QADRIYATLARNING O‘QITUVCHI FAOLIYATIDAGI UNING KASBIY VA SHAXSIY RIVOJLANISHIDAGI ROLI VA O‘RNI

QADRIYATLARNING O‘QITUVCHI FAOLIYATIDAGI UNING KASBIY VA SHAXSIY RIVOJLANISHIDAGI ROLI VA O‘RNI

Authors

  • Valixanova Nigora Abdukaxxorovna Andijon viloyati PYMOʻMM dotsenti, pedagogika fanlari boʻyicha falsafa doktori (PhD)

DOI:

https://doi.org/10.54613/ku.v8i8.817

Keywords:

qadriyat, aksiologiya, ma’naviy qadriyat, shaxs, baholash, pedagogik qadriyat.

Abstract

Maqolada qadriyat kategoriyasi faqat buyum va narsalarning iqtisodiy qimmatini emas, jamiyat va inson uchun biror ahamiyatga ega boʻlgan voqelikning shakllari, holatlari, narsalar, voqealar, hodisalar, tartiblar va boshqalarning qadrini ifodalash uchun ishlatilashi yoritib berilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Бобнева М.И. Социальные нормы и регуляция поведения М.: Наука, 1976.

Замалиева С.А. Основные концепты учения В.Франкла о человеке // Современные проблемы науки и образования. – 2012. -№1

Здравомыслов А.Г. Социология конфликта учебн.пособие 3-изд. доп ипер.-М.: Аспект-пресс, 1996.-317 с.

Маслоу А. Мотивация и личность СПб., 2003.

Ольшанский В.Б. Социально-психологические аспекты управления. –М., 1980

Роджерс К. Становление личности. М., 2001.

Шварц Ш. Использование базовых ценностей личности для понимание индивидуального повидения. М.199

Published

2023-09-30

Iqtiboslik olish

Valixanova Nigora Abdukaxxorovna. (2023). QADRIYATLARNING O‘QITUVCHI FAOLIYATIDAGI UNING KASBIY VA SHAXSIY RIVOJLANISHIDAGI ROLI VA O‘RNI. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 8(8), 110–113. https://doi.org/10.54613/ku.v8i8.817

Issue

Section

Pedagogika / Pedagogy
Loading...