Vol. 7 (2023): QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI

					View Vol. 7 (2023): QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI

Qo‘qon universiteti xabarnomasi ilmiy-elektron jurnali Qo‘qon universiteti Kengashining qaroriga asosan tashkil etilib, 2020-yil 10-oktabrda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №1138 raqami bilan ro‘yxatidan o‘tkazilgan.

Published: 2023-09-20

 • DIGITAL ENTERPRISE MANAGEMENT IN CYBERSPACE

  Kurbonov Said Akbarovich
  3-6
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v7i7.767
 • БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ (BIG DATA) КАК ГЛАВНЫЙ РЕСУРС ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

  М.Т.Бутабоев
  7-10
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v7i7.768
 • ИСЛАМСКИЙ ЛИЗИНГ - ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ БАНКОВСКО-ФИНАНСОВОЙ СФЕРЫ В УЗБЕКИСТАНЕ

  Исаев Ойбек Бахрамович
  11-15
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v7i7.769
 • LEARNING E-COMMERCE

  Moʻminova Kanizaxon Yoʻldashali qizi
  16-18
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v7i7.770
 • THE ROLE OF DIGITAL FINANCE AND TECHNOLOGICAL INNOVATION IN THE GROWTH OF THE GREEN ECONOMY

  Umarov Azizjon Azamjon oʻgʻli, Musabekov Sherali Nazarali oʻgʻli
  19-22
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v7i7.771
 • MAMLAKATIMIZDAGI YALPI ICHKI MAHSULOTGA SANOAT HAJMINING TA’SIR DARAJASI

  Toxirov Rustam, Rajabboyev Botirjon
  23-27
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v7i7.772
 • KICHIK VA YIRIK BIZNESNI BOSHQARISHNING ILGʻOR XORIJIY TAJRIBALARI

  Boburmirzo Xursanaliyev
  28-30
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v7i7.773
 • TIJORAT BANKLARINING FAOLIYATINI TARTIBGA SOLISHDA XORIJ TAJRIBASI VA UNING AMALIY AHAMIYATI

  Murodova Dilnoza Choriyevna
  31-37
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v7i7.774
 • OLIY TА’LIM TIZIMIDА INNOVАTSION BOSHQАRUVNING TАSHKILIY-IQTISODIY MEXАNIZMI MАZMUNI VА MOHIYATI

  Karimov Muzaffar Аbdumalik oʻgʻli
  38-42
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v7i7.775
 • OLIY TA’LIM TIZIMIDA TOʻLOV-KONTRAKT SHARTNOMALARINI INNOVATSION OPTIMALLASHTIRISHNING AMALIY YOʻLLARI

  Karimov Muzaffar Abdumalik oʻgʻli
  43-45
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v7i7.776
 • KICHIK BIZNES SUByEKTLARI FAOLIYATIDA INSON RESURSLARIDAN FOYDALANISHNING METODOLOGIK ASOSLARI

  A.A.Yusupov
  46-48
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v7i7.777
 • KRЕDIT MЕXANIZMINING ELЕMЕNTLARI OʻRTASIDAGI ALOQADORLIKNI TA’MINLASH YOʻLLARI

  Gadoyev Suhrob Jumakulovich
  48-50
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v7i7.778
 • IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TAHDIDLAR TAHLILI

  Bayboboнeva Firuza Nabijonovna
  51-54
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v7i7.779
 • ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРАХ В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА

  Очилова Хилола Фармоновна
  55-59
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v7i7.780
 • MALAYZIYADA ISLOMIY MOLIYA, TOʻGʻRIDAN-TOʻGʻRI XORIJIY INVESTITSIYALAR VA IQTISODIY RIVOJLANISH OʻRTASIDAGI MUNOSABATLARNING EKONOMETRIK TAHLILI ASOSIDA OʻZBEKISTON UCHUN TAVSIYALAR

  Akhmadjonov Oybek Xusanovich, Abdullayev Axrorjon Axadjon oʻgʻli
  60-64
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v7i7.781
 • CHATGPTNING IQTISODIYOTGA TA’SIRI: SUN’IY INTELLEKTNING KASBIY MEHNAT BOZORIGA TA’SIRI

  Umarov Azizjon Azamjon oʻgʻli, Abdullayev Axrorjon Axadjon oʻgʻli
  65-71
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v7i7.782
 • RAQAMLI IQTISODIYOT SHAKLLANIB BORISH SHAROITIDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI RIVOJLANTIRIB BORISH ISTIQBOLLARI

  Radjiyev Ayubxon Baxtiyorxonovich
  72-77
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v7i7.783

 • OʻZBEKISTONDA RADIONING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHI (1927-1991-yillar)

  Mashhura Temirova Muhammadaminovna
  82-85
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v7i7.785
 • TA’LIM TARBIYAVIY JARAYONDA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA PSIXOLOGIK OʻYINLARNI OʻRNI VA ROLI

  Usmonova Nargiza, Ilyosjonov Shahboz
  86-91
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v7i7.786
 • BOʻLAJAK TARBIYACHI-PEDAGOGLARNING KASBIY MOBILLIGINI SHAKLLANTIRISH

  Toychiyeva Saodat, Salayeva Muborak Saburovna
  92-95
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v7i7.787

 • UNVEILING THE LABYRINTH OF INTERNET PHRASEOLOGY: NAVIGATING THE LINGUISTIC LANDSCAPE OF THE DIGITAL ERA

  Navruza Alieva Khabibullaevna, Otakhonova Nurjakhon Ilkhomjon kizi
  78-81
  DOI: https://doi.org/10.54613/ku.v7i7.784
Loading...