MAMLAKATIMIZDA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH VA UNING DOLZARB MASALALARI

MAMLAKATIMIZDA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH VA UNING DOLZARB MASALALARI

Authors

  • Nabiyeva Nilufar Mutorovna Farg‘ona politexnika instituti “Iqtisodiyot” kafedrasi dotsenti iqtisodiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

DOI:

https://doi.org/10.54613/ku.v8i8.797

Keywords:

Oziq-ovqat xavfsizligi, oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash, eksport, import, oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishda xavfsizlik mexanizmi.

Abstract

Maqolada oziq-ovqat sanoati faoliyatida oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlash hamda ushbu tizimni yanada takomillashtirishni muhokama qilishga bag‘ishlangan. Oziq-ovqat sanoati korxonalarining mavjud xavfsizlikni ta’minlash mexanizmini yanada optimallashtirish bo‘yicha qisqacha ma’lumotlar berilgan. Oziq-ovqat sanoat tarmoqlarini modernizatsiya qilish va oziq-ovqat ishlab chiqaruvchi korxonalarnini qo‘llab-quvvatlash respublikada amalga oshirilayotgan asosiy vazifalardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

А.Н.Шаталова. Особенности формирования стратегии устойчивого развития предприятий пищевой промышленности. Научный журнал НИУ ИТМО. Серия Экономика и экологический менеджмент № 2, 2020.

Ангелина И.А., Салита С.В. Оценка конкурентоспособности предприятий пищевой промышленности: методический аспект. ISSN 2519–2019 Вестник института экономических исследований 2018, № 4(12).

Беленов О.Н. Конкурентоспособность стран и регионов / О.Н. Беленов, А.А. Анучин. – М.: КНОРУС, 2015. – 148 с., Шелудько, Е.Б. Конкурентоспособность предприятия: сущность, факторы и принципы / Е.Б. Шелудько // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2016. – № 56.

Ziyavitdinova N.M. Oziq-ovqat sanoati korxonalari faoliyatin iqtisodiy

samaradorligini oshirish. Diss. i.f.n. Bux oz.ov YeSTI 155 b. B. – 2006.

Umarov I.Y. Oziq-ovqat sanoatida tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish (Andijon viloyati misolida). Diss. i.f.n. AMII 149 b. A. – 2009

Полухин A.A. Организационно-економический механизм модернизации селского хозяйства России/ A.A. Полухин// Aграрная Россия. – 2012 - №5 с. 23-29

Turgunov, M. (2021). Issues of innovative approach and financing of innovative projects in rapid economic development. Экономика и социум, (7), 151-159.

Published

2023-09-30

Iqtiboslik olish

Nabiyeva Nilufar Mutorovna. (2023). MAMLAKATIMIZDA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH VA UNING DOLZARB MASALALARI. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 8(8), 36–40. https://doi.org/10.54613/ku.v8i8.797

Issue

Section

Iqtisodiyot / Economy
Loading...