OʻQUVCHILARNING INDIVIDUAL OʻQUV NATIJALARINI BAHOLASHGA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

OʻQUVCHILARNING INDIVIDUAL OʻQUV NATIJALARINI BAHOLASHGA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

Authors

  • Pardayev Sherzod Mamasharipovich Oʻzbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali katta oʻqituvchi

DOI:

https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.870

Keywords:

baho, baholash, oʻquvchilarning oʻquv natijalari, formativ baholash, summativ baholash, mezonli baholash.

Abstract

Ushbu maqolada oʻquvchilarning individual oʻquv yutuqlarini baholashning zamonaviy  texnologiyalari  sifatida  formativ va summativ   baholashlar mohiyati toʻgʻrisida soʻz yuritiladi, shuningdek, formativ va summativ baholashning asosiy farqlari bayon etilgan. Oʻquvchilarning oʻquv natijalarini baholashning an’anaviy baholash tizimining afzalliklari hamda yutuqlari, shuningdek, baholashga mezonli yondashuvning amaliy ahamiyati haqida fikr yuritilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 27-fevraldagi «Pedagogik ta’lim sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida» gi PQ 4623-son Qarori

Moeed A. (2015) Theorizing Formative Assessment: Time for a Change in Thinking. The Educational Forum. Vol. 79, No 2, P. 180–189.

Newton P. E. (2007) Clarifying the purposes of educational assessment. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice. Vol. 14, No 2, P. 149–170.

Bennett R. E. (2011) Formative assessment: a critical review. Assessment in Education: Principles, Policy and Practice. Vol. 18, No 1, P. 5–25.

Dann R. (2014) Assessment as learning: blurring the boundaries of assessment and learning for theory, policy and practice. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice. Vol. 21, No 2, P. 149–166.

Dixson D. D., Worrell F. C. (2016) Formative and Summative Assessment in the Classroom. Theory Into Practice. Vol. 55, No 2, P. 153–159.

Scriven, M. The methodology of evaluation //Curriculum evaluation. – Chicago: Rand McNally. – 1967. – 102 p.

Bloom, B.S. Learning for mastery. – Evaluation Comment. – 1968. – Vol. 1. – No. 2. – 12 p.

Shapovalova O.N., Efremova N.F. (2019). The didactic potential of formative assessment of meta-disciplinary results of schoolchildren: Russian and foreign experience. World of Science. Pedagogy and psychology, [online] 6 (7). Available at: https://mir-nauki.com/PDF/94PDMN619.pdf (in Russian).

Black, P. Developing the theory of formative assessment //Educational Assessment, Evaluation and Accountability. – 2009. – Vol. 21 (1). – P. 5–31.

Бойцова Ye.Г. Формирующее оценивание образователных резултатов учащихся в современной школе // Человек и образование. – 2014. – № 1 (38). С. 171-175.

Пинская М.А. Формирующее оценивание: оценивание в классе: учеб. Пособие. – М.: Логос, 2010. – 264 с.

Published

2023-12-30

Iqtiboslik olish

Pardayev Sherzod Mamasharipovich. (2023). OʻQUVCHILARNING INDIVIDUAL OʻQUV NATIJALARINI BAHOLASHGA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 9(9), 193–196. https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.870

Issue

Section

Pedagogika / Pedagogy
Loading...