MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARIDA TARBIYALANUVCHILARNI MAKTAB TA’LIMIGA TAYORLASHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARIDA TARBIYALANUVCHILARNI MAKTAB TA’LIMIGA TAYORLASHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Authors

  • Jumanova Shahnoza Ikromjonovna Qo Qo‘qon universiteti dotsenti, v.b (PhD)
  • Mullaboyeva Gulbahor Qo‘qon universiteti magistranti

DOI:

https://doi.org/10.54613/ku.v8i8.814

Keywords:

Pedagogika, ma’naviy komillik, mashg‘ulot, metod, usul, o‘yinlar, o‘yinga asoslangan ta’lim, individual ta’lim, mahorat, dastur, tarbiyaviy imkoniyat, pedagogik tamoyillar, o‘yinga asoslangan ta’lim, individual ta’lim, ijtimoiy va hissiy rivojlanish, savodxonlik va tilni rivojlantirish, ijobiy ta’lim muhiti.

Abstract

Maqolada bolalarni maktabga tayyorlashda erta yoshdagi ta’limning ahamiyati haqida so‘z boradi. Maktabgacha ta’lim faqat akademik ko‘nikmalarga yo‘naltirilmasligi, balki ijtimoiy, hissiy va jismoniy rivojlanishga ham e’tibor qaratish lozim. Shuningdek, ular o‘yinga asoslangan ta’lim va bolaga yo‘naltirilgan pedagogikaning muhimligini ta’kidlaydilar. Shu asosda maktabgacha ta’lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarni maktab ta’limiga tayyorlashning bir qancha usul va yo‘llari haqida tavsiyalar berib o‘tilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

O‘zbekiston Respublikasining “Maktabgacha ta’lim tarbiya to‘g‘risida”gi Qonuni O‘RQ-595 Toshkent shahri, 2019 yil, 16-dekabr

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 11 iyuldagi “Maktabgacha ta’lim tizimiga ilg‘or axborot va pedagogika texnologiyalarini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 487-son qarori.

Mirziyoyev Sh. M “Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz” – T; O‘zbekiston, 2017, 146- bet

Eraliyeva, Z. (2023). MTT NING MAKTABGA TAYYORLOV GURUHLARIDA BOLALARNI MANTIQIY FIKRLASH VA BAHS MUNOZARALI VAZIYATLARDA YECHIM TOPISHGA VA BADIIY NUTQQA O‘RGATISH. Talqin Va Tadqiqotlar, 1(18). извлечено от http://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/19

Yuldasheva Dilafruz, Jabborova Marifatxon, Eraliyeva Zamira Rasuljonovna, & Maziyayeva Muqaddasxon (2022). MAKTABGACHA TA’LIMGA YANGICHA YONDASHUV. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2 (Special Issue 3), 121-125.8.

«Shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim». – T.: 2012.

Ikromjonovna, J. S. (2023). MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARIDA BOLALARNING O ‘YIN KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH. QO ‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 586-588..

Maktabgacha pedagogika. Darslik. Fotima Qodirova,Shoista Toshpo‘latova, Nargiza Kayumova, Malohat A’zamova. “Tafakkur" nashriyoti, Toshkent – 2019,308-bet.

Xurshidaxon, A., & Ikromjonovna, J. S. (2023). MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARIDA BOLALARNI ATROF-MUHITNI ASRAB- AVAYLASH VA G ‘AMXO ‘RLIK KO ‘RSATISHGA O ‘RGATISH. QO ‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 551-553.

UNICEF - xalqaro bolalarni qo‘llab-quvvatlash tashkiloti. https://www.unicef.org/uzbekistan/uz/maktabgacha-talim

https://xs.uz/uz/post/ozbekiston-respublikasi-maktabgacha- talim-tizimini-2030-jilgacha-rivozhlantirish-kontseptsiyasi-amalda

Published

2023-09-30

Iqtiboslik olish

Jumanova Shahnoza Ikromjonovna Qo, & Mullaboyeva Gulbahor. (2023). MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARIDA TARBIYALANUVCHILARNI MAKTAB TA’LIMIGA TAYORLASHNING PEDAGOGIK ASOSLARI. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 8(8), 98–100. https://doi.org/10.54613/ku.v8i8.814

Issue

Section

Pedagogika / Pedagogy
Loading...