TALIM JARAYONLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA SAMARADORLIGINI OSHIRISH: onlayn oʻyinlar

TALIM JARAYONLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA SAMARADORLIGINI OSHIRISH

onlayn oʻyinlar

Authors

  • Akbarova Husnidaxon Kamoldin qizi Qoʻqon Universiteti magistratura talabasi

DOI:

https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.873

Keywords:

onlayn oʻyinlar)

Abstract

Bu maqolada, ta’lim jarayonlarini raqamli texnologiyalar asosida samaradorligini oshirish haqida ma’lumot beriladi. Raqamli texnologiyalar, masofaviy ta’lim, onlayn darslar va interaktiv darsliklar kabi vositalar orqali ta’lim jarayonlarini oʻrganish va oʻqitishni samaradorligini oshirishda qanday rol oʻynashi aytib oʻtilgan. Maqolada ta’lim jarayonlarini raqamli texnologiyalar orqali tashkil etishning oʻziga xos afzalliklari, bu usullarning talabalarga va oʻqituvchilarga qanday foyda keltirishi, shuningdek, bu texnologiyalarning ta’lim jarayonlarini samaradorligini qanday darajada oshirishi haqida ma’lumotlar mavjud. Maqola ilmiy tadqiqotlarga asoslanib tuzilgan boʻlib, raqamli texnologiyalar asosida ta’lim jarayonlarining samaradorligi va uning muhim ahamiyati haqidagi soʻzlashishlarni ham oʻz ichiga oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Oʻzbekiston Respulikasi Konstitutsiyasi. Oʻzbekiston Respublikasi referendumi. 2023-yil 30-aprel.

Oʻzbekiston Respublikasining “Ta’lim toʻgʻrisida”gi 637-son Qonuni. 2020 yil 23 sentyabr.

Sh.M.Mirziyoyev.Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi boʻlishi kerak. Toshkent. Oʻzbekiston. 2017 y.

Sh.M.Mirziyoyev. Erkin va farovon, demokratik Oʻzbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. 2016 y.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “Oʻzbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish boʻyicha Harakatlar strategiyasi toʻgʻrisida”gi PF-4947-sonli Farmoni. 2017-yil 7-fevral

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “Oʻzbekiston Respublikasi Oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash toʻgʻrisida”gi PF-5847-sonli Farmoni. 2019-yil 8-oktyabr.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “Professional ta’lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida”gi PF-5812-sonli Farmoni 2019 yil 6 sentyabr.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi “Oʻzbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish boʻyicha Harakatlar Strategiyasi toʻgʻrisida”gi PF-4947-son Farmoni. – Oʻzbekiston Respublikasi qonun hujjatlari toʻplami, 2017 y., 6-son, 70-modda.

Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2002-yil 8-avgustdagi “Yaponiya bilan hamkorlikni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida” gi 285-son qarori. http://nrm.uz/

Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Oʻzbekiston Respublikasida uzluksiz boshlangʻich, oʻrta va oʻrta maxsus, professonal ta’lim tizimini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash toʻgʻrisida”gi 466-sonli Qarori 2020-yil 7-avgust.

Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Mehnat bozorida talab yuqori boʻlgan malakali kadrlarni kasbga tayyorlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi 394-sonli qarori. 2019-yil 13-may.

S.T.Turgʻunov, F.X.Axmedov, Q.O.Shodmanov, N.Q.Axmedova. D.M.Otajonova. Umumiy oʻrta ta’lim muassasalari rahbarlari boshqaruv faoliyatining nazariy asoslari. Qoʻllanma. Namangan-2012 y.

N.Ismoilov, Q. Shodmanov. Professional ta’lim muassasalarida tashkil etiladigan pedagogik jarayonlar tahlili. Science and innovation. 2022 y.

Xasanova G.X. Oʻzbekiston, Yaponiya va Janubiy Koreya kasb-hunar ta’limi tizimlarining asosiy xususiyatlari //Zamonaviy ta’lim jurnali.– Toshkent, 2018. №3. – B.23-29 (13.00.00; № 10).

Khasanova G.Kh. Comparative analysis of vocational education systems of Uzbe kistan and Japan // Zamonaviy fan, ta’lim va tarbiyaning dolzarb muammolari. – Urganch, 2019. №1. – P. 771-781 (13.00.00; №24).

Sultonova, Y. (2023). Turistik xizmatlar va mahsulotlarni diversifikatsiyalashni boshqarishning xorij tajribalari va undan mamlakatimiz amaliyotida foydalanish uslubiyotlari. Iqtisodiyot va taʼlim, 24(4), 318-326

Yulduzxon, S. (2021). Muammolar va echimlar Sanoat-4.0 ni joriy etish Oʻzbekistonda dastur. Muammolar va echimlar Sanoat-4.0 ni joriy etish Oʻzbekistonda dastur. Qoʻqon universitetining ilmiy materiallar bazasi , 1 (000002)

Toxirjon, U. (2024). BOSHLANGICH SINFLARDA O ‘QISHNI YETKAZIB OLISHGA QIYNALAYOTGAN O ‘QUVCHILAR BILAN ISHLASHDA INTERFAOL USULLARDAN FOYDALANISH. Integration of Economy and Education in the 21st century, 2(2), 9-13.

Toxirjon, U. (2024). XALQARO O ‘QISH SAVODXONLIGINI O ‘RGANISH (PIRLS). Integration of Economy and Education in the 21st century, 2(2), 14-17.

Kamoldinovna, S. Y. (2023). Turistik mahsulotlar va xizmatlarni diversifikatsiyalashni boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish. Qoʻqon universiteti xabarnomasi, 8, 66-69

Published

2023-12-30

Iqtiboslik olish

Akbarova Husnidaxon Kamoldin qizi. (2023). TALIM JARAYONLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA SAMARADORLIGINI OSHIRISH: onlayn oʻyinlar. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 9(9), 204–208. https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.873

Issue

Section

Pedagogika / Pedagogy
Loading...