OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARI FAOLIYATIDA KLASTERLI BOSHQARUV MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARI FAOLIYATIDA KLASTERLI BOSHQARUV MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Authors

  • M.M.Turg‘unov Farg‘ona politexnika instituti “Iqtisodiyot” kafedrasi assistenti

DOI:

https://doi.org/10.54613/ku.v8i8.794

Keywords:

klaster, oziq-ovqat sanoati, boshqaruv, boshqarish mexanizmi, boshqaruv obyekti, boshqaruv usullari.

Abstract

Mamlakatimiz iqtisodiyotini yanada rivojlantirishda oziq-ovqat sanoati korxonalarida klasterli boshqaruv mexanizmini rivojlantirish, unga ta’sir etuvchi omillarni o‘rganish, ushbu sanoat tarmoqlarini modernizatsiya qilish va oziq-ovqat ishlab chiqaruvchi korxonalarni qo‘llab- quvvatlash muhim sanaladi. Ushbu maqolada oziq-ovqat sanoati korxonalari faoliyatini boshqarishda klaster tizimidan foydalanish hamda uning dolzabrligi ochib berilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Ziyavitdinova N.M. Oziq-ovqat sanoati korxonalari faoliyatining iqtisodiy samaradorligini oshirish. Diss. i.f.n. Bux oz.ov YeSTI 155 b. B. – 2006.

Umarov I.Yu. Oziq-ovqat sanoatida tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish (Andijon viloyati misolida). Diss. i.f.n. AMII 149 b. A. – 2009

Полухин A.A. Организационно-економический механизм модернизации селского хозяйства России/ A.A. Полухин// Aграрная Россия. – 2012 - №5 с. 23-29

Turgunov, M. (2021). Issues of innovative approach and financing of innovative projects in rapid economic development. Экономика и социум, (7), 151-159.

Turgunov, M. (2021). STATE AND PROSPECTS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN IN INTERNATIONAL RATINGS OF INNOVATION DEVELOPMENT. Theoretical & Applied Science, (7), 37- 42.

Turgunov, M. (2019). Mechanisms

Published

2023-09-30

Iqtiboslik olish

M.M.Turg‘unov. (2023). OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARI FAOLIYATIDA KLASTERLI BOSHQARUV MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 8(8), 20–24. https://doi.org/10.54613/ku.v8i8.794

Issue

Section

Iqtisodiyot / Economy
Loading...