FIZIKA FANINI OʻQITISHDA ZAMONAVIY TEXNIKALARDAN FOYDALANISH VA ZAMONAVIY TEXNIK QURILMALARNI AMALIY OʻRGANISH

FIZIKA FANINI OʻQITISHDA ZAMONAVIY TEXNIKALARDAN FOYDALANISH VA ZAMONAVIY TEXNIK QURILMALARNI AMALIY OʻRGANISH

Authors

  • Akramov Botirjon Oxunjon oʻgʻli Fargʻona Oziq-ovqat texnologiyasi va muhandisligi xalqaro instituti, assistant oʻqituvchi

DOI:

https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.886

Keywords:

zamonaviy texnologiya, ta’lim, zamonaviy texnik qurilma, mikromodul, sovutgich.

Abstract

Ushbu maqolada hozirgi kunda fizika fanini oʻqitishda zamonaviy texnikalardan foydalanishning ahamiyati, oʻquvchilarni bilim va koʻnikmalari oshib borishligini ta’minlashda zamonaviy texnalogiyalarni oʻrni yuqori ekanligi koʻrsatib oʻtilgan. Shuningdek, zamonaviy texnik qurilmalarni amaliy jihatdan oʻrganish oʻquvchilarga fanni tushuntirishda qanday yutuqlar olib kelishi ham alohida ta’kidlab oʻtilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Mikromodulli sovutgichlarning zamonaviy dunyoda inqilob qiluvchi sovutish yechimlari AB Oxunjon oʻgʻli, AS Shuhratjon oʻgʻli - Science Promotion, 2023 https://sciencepromotion.uz/index.php/sp/article/view/225

Sh, A. S., & Meliboyev, I. A. (2022, December). Fizika fani amaliy mashgʻulotlarida, labaratoriyalarida oʻquvchilar mavzuni teranroq anglashi uchun suniy intellekt jihozlardan foydalanish. In Conference Zone (pp. 423-428).

О.В. Марченко, А.П. Кашин, В.И. Лозбин, М.З. Максимов “Методы расчета термоэлектрических генераторов” . Сибирская издательская фирма «Наука», 1995

B.O.Akramov , Sh.Sh.Abdullayev, Oʻzbekiston Respublikasi oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi Toshkent Davlat texnika universitetining Qoʻqon filiali “Mikromodulli sovutgichlarning zamonaviy dunyoda inqilob qiluvchi sovutish yechimlari”, 2023-yil, Fargʻona.

B.O.Akramov, Sh.Sh.Abdullayev “Rivojlangan aloqa yuzasiga ega termoelementlarning nazariy tahlili” , Oʻzbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi tashkil topganligining 80 yilligiga bagʻishlangan “Yangi Oʻzbekiston fani va ta’limini rivojlantirishda yoshlarning oʻrni” mavzusidagi yoshlar konferensiyasi, 2023-yil, Toshkent

Nurmatov, O., Rahmonov, T., Sulaymonov, K., & Yuldashev, N. (2020). Phototenzoelectric properties of polycrystalline films of chalcogenides of cadmium and zinc, produced by portional evaporation in vacuum. Euroasian Journal of Semiconductors Science and Engineering, 2(5), 10.

Сулаймонов Х. М. и др. Фотоэлектрические свойства полупроводниковых поликристаллических пленочных структур CdTe: Sn при статических механических деформациях //Известия Ошского технологического университета. – 2019. – №. 3. – С. 180-186.

Imomalievich R. T., Tolibjonovna M. D., Khaydarovich Y. N. Photoelectric Phenomena in Thin Polycrystalline CdTe, CdSe, CdS Films under Mechanical Deformation //European science review. – 2021. – №. 11-12. – С. 40-49.

Yuldashev N. K. et al. The effect of mechanical deformation on the photovoltaic properties of semiconductor polycrystalline film structures CdTe: Sn //Scientific-technical journal. – 2019. – Т. 23. – №. 3. – С. 9-14.

Мирзаев В. Т. и др. Магнитооптические свойства редкоземельных (Р3)-ионов в парамагнитных гранатах //Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации. – 2019. – С. 34-36.

Сулаймонов Х. М. Oптические свойства поликристаллических пленок pbse в ик области спектра //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 11. – С. 828-836.

Sulaymonov X. М., Yuldashev N. K. Elektric conductivity and strain sensitivity of semiconductor polycrystalline thin films //Scientific-technical journal. – 2020. – Т. 24. – №. 1. – С. 9-20.

Сулаймонов Х. М. Влияние циклической деформации на электропроводность пленок (Bi _0.3 Sb _0.7) _2 Te _3 на переменном токе //Журнал технической физики. – 2017. – Т. 87. – №. 3. – С. 471-472.

Sulaymonov K. M. et al. Edge absorption spectra of heavily doped polycrystalline PbTe: Pb AND PbTe: Te FILMS //Scientific-technical journal. – 2020. – Т. 24. – №. 2. – С. 22-26.

Эргашев С. Ф. и др. Разработка автоматизированной системы измерений энергетических характеристик солнечных энергетических установок //Точная наука. – 2019. – №. 43. – С. 22-27.

Sulaymonov, H.M., Yuldashev, N.K. Effect of internal stresses on the static strain characteristics of p-(Bi0.3Sb0.7)2Te3 composite films. J. Surf. Investig. 10, 878–882 (2016). https://doi.org/10.1134/S1027451016040364

Sulaymonov X. M., Tuychibayev B. K. T. Fizika fanini o‘qitishda axborot–kommunikatsion texnalogiyalardan foydalanish //Инновационные исследования в современном мире: теория и практика. – 2022. – Т. 1. – №. 13. – С. 132-138.

Сулаймонов Х. М., Умаров М. Г., Юлдашев Н. Х. Tензочувствительность поликристаллических пористых пленок //Актуальные проблемы современной науки. – 2015. – №. 4. – С. 149-150.

X.M. Sulaymonov. (2023). Axborot–kommunikatsion texnologiyalardan foydalanib fizika oʻqitishning zamonaviy uslublari. Fergana State University Conference. Retrieved from https://conf.fdu.uz/index.php/conf/article/view/2391

Рахмонов Т. И. и др. Фото-и тензоэлектрические свойства тонких поликристаллических пленок CdTe, CdSe, ZnТe на прозрачных диэлектрических подложках, полученных методом дискретного испарения в вакууме //General question of world science. – 2019. – С. 42-47.

Published

2023-12-30

Iqtiboslik olish

Akramov Botirjon Oxunjon oʻgʻli. (2023). FIZIKA FANINI OʻQITISHDA ZAMONAVIY TEXNIKALARDAN FOYDALANISH VA ZAMONAVIY TEXNIK QURILMALARNI AMALIY OʻRGANISH. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 9(9), 250–253. https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.886

Issue

Section

Raqamli texnologiyalar / Digital technologies
Loading...