Current Issue

Vol. 9 (2023): QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI
					View Vol. 9 (2023): QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI

Qo‘qon universiteti xabarnomasi ilmiy-elektron jurnali Qo‘qon universiteti Kengashining qaroriga asosan tashkil etilib, 2020-yil 10-oktabrda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №1138 raqami bilan ro‘yxatidan o‘tkazilgan.

Published: 2024-03-14

 • OʻZBEKISTONDA SMART TURIZMNI ZAMONAVIY PRINSIPLARI ASOSIDA RIVOJLANTIRISH VA BUNDA XORIJ TAJRIBASIDAN FOYDALANISH

  Sh.Ruziyev, M.Toʻxtanazarova
  3-6
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.823
 • STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF FREE ECONOMIC ZONES IN UZBEKISTAN

  Sabirov Khasan Nusratovich, Akbarova Asidakhan
  7-10
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.824
 • МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

  Светлана Николаевна Кузьмина, Арзикулов Отабек Али угли, Атамуратова Гулрух Музафаровна
  11-16
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.825
 • KICHIK BIZNЕS VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING RIVOJLANISHIDA YOSHLARNING KASBIY LAYOQATLARINI SHAKLLANTIRISH

  Bobanazarova Jamila Xolmurodovna, Zulfikarova Liliya Faridovna
  17-20
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.826
 • INSTITUTIONAL ASPECTS AND RISKS IN THE DIGITAL ECONOMY: WAYS TO REDUCE UNCERTAINTY FOR ECONOMIC AGENTS

  Kurpayanidi Konstantin Ivanovich
  21-25
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.827
 • QISHLOQ XO‘JALIGI TARMOG‘INI ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARI ORQALI RAQAMLASHTIRISH VA INNOVATSIYALARNI JADALLASHTIRISH ISTIQBOLLARI

  Abduvoxidov Abdumalik Maxkamovich, Nazarov Xusanbek Avazbek o‘g‘li
  26-30
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.828
 • OZIQ-OVQAT SANOAT KORXONALARI FAOLIYATINI BOSHQARISH HAMDA KORXONALAR IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI

  Rasulоva Sharifa G‘aybullayеvna
  31-34
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.829
 • INFLUENCE OF THE VOLUME OF INDUSTRIAL PRODUCTION IN UZBEKISTAN ON THE IMPORT TREND

  Sabirov Khasan Nusratovich, Akbarova Asidaxon
  35-40
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.830
 • RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARI FAOLIYATIDA ZAMONAVIY BOSHQARUV ISTIQBOLLARI

  Turg‘unov Muxriddin Moʻydinjon oʻg‘li
  41-45
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.831
 • TАDBIRKОRLIK FАОLIYАTIDА MОTIVАTSIYА MОDЕLLАRINING XОRIJIY DАVLАTLАR TАJRIBАLАRINING AHAMIYATI

  Kuzmina Svetlana Nikolayevna, Umirova Gulmira Shodiboy qizi
  46-49
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.832
 • ҲУДУДЛАР САНОАТИНИ КОМПЛЕКС-ИНОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШ МОДЕЛИ Наманган вилояти мисолида

  Ҳусанова Гулчеҳра Сайфуллаевна
  50-52
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.833
 • MAMLAKAT YALPI ICHKI MAHSULOTIGA SOLIQ TURLARINING TA’SIRI

  Bоburjоn Turаnbоyev Qodirjon o‘g‘li, Mamasoliyev Javlonbek Ortiq o‘g‘li
  53-60
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.834
 • A COMPREHENSIVE ANALYSIS OF THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON AUDITING STANDARDS

  Abduhamidov Abdurahmon Abdulatif o‘g‘li
  61-63
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.835
 • FEATURES OF PRINTING PRODUCTION IN MODERN CONDITIONS

  K.E. Grishin, Djabbarova Yulduz Abduvaliyevna
  64-67
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.836
 • MAMLAKAT YALPI ICHKI MAHSULOTINI RIVOJLANTIRISHDA KICHIK BIZNESNI O‘RNI VA DUCH KELISHI MUMKIN BO‘LGAN MUAMMOLAR TAHLILI

  Gafurov Xurshid Maxsudovich, Abdulhamidov Sarvarbek Akramjon o‘g‘li
  68-71
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.837
 • MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR TARIXI VA RIVOJLANISHI: OʻZBEKISTON MISOLIDA

  A.Abduhamidov, D.Xoʻjamurodov
  72-74
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.838
 • ERKIN IQTISODIY ZONАLАRNI RIVOJLАNTIRISHNI BOSHQАRISHNING SАMАRАDORLIGI

  Toʻxtamurodov Davron Nizom oʻgʻli
  75-78
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.839
 • СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА УСЛУГ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

  Мукумова Наргис Нуриддиновна
  79-84
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.840
 • MAMLAKATIMIZDA YASHIL IQTISODIYOTNI JORIY ETISH HOLATI VA ASOSIY YOʻNALISHLARI

  J.A.Turgʻunov
  85-87
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.841
 • SPECIFIC CHARACTERISTICS OF TOUR OPERATOR ACTIVITY MANAGEMENT

  Ulugbek Mamadaliev Toxirjon ugli
  88-90
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.842
 • АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДОСТИЖЕНИЯ ТОЧКИ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

  M.M.Усмонов
  91-94
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.843
 • UNRAVELING COMPLEXITY: ASSESSING THE IMPACT OF REAL EFFECTIVE EXCHANGE RATE ON UZBEKISTAN'S TRADE DYNAMICS

  Gafurov Khurshid Maksudovich
  95-98
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.844
 • IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA INVЕSTITSIYALARNI JALB QILISH MЕXANIZMLARI TAHLILI

  Yoqubov Latifjon Baxodirjon o‘g‘li
  99-101
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.845
 • IQTISОDIY ISLОHОTLAR SHARОITIDA KОRXОNALARNI BОSHQARISH

  Umarova Z.O
  102-105
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.846
 • SAYYOHLAR UCHUN YOVVOYI TABIAT FAROVONLIGINI OSHIRISHDA MARKETINGDAN FOYDALANISH

  Umarov Omonjon Muxammad oʻgʻli, Murodova Yoqutxon Alisher qizi
  106-108
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.847
 • MЕHNAT BOZORIGA OLIY TA’LIM MUASSASALARI TOMONIDAN BITIRUVCHILARNI TAYYORLASHNI TARTIBGA SOLISHNING INSTITUTSIONAL ASOSLARI

  Saloxitdinov Sherzod Farxodovich
  109-112
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.848
 • MЕHNAT RЕSURSLARINING IQTISODIYOT TARMOQLARI BO‘YICHA BANDLIGINING JORIY HOLATI TAHLILI

  Rasulov Sh.Sh.
  113-116
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.849
 • АN ОVERVIEW ОF THE FUNСTIОN ОF HUMАN RESОURСE MАNАGEMENT IN EMPLОYEE PERFОRMАNСE АND MОTIVАTIОN

  Melibаevа Gulxоn Nаzrullаevnа
  117-121
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.850
 • AN OVERVIEW OF GREEN BANKING PRACTICES IN UZBEKISTAN

  Gulomkodirova Mamura Saydumarxon qizi
  121-125
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.851
 • KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING MAMLAKAT IJTIMOIY- IQTISODIY HAYOTIDAGI AHAMIYATI

  M.M. Tojiyeva
  126-130
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.852
 • THE STUDY ОF VАLUE-АDDED TАX: KNОWLEDGE FRОM THE EU VАT EXPERIENСE АND UZBEKISTAN'S VАT SYSTEM

  Po’latov Sherzodbek Oybek о'g'li, Musаbekоv Sherаli Nаzаrаli о’g’li
  131-135
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.853
 • FOND BOZORI VA UNDA TIJORAT BANKLARINING TUTGAN OʻRNI

  Sultonov Mansur G‘aniyevich
  136-139
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.854
 • OʻZBEKISTON RESPUBLIKASIDA QOʻSHILGAN QIYMAT SOLIGʻI VA AYLANMADAN OLINADIGAN SOLIQ TOʻLOVCHILARINI BIR-BIRIDAN FARQLI JIHATLARINI BAHOLASH

  Poʻlatov Sherzodbek Oybek oʻgʻli
  140-143
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.855
 • INCREASING THE ECONOMIC EFFICIENCY OF TEXTILE INDUSTRY ENTERPRISES THROUGH DIGITAL TECHNOLOGIES

  Baxromov Azizbek Alisher oʻgʻli
  144-146
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.856
 • SIYOSIY MOJAROLARNING TURIZMGA TA’SIRI

  Hamidjon Rasulov
  147-150
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.857
 • TURIZM SOHASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ISHTIROKCHILARINING OʻZARO HAMKORLIGI SAMARADORLIGINI OSHIRISH

  Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna
  151-153
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.858

 • UNLOCKING KNOWLEDGE: KEY PEDAGOGICAL ASPECTS OF THE STUDY OF PHILOLOGY

  Ganiyeva Muborak Odilovna, Ergasheva Durdonakhon Gayratkhuja kizi
  154-158
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.859
 • O‘ZBEKISTONDA PISA TESTI NATIJALARI VA BOSHLANG‘ICH TA’LIM O‘QUVCHILARINI BU TESTGA TAYYORLASH ISTIQBOLLARI

  Jumanova Shaxnozaxon Ikromjonovna, Abdullayev Axrorjon Axadjon o‘g‘li, Odilova Maxliyoxon Doniyorjon qizi
  159-162
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.860
 • MUSTAQILLIK YILLARIDA OʻZBEKISTONDA ICHKI ISHLAR PROFILAKTIKASI INSPEKTORLARI FAOLIYATINI TASHKIL ETISHNING HUQUQIY ASOSLARINI MUSTAHKAMLANISHI

  Temirova Mashhura Muhammadaminovna
  163-165
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.861
 • ERTA BOLALIK TA’LIMINI QOʻLLAB-QUVVATLASHDA OILALARNING ROLI

  Sanginova Gulnoza Baxodirovna
  166-169
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.862
 • BOSHLANGʻICH SINF OʻQUVCHILARIDA MATEMATIK KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH YOʻLLARI

  Valiyeva Nargiza Athamboyevna
  170-173
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.863
 • YUSUF XOS HOJIBNING “QUTADGʻU BILIG” ASARINING OʻRGANILISHI HAMDA ASARDAGI SOMATIK FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING QOʻLLANILISHI

  Abdullaeva Vazira Quronovna
  174-179
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.864
 • TARBIYASI QIYIN O‘QUVCHILARNI KASB-HUNARGA YO‘NALTIRISH MASALALARI

  Asilova Sanobar Xatamboyevna
  180-183
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.865
 • BOLALAR TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHDA AYRIM DIDAKTIK OʻYINLARNING AHAMIYATI

  Eraliyeva Zamira Rasuljonovna, Djoʻrayeva Dildoraxon Rahmonaliyevna
  184-186
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.866
 • FANLARARO BOGʻLANISHLAR ASOSIDA TALABALARNI BILIM VA KOʻNIKMALARINI RIVOJLANTIRISH

  Komiljonova Guluzraxon Nizomjon qizi
  187-192
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.867
 • OʻQUVCHILARNING INDIVIDUAL OʻQUV NATIJALARINI BAHOLASHGA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

  Pardayev Sherzod Mamasharipovich
  193-196
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.870
 • IIV AKADEMIYASI KURSANT QIZLARINI ZAMONAVIY KROSSFIT SPORT TURI ORQALI JISMONIY TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH

  Mirzakulov Akrom Gafurjanovich
  197-200
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.871
 • AKMEOLOGIK YONDASHUV ASOSIDA TALABALARNI KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASHNING PEDAGOGIK MEXANIZMLARI

  Berdibekova Feruza Abdumannob qizi
  201-203
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.872
 • TALIM JARAYONLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA SAMARADORLIGINI OSHIRISH onlayn oʻyinlar

  Akbarova Husnidaxon Kamoldin qizi
  204-208
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.873

 • HOW DOES A PERSON BECOME MULTILINGUAL?

  Mamatqulova Marhabo
  209-212
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.874
 • NEEDS ANALYSIS AS A MAIN PHASE FOR DESIGNING ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES (ESP) COURSE

  Mamatqulova Marhabo
  213-216
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.876
 • OʻZBEK VA INGLIZ TILLARIDA TOʻY BILAN BOGʻLIQ LEKSIK BIRLIKLARNING LINGVOKULTUROLOGIK TADQIQI: OʻZBEK VA INGLIZ TILLARIDA TOʻY BILAN BOGʻLIQ LEKSIK VOSITALARNING CHOGʻISHTIRMA TADQIQI

  Uzakova Lola Anvarovna
  217-221
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.877
 • ALISHER NAVOIY IJODIDA SAKKOKIY AN’ANALARI

  Xoldorova Gulnoza Husniddinovna
  222-224
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.878
 • АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

  М.M.Парпиева
  225-227
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.879

 • ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОБРАЗОВАНИИ

  Гулямов С.С, Шермухамедов А.Т, Шермухамедов Б.А.
  228-232
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.881
 • BREАKING LАNGUАGE BАRRIERS: THE FUTURE OF ENGLISH LАNGUАGE TEАCHING WITH АR/VR TECHNOLOGY

  Mulаydinov Fаrkhod, Otаjonovа Dilrаbo
  233-236
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.882
 • TA’LIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING ROLI

  Mulaydinov Farxod Muratovich, Abdullayev Axrorjon Axadjon o‘g‘li, Odilova Maxliyoxon Doniyorjon qizi
  237-240
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.883
 • MATEMATIKANI OʻQITISHDA QIYOSIY USULLAR VA OʻQUV TEXNOLOGIYALARI

  Azimova Toyibaxon Elmurodjon qizi
  241-244
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.884
 • CONCERNS REGARDING THE USE OF FOREIGN EXPERIENCE AND THE SIGNIFICANCE OF USING DIGITAL TECHNOLOGIES TO BOOST THE TOURISM NETWORK’S COMPETITIVENESS

  Akhunova Shakhistakhon Numonjonovna
  245-249
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.885
 • FIZIKA FANINI OʻQITISHDA ZAMONAVIY TEXNIKALARDAN FOYDALANISH VA ZAMONAVIY TEXNIK QURILMALARNI AMALIY OʻRGANISH

  Akramov Botirjon Oxunjon oʻgʻli
  250-253
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.886
 • INTERPRETING CASH FLOW RATIOS: METRICS FOR ASSESSING FINANCIAL HEALTH

  Shohruh Karimov Ahmadullo o’g’li
  254-256
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.887
View All Issues
Loading...