PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK ADABIYOTLARDA “KOMMUNIKATIV KOʻNIKMA” VA “MULOQOT” ATAMALARINING MAZMUNI

PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK ADABIYOTLARDA “KOMMUNIKATIV KOʻNIKMA” VA “MULOQOT” ATAMALARINING MAZMUNI

Authors

  • Z.Azimova ADPI, p.f.d., prof.
  • O. Olimjonov ADU, jismoniy madaniyat nazariyasi kafedrasi oʻqituvchisi

DOI:

https://doi.org/10.54613/ku.v8i8.818

Keywords:

muloqot, kommunikativ koʻnikma, pedagogik muloqot, kasbiy-pedagogik muloqot, muloqot vazifasi. Ushbu maqolada pedagogik-psixologik adabiyotlarda “kommunikativ koʻnikma” va “muloqot” atamalarining mazmuni ilmiy-tarkibiy jihatdan ochib berilgan. Shuningdek, boʻlajak oʻqituvchilarning kommunikativ koʻnikmalarini rivojlantirishning ahamiyati xususida soʻz yuritilgan.

Abstract

Ushbu maqolada pedagogik-psixologik adabiyotlarda “kommunikativ koʻnikma” va “muloqot” atamalarining mazmuni ilmiy-tarkibiy jihatdan ochib berilgan. Shuningdek, boʻlajak oʻqituvchilarning kommunikativ koʻnikmalarini rivojlantirishning ahamiyati xususida soʻz yuritilgan.

Published

2023-09-30

Iqtiboslik olish

Z.Azimova, & O. Olimjonov. (2023). PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK ADABIYOTLARDA “KOMMUNIKATIV KOʻNIKMA” VA “MULOQOT” ATAMALARINING MAZMUNI. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 8(8), 114–116. https://doi.org/10.54613/ku.v8i8.818

Issue

Section

Pedagogika / Pedagogy
Loading...