MATEMATIKANI OʻQITISHDA QIYOSIY USULLAR VA OʻQUV TEXNOLOGIYALARI

MATEMATIKANI OʻQITISHDA QIYOSIY USULLAR VA OʻQUV TEXNOLOGIYALARI

Authors

  • Azimova Toyibaxon Elmurodjon qizi Qoʻqon universiteti oʻqituvchisi

DOI:

https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.884

Keywords:

Innovatsion oʻqitish, qiyosiy tahlil, oʻqitish strategiyasi, ta’lim texnologiyalari, interaktiv dastur, taqqoslash

Abstract

Ushbu maqolaning maqsadi matematika ta’limida qoʻllaniladigan turli xil oʻqitish uslublari va texnologiyalarini oʻrganish va solishtirishdir. Tadqiqot matematikani oʻrganish tajribasini yaxshilash boʻyicha tushuncha berishdan, maqsad an’anaviy oʻqitish usullarining zamonaviy texnologik yondashuvlarga nisbatan samaradorligini tahlil qilishga qaratilgan. Matematikani oʻqitishda qiyosiy usullar va oʻquv texnologiyalari haqida muhim boʻlgan mavzular tilga olingan, masalan, turli usullar va texnologiyalar matematika oʻqitishida qanday yordam berishi mumkinligi, virtual darslar, interaktiv darslar, matematika darslarida qoʻllaniladigan audio-vizual vositalar va boshqalar

Foydalanilgan adabiyotlar:

Iqboljon, X. (2023). Matematika fanida funksiyalarni samarali o‘qitish istiqbollari. International Multidisciplinary Journal of Universal Scientific Prospectives, 1(2), 64-69.

Ilyosjon oʻgʻli, X. I. (2023). The importance of credit in the market economy. Open Access Repository, 9(6), 265-267.

Kamoldinovna, S. Y. (2023). Turistik mahsulotlar va xizmatlarni diversifikatsiyalashni boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish. Qo‘qon universiteti xabarnomasi, 8, 66-69

Saal P. E., Graham M. A. Comparing the use of educational technology in mathematics education between South African and German schools //Sustainability. – 2023. – Т. 15. – №. 6. – С. 4798.

qizi Azimova T. E. Economic directions in teaching mathematics //Intent Research Scientific Journal. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 54-56.

Raxmonova, V. (2023). The role and place of mathematical models in teaching students to solve optimization problems. Modern Science and Research, 2(4), 592-597.

Boltayev K. K., qizi Azimova T. E. Description of Real AW*– Factors of Type I //European journal of innovation in nonformal education. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 413-421.

Rakhimov, A. A., Raxmonova, N. V., & Salleh, Z. (2022). A connection between rickart real c*–algebra and enveloping rickart c*–algebra. Journal of Mathematical Sciences and Informatics, 2(2).

Qizi, T. M. M. (2022). The importance of studying φ (x)= cos (ax2) functions in strengthening students’ knowledge of trigonometric functions. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 12(5), 147-151.

Galimullina E., Ljubimova E., Ibatullin R. SMART education technologies in mathematics teacher education-ways to integrate and progress that follows integration //Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning. – 2020. – Т. 35. – №. 1. – С. 4-23.

Verbruggen, S., Depaepe, F., & Torbeyns, J. (2021). Effectiveness of educational technology in early mathematics education: A systematic literature review. International Journal of Child-Computer Interaction, 27, 100220.

M.Jumayev .Matematika oʻqitish metodikasi: Darslik /. Toshkent: «Turon-Iqbol», 2016-416-b

Matematika o‘qitish metodikasi. Matematika bakalavr ta’lim yoʻnalishi talabalari uchun darslik /S. Alixonov. — Т.: Choʻlpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2011. — 304 b.

Савицкая Г.В. Анализ эффективности деятельности предприятия: Методологические аспекты. М.:ООО«Новое знание», 2003. 159 с.

Published

2023-12-30

Iqtiboslik olish

Azimova Toyibaxon Elmurodjon qizi. (2023). MATEMATIKANI OʻQITISHDA QIYOSIY USULLAR VA OʻQUV TEXNOLOGIYALARI. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 9(9), 241–244. https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.884

Issue

Section

Raqamli texnologiyalar / Digital technologies
Loading...