BANKLARARO TOʻLOV TIZIMINI RAQAMLI IQTISODIYOTDAGI ROLINI OSHIRISH CHORALARI

BANKLARARO TOʻLOV TIZIMINI RAQAMLI IQTISODIYOTDAGI ROLINI OSHIRISH CHORALARI

Authors

  • Amonov Alisher Rajab oʻg‘li Toshkent moliya instituti “Bank ishi” kafedrasi kata oʻqituvchisi

DOI:

https://doi.org/10.54613/ku.v8i8.802

Keywords:

toʻlov tizimi, naqdsiz pul oʻtkazmalari, bank tizimi, toʻlov tizimi ishtirokchilari, toʻlov topshiriqnomasi, toʻlov talabnomasi, inkasso topshiriqnomasi, memorial order, akkreditivga ariza, hisob-kitob cheki

Abstract

Bugungi kunda korxona, tashkilot, kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarining salmog‘i ortib bormoqda. Bunday holatda esa tijorat banklarimiz tomonidan taqdim etilayotgan arzon boʻlgan moliyaviy xizmatlarga talab ortmoqda. Maqolada banklar toʻlov tizimidagi naqdsiz pul oʻtkazmalarini takomillashtirish toʻg‘risida soʻz yuritilgan hamda tegishli xulosalar berilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Oʻzbekiston Respublikasining “Toʻlovlar va toʻlov tizimlari toʻg‘risida” gi 2019-yil 1-noyabrdagi OʻRQ-578-sonli Qonuni.

The 2021 McKinsey Global Payments Report,2021-pp. 7-8.

Банковское дело: учебник. Лаврушин О.И. и др. – издание – М.: КПОРУС, 2011.-366 с.

Рахимова Х.У., “Организatsiя и развитие платожной системы Республики Узбекистан” автореферат диссертatsiя канд.экон. наук, Банковско-финансовая акад.РУз.2006 г.

“Toʻlov tizimi va bank xavfsizligi”: Oʻquv qoʻllanma (barcha bakalavr ta’lim yoʻnalishi boʻyicha tahsil olayotgan talabalar uchun) Z.

A. Umarov va b. –T.: “Tahririy Nashriyot”, 2023 y.

https://cbu.uz/ - Markaziy bank sayti

Наврузов А. Путы повышения эффективности использования ресурсной базы коммерческих банков //Бозор, пул ва кредит. –Тошкент, 2002. -№ 9-10. –Б.10-12.

Нурмуродов Б. Надзор и регулирование деятельности коммер-ческих банков: Мировой опыт. //Рынок, деньги и кредит.

–Москва, 2003. №1. –С. 12-15.

Нурмуродов Б. Банк назорати тизимини такомиллаштириш – иқтисодий барқарорликнинг асосий омили. //Бозор, пул ва кредит. –Тошкент, 2011. -№2,–Б. 6–9.

Омонов А. Замонавий ривожланиш босқичида тижорат банкларини капиталлаштириш //Бозор, пул ва кредит журнали. – Тошкент, 2005. -№7. –Б. 3-5.

Симановский А.Ю. Достаточность банковского капитала //Деньги и кредит. –Москва, 2000. -№6. –С. 20-23.

Тен В.А. Эшонхўжаев Р.А. Роль банков развития в становлении приоретных отраслей //Экономическое обозрение. – Ташкент, 2002. -№12. –С.7-19.

Published

2023-09-30

Iqtiboslik olish

Amonov Alisher Rajab oʻg‘li. (2023). BANKLARARO TOʻLOV TIZIMINI RAQAMLI IQTISODIYOTDAGI ROLINI OSHIRISH CHORALARI. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 8(8), 52–54. https://doi.org/10.54613/ku.v8i8.802

Issue

Section

Iqtisodiyot / Economy
Loading...