OʻZBEKISTONDA IQTISODIYOTNI TRANFORMATSIYALASHUVI SHAROITIDA SANOAT TARMOQLARI VA KORXONALARI KOOPERATSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI

OʻZBEKISTONDA IQTISODIYOTNI TRANFORMATSIYALASHUVI SHAROITIDA SANOAT TARMOQLARI VA KORXONALARI KOOPERATSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI

Authors

  • Xomidov Mirodiljon Xasanboy oʻgʻli Fargʻona politexnika instituti, tayanch doktorant

DOI:

https://doi.org/10.54613/ku.v8i8.811

Keywords:

Yakuniy mahsulot, eksport salohiyati, kichik sanoat kompaniyalari, tayyor mahsulot, kooperatsiya, kichik biznes, eksport, kichik tadbirkorlik, ishlab chiqarish infratuzilmasi, venchur sarmoyasi.

Abstract

Ushbu maqolada Oʻzbekiston Respublikasining sanoatida tarmoqlararo va korxonalar kooperatsiyasiyasini joriy etishning ahamiyati hamda uni iqtisodiyotni rivojlanishidagi oʻrni, bugungi kunda jamiyat farovonligi yoʻli yoritilgan. Undan tashqari amaliy yondashuvlar innovatsion jarayonlarni yangi bosqichga olib chiqish darajasi koʻrib chiqilgan. Sanoatlashuvda iqtisodiyotning xalqaro va milliy miqyosda turli yondashuvlari amaliyotda qay tarzda namoyon boʻlishi hamda mamlakatimizda ushbu yoʻnalishda amalga oshirilishi lozim boʻlgan chora tadbirlari oʻrganilgan. Shuningdek, yurtimizda iqtisodiyotning sanoat sektorini rivojlantirishda sanoat korxonalari kooperatsiyasining dolzarbligi, va xorijiy tajribalar asosida kooperatsiya faoliyatini olib borish usulining afzalligi yoritilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026 yillarga moʻljallangan Yangi Oʻzbekistonning taraqqiyot strategiyasi toʻgʻrisida” gi 2022y- il 28-yanvardagi PF-60 sonli Farmoni.

Berkinov B.B., Aynaqulov M.A. “Kichik tadbirkorlik korxonalarining yirik korxonalar bilan ishlab chiqarish kooperatsiyasi”. Monografiya - Jizzax.: 2004-114 b. // Berkinov B.B., Aynakulov M.A. “Production cooperation of small business enterprises with large enterprises”. Monograph - Jizzakh.: 2004-114 p.

Isanov A.P., “Transformatsiya negizida xoʻjalik yuritish klasteriboʻyicha xorijiy mamlakatlar tajribasi” “Computer science and engineering technologies” International scientific and technical conference on October 14-15, 2022.

Xomidov, M. (2023). Analysis of the current state of innovation implementation in improving the competitiveness of industry. Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali, 3(2), 56-64.

Xasanboy oʻgʻli, X. M. (2023). Mamlakatimiz iqtisodiyotini takomillashtirish jarayonida innovatsiyalarni joriy etishning o ‘rni. qo ‘qon universiteti xabarnomasi, 1, 69-72.

Published

2023-09-30

Iqtiboslik olish

Xomidov Mirodiljon Xasanboy oʻgʻli. (2023). OʻZBEKISTONDA IQTISODIYOTNI TRANFORMATSIYALASHUVI SHAROITIDA SANOAT TARMOQLARI VA KORXONALARI KOOPERATSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 8(8), 85–89. https://doi.org/10.54613/ku.v8i8.811

Issue

Section

Iqtisodiyot / Economy
Loading...