TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN MASOFAVIY BANK XIZMATLARINI KOʻRSATISHNING AMALIY HOLATI

TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN MASOFAVIY BANK XIZMATLARINI KOʻRSATISHNING AMALIY HOLATI

Authors

  • Xudayberganova Zarofat Zaxidovna Toshkent moliya instituti “Bank hisobi va audit” kafedrasi katta oʻqituvchisi PhD

DOI:

https://doi.org/10.54613/ku.v8i8.793

Keywords:

Masofaviy bank xizmatlari, Inflyatsiya, moliyaviy butik, SMS-banking, Internet- banking, Tap-to-phone tizimi, Mobil- banking, Supermarket-banking, moliyaviy savodxonlig

Abstract

Maqolada tijorat banklari tomonidan masofaviy bank xizmatlarini koʻrsatishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari bilan bogʻliq boʻlgan dolzarb muammolar aniqlangan va ularni hal qilishga qaratilgan ilmiy takliflar ishlab chiqilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Jahon banki hisoboti https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/06/29/covid-19-drives-global-surge-in-use-of-digital- payments ma’lumotlari asosida.

Дуглас Х. Банковская политика в области кредитования. – М.: Слово, 1971. – 508 с.

Дерек Ф. Глобалная стратегия банков. – М.: Економика и финанси, 1990. – 385 c.

Синки Дж. Финансовий менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансових услуг. Пер. с англ. – Москва: Aлпина Бизнес Букс, 2007. – 1018 с.

Бичкова И.И. Технологические инвации в продаже банковских продкутов / И. И. Бичкова, О. Г. Семенюта // Современние технологии управления. - 2016. - №3 (63). - С. 55-62.

Лаврушин О.И. Денги, кредит, банки: Учебник / Под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра екон. наук, проф. О.И.Лаврушина. -М.: КНОРУС, 2016.- 576

Банковское дело / Под ред. О.И. Лаврушина. М: Финанси и статистика, 2011. 454 с

Тавасиев A.М., Т.Ю.Мазурина, В.Б.Бичков.Банковское кредитование.М.:ИНФРA-М.2012.507 с.

Жарковская Е.П. Банковское дело.М.: ОМЕГA-Л. 2014. 413 с.

Гончарук A.С. Институционалние аспекти развития сегмента розничних банковских услуг: дис. канд. екон. наук: 08.00.10 / Сев.-Осет. гос. ун-т им. К.Л. Хета-гурова - Шахти, 2012. -183 с.

Abdullayeva Sh.Z.. Bank ishi. T.: “Iqtisod-moliya” 2017. 535- 536 bb.

Mamadiyarov Z.T. Tijorat banklarida masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirish. Iqtisod fanlari boʻyicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati.T.: 2019. 56 b.

Xudayarova X.A. Oʻzbekistonda chakana bank xizmatlari amaliyotini takomillashtirish. Iqtisod fanlari boʻyicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati.T.: 2020. 63 b.

Xudayarova X.A. Oʻzbekistonda chakana bank xizmatlari amaliyotini takomillashtirish. Iqtisod fanlari boʻyicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati.T.: 2020. 63 b.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning “2022–2026 yillarga moʻljallangan Yangi Oʻzbekistonning taraqqiyot strategiyasi toʻgʻrisida”gi PF – 60-sonli Farmoni. 29.01.2022 y.

cbu.uz.- Oʻzbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy sayti “Oʻzsanoatqurilishbank” ATB ma’lumotlari

Published

2023-09-30

Iqtiboslik olish

Xudayberganova Zarofat Zaxidovna. (2023). TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN MASOFAVIY BANK XIZMATLARINI KOʻRSATISHNING AMALIY HOLATI. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 8(8), 13–19. https://doi.org/10.54613/ku.v8i8.793

Issue

Section

Iqtisodiyot / Economy
Loading...