qaroriga asosan tashkil etilib, 2020-yil 10-oktabrda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №1138 raqami bilan ro‘yxatidan o‘tkazilgan.

Published: 2023-12-04

 • OʻZBEKISTONDA OZIQ-OVQAT SANOATINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH YOʻLLAR

  Murodova Mohigul Chori qizi
  3-12
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v8i8.792
 • TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN MASOFAVIY BANK XIZMATLARINI KOʻRSATISHNING AMALIY HOLATI

  Xudayberganova Zarofat Zaxidovna
  13-19
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v8i8.793
 • OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARI FAOLIYATIDA KLASTERLI BOSHQARUV MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

  M.M.Turg‘unov
  20-24
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v8i8.794
 • РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В СТИМУЛИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

  Джульматова Светлана Рахматовна
  25-31
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v8i8.795
 • FISCAL POLICY AS THE PRIMARY TOOL TO AFFECT THE STRENGTH OF THE CAPITAL MARKETS

  Boburjon Turanboyev Qodirjon o‘g‘li, Musabekov Sherali Nazarali o‘g‘li
  32-35
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v8i8.796
 • MAMLAKATIMIZDA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH VA UNING DOLZARB MASALALARI

  Nabiyeva Nilufar Mutorovna
  36-40
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v8i8.797
 • MЕHNAT BOZORINI SAMARALI RIVOJLANTIRISHDA MARKЕTING TADQIQOTLARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

  Tashpulatov A
  41-44
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v8i8.798
 • QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA KORPORATIV BOSHQARUVNING TASHKILIY-IQTISODIY MEXANIZMI

  Kurbaniyazov Shaxzodbek Karimovich
  45-47
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v8i8.799
 • MARKETING AS A DRIVER OF SUCCESSFUL MARKET INTRODUCTION OF INNOVATIVE PRODUCTS IN A TRANSFORMING NATIONAL ECONOMY

  Kurpayanidi Konstantin Ivanovich
  48-51
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v8i8.800
 • BANKLARARO TOʻLOV TIZIMINI RAQAMLI IQTISODIYOTDAGI ROLINI OSHIRISH CHORALARI

  Amonov Alisher Rajab oʻg‘li
  52-54
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v8i8.802
 • OʻZBEKISTONDA INNOVATSION FAOLIYAT HOLATI VA UNI RIVOJLANTIRISH OMILLARINI BAHOLASH

  Ashurov Maxammadjon Sotvoldiyevich
  55-57
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v8i8.803
 • SOGʻLIQNI SAQLASH TIZIMIDA DAROMAD VA XARAJATLAR TAHLILINING AYRIM JIHATLARI

  Fozilov Hayot Raximovich
  58-61
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v8i8.804
 • QABUL QILINGAN TA'LIM SIFATINING TURIZM VA MEHMONDOʻSTLIK TALABALARINING KASB TANLASHIGA TA'SIRI: AKADEMIK SAMARADORLIKNING VOSITACHILIK TA'SIRI

  Rasulov Hamidjon Yakubovich
  62-65
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v8i8.805
 • TURISTIK MAHSULOTLAR VA XIZMATLARNI DIVERSIFIKATSIYALASHNI BOSHQARISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

  Sultonova Yulduzxon Kamoldinovna
  66-69
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v8i8.806
 • OʻZINI-OʻZI BOSHQАRISH ORGАNLАRINING IJTIMOIY-IQTISODIY RIVOJLАNISHINI BOSHQАRISHNI BАHOLАSH MАSАLАLАRI

  Otabek Rasulov Salimovich
  70-73
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v8i8.807
 • TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA MOTIVATSIYA OMILLARIDAN FOYDALANISHNING ZARURIYATI

  Umirova Gulmira Shodiboy qizi
  74-77
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v8i8.808
 • MADANIY MEROS TURIZMI: ASOSIY TENDENSIYALAR, RIVOJLANISH VA MUAMMOLAR (OʻZBEKISTON VA TURKIYA MISOLIDA)

  Omonjon Umarov, Parizoda Mirboboyeva Umidjon qizi
  78-80
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v8i8.809
 • GIDROENERGETIKA “YASHIL IQTISODIYOT” VA IQTISODIY OʻSISHNING ASOSIY OMILI SIFATIDA

  X.I. Isroilov
  81-84
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v8i8.810
 • OʻZBEKISTONDA IQTISODIYOTNI TRANFORMATSIYALASHUVI SHAROITIDA SANOAT TARMOQLARI VA KORXONALARI KOOPERATSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI

  Xomidov Mirodiljon Xasanboy oʻgʻli
  85-89
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v8i8.811
 • SANOAT KORXONALARI VA ULARDA “JUST IN TIME” MODELINI QOʻLLASH BOʻYICHA TAHLIL VA NATIJALAR

  Yaxyayev Otabek Yusupovich
  90-93
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v8i8.812
 • ВОПРОСУ АНАЛИЗА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

  Давлятшаев Акмал Ашурмаматович
  94-97
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v8i8.813

 • MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARIDA TARBIYALANUVCHILARNI MAKTAB TA’LIMIGA TAYORLASHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

  Jumanova Shahnoza Ikromjonovna Qo, Mullaboyeva Gulbahor
  98-100
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v8i8.814
 • PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF VISUAL ACTIVITIES OF PRESCHOOL CHILDREN

  Makhmudova Oybarchin
  101-105
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v8i8.815
 • MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA MONOLOGIK NUTQNI RIVOJLANTIRISH USULLARI

  Tashmuhamedova Feruza
  106-109
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v8i8.816
 • QADRIYATLARNING O‘QITUVCHI FAOLIYATIDAGI UNING KASBIY VA SHAXSIY RIVOJLANISHIDAGI ROLI VA O‘RNI

  Valixanova Nigora Abdukaxxorovna
  110-113
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v8i8.817
 • PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK ADABIYOTLARDA “KOMMUNIKATIV KOʻNIKMA” VA “MULOQOT” ATAMALARINING MAZMUNI

  Z.Azimova, O. Olimjonov
  114-116
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v8i8.818
Loading...