FANLARARO BOGʻLANISHLAR ASOSIDA TALABALARNI BILIM VA KOʻNIKMALARINI RIVOJLANTIRISH

FANLARARO BOGʻLANISHLAR ASOSIDA TALABALARNI BILIM VA KOʻNIKMALARINI RIVOJLANTIRISH

Authors

  • Komiljonova Guluzraxon Nizomjon qizi Qoʻqon unversiteti Ta’lim kafedrasi oʻqituvchisi

DOI:

https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.867

Keywords:

ta’lim sifati, fanlararo aloqadorlik, bogʻlanish, metod, bilim, koʻnikma, dars, ta’lim oluvchi, boshlangʻich sinf oʻqituvchisi

Abstract

Ushbu maqolada ta’lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar, oʻquv jarayonida fanlararo aloqadorlikning ta’lim sifatini oshirishdagi oʻrni, fanlarni bogʻlash asosida talabalarning dunyoqarashini kengaytirish, integratsion darslarni tashkil qilishning afzalliklari haqida fikr yuritilgan. Dars jarayonida fanlararo aloqadorlikni samarali amalga oshirish ta’lim oluvchilarni yangi oʻquv materiallarini qabul qilishga tayyorlash, fanlararo, bogʻlanishni amalga oshirish, shuningdek, har bir darsni rejalashtirish va tashkil etish, oʻqituvchidan chuqur va puxta tayyorgarlik koʻrishni talab qiladi. Bu esa oʻz navbatida dars samaradorligini orttirishga xizmat qiladi. Maqola davomida mavzu doirasidagi fikr-mulohaza va tahlillar, shuningdek, ayrim misol va masalalar yechimlari keltirib oʻtilgan. Boʻlajak boshlangʻich sinf oʻqituvchilarini kasbiy tayyorlash, bilim, koʻnikmalarini takomillashtirish yoʻl usullari koʻrsatilgan. Boshlangʻich sinflarda fanlarni integratsiya qilish va shu asosida samarali dars tashkil etish haqida asosli fikrlar yuritilib, tavsiyalar berilgan. Maqola soʻnggida xulosa va takliflar koʻrsatib oʻtilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Ta’lim toʻgʻrisida Oʻzbekiston Respublikasining Qonuni

Mavlyanova. Raxima Boshlangʻich ta’lim pedagogikasi, innovatsiya va integratsiyasi. Oʻquv qoʻllanma. R.Mavlyanova, N.Raxmankulova. – Oʻzbekiston Respublikasi Oliy va oʻrta maxsus ta’lim vazirligi. – Toshkent. Voris nashriyoti, 2013. – 240 b.

B.X.Xodjayev.Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. Darslik. - Т.: «Sano-standart» nashriyoti, 2017-yil, 416-bet.

D. Jamoliddinova, S. Meliboyeva. Boshlangʻich ta’limda pedagogika, innovatsiya, integratsiya. Oʻquv qoʻllanma. Toshkent. 2013. 270 b

Saloxitdinova Navroʻza, Boshlangʻich sinflarda integratsiyalashgan ta’limni takomillashtirish, Oʻquv qoʻllanma. - Т.: “Tamaddun”, 2022. - 125 b.

Z. Boboqulov, S.Sanayev, X. Xonqulov. Talimning zamonaviy pedagogic texnologiyalari. Oʻquv qoʻllanma. Samarqand – 2022. 171-b

Oydinoy Donyorbek Qizi Davlatova Boshlangʻich ta’limda integrativ ta’lim metodlari // Scientific progress. 2021. №8. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/boshlang-ich-ta-limda-integrativ-ta-lim-metodlari (дата обращения: 17.01.2024).

Madinabonu Shuxratjon qizi, & Esonaliyeva Guluzra Komiljonova. (2023). Inson qadri va barkamol avlod shakllanishida pedagogikaning oʻrni. Qoʻqon universiteti xabarnomasi, 1(1), 788–789. https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.717

Isaqova Zamiraxon,Abdullaxo‘jayev Adxamxo‘ja. (2023). Is'hoqxon to‘ra ibrat – milliy tafakkur me’mori.iqro indexing, 1(1), 41-71. https://worldlyjournals.com/index.php/IFX/article/view/169

Ikromjonovna, J. S. (2023). Boshlangʻich sinflarga ta’lim berish jarayonida zamonaviy metod va vositalarning ahamiyati. Qoʻqon universiteti xabarnomasi, 581-583.

Jumanova, S. B. (2022). Boshlangʻich sinf oʻquvchisining ona tili va oʻqish savodxonligi darslari orqali milliy qadriyatlarimizni oʻrganishning samarali omillari. Results of National Scientific Research International Journal, 1(9), 311-321.

Komiljonova, G. N. qizi. (2023). Fanlararo bogʻlanish asosida boshlangʻich ta’limni amalga oshirishning oʻziga xos xususiyatlari. Educational Research in Universal Sciences, 2(12), 198–201. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/5505

Kalendarova Z.K. Boshlangʻich sinf oʻquvchilarining fikrlash qobiliyatlarini shakllantirishda oʻyinning ahamiyati. TDPU ilmiy axborotlari. 138-143 b.

Innovative model of shaping students’ creative thinking skills in primary education in the process of creating problem situations and its content. Innovativ achievements in skience 2022. Kalendarova Zarafshon KalbaevnaSenior Lecturer, Department of Education, Kokand University, Kokand, Fergana region.

Otto, M., & Thornton, J. (2023). Yosh avlod kamolotida texnologiya fani va uning kelajagi. Qo‘qon universiteti xabarnomasi, 923-926.

Parpiyev, O., & Pozilov, H. (2023, June). Boshlangʻich ta’limda topishmoqlarning ahamiyati. In Конференция: Союз Hауки и Oбразования (Vol. 5, No. 2, pp. 63-74).

Muazzamxon Xodjayeva, & Odiljon Parpiyev. (2023). Boshlangʻich sinf oʻquvchilarining oʻqish va savodxonlik darajasini oshirishda xalqaro baholash dasturlarining ahamiyati. Qoʻqon universiteti xabarnomasi, 1(1), 914–918. https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.758

Ochildiyeva Mushtariy, & Parpiyev Odiljon. (2023). Boshlangʻich ta’lim tizimiga zamonaviy yondashuvlar. Qoʻqon universiteti xabarnomasi, 1(1), 640–644. https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.666

Nigoraxon, A., & Mohlaroy, A. (2024). Boshlangʻich ta’limda oʻquvchilar ijodiy foaliyatini tashkil etish texnologiyasi. Yosh Tadqiqotchi Jurnali, 3(1), 83-87.

Diyoraxon, S., & Komiljonova, G. (2023). Boshlang‘ich ta’limda chet el o‘quvchilarini baholash mezoni va samarali taqdirlash. Qo‘qon universiteti xabarnomasi, 783-785.

Abduraxmonova, N. A. qizi. (2023). Boʻlajak boshlangʻich sinf oʻqituvchilarining ijodiy faoliyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida. Educational Research in Universal Sciences, 2(12), 208–211. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/5507

Asilova, S. X. (2023). Oʻquvchilarni kasb-hunarga yo ‘naltirishning pedagogik-psixologik mexanizimlari.

Dilnura, M., & Nargiza, V. (2023). Buyuk ajdodlarimiz merosi tarbiyada koʻmakchi. Qo‘qon universiteti xabarnomasi, 562-563.

Davlatova , S. T., & Abdullayeva, F. S. qizi. (2023). Bolalarning ma’naviy-axloqiy tarbiyasiga oid ota-onalarning qarashlari. Educational Research in Universal Sciences, 2(16), 819–823. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/5105

Muslimaxon Ibrohimova, & Nargizaxon Usmonova. (2023). Pedagogik jarayondagi nevrozlar kichik maktab yoshidagi oʻquvchilar misolida. Qoʻqon universiteti xabarnomasi, 1(1), 578–580. https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.645

Rahimova, R. E. (2022). Ta’limda fanlararo aloqadorlikning ahamiyati. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(12), 897-901.

Ramazonovich, K. S. (2023). Basketbolchilar jismoniy tayyorgarligini oshirishda jismoniy vosita sifatida harakatli o‘yinlarning ahamiyati. образование наука и инновационные идеи в мире, 24(2), 124-128.

Ramazanova M.S., Kislichko A.G. Small cell lung cancer: effectiveness of different treatment regimens, long-term results and prognosis // Kazan medical journal. - 2012. - Vol. 93. - N. 4. - P. 623-627. doi: 10.17816/KMJ1556

Raxmatovna, J. R. A., & Athamboyevna, V. N. (2023). Boshlangʻich sinflarda integratsiyalashgan dars berishning zamonaviy metodlari. Qoʻqon universiteti xabarnomasi, 651-652.

Sadriddinova, Z. M. (2023). Boshlangʻich sinf ona tili ta’limini ijodiy tashkil etishning mohiyati va oʻlchovlari. Educational Research in Universal Sciences, 2(12), 241–244. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/5513

Valiyeva, N. (2023). Boshlang‘ich sinf matematika darslarida sharq allomalarining asarlaridan foydalanish. Qo‘qon universiteti xabarnomasi, 549-550.

Xursanov, O. (2023). Talabalarni hamkorlik texnologiyasi asosida oʻquv - ma’naviy moslashuvchanlik imkoniyatlarini oshirish texnologiyasi (1 - kurs talabalari MISOLIDA). Educational Research in Universal Sciences, 2(12), 264–269. Retrieved from http://erus.uz/index.php/er/article/view/5519

http://azkurs.org/buxoro-davlat-pedagogika-instituti-v7.html?page=167

Toxirjon, U. (2024). BOSHLANGICH SINFLARDA O ‘QISHNI YETKAZIB OLISHGA QIYNALAYOTGAN O ‘QUVCHILAR BILAN ISHLASHDA INTERFAOL USULLARDAN FOYDALANISH. Integration of Economy and Education in the 21st century, 2(2), 9-13

Toxirjon, U. (2024). XALQARO O ‘QISH SAVODXONLIGINI O ‘RGANISH (PIRLS). Integration of Economy and Education in the 21st century, 2(2), 14-17.

Умаров, Т. (2024). ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИГРУШЕК НА ДЕТСКУЮ ПСИХОЛОГИЮ. Integration of Economy and Education in the 21st century, 2(2), 18-21.

https://azkurs.org/pars_docs/refs/136/135205/135205.pdf

https://uz.wikipedia.org/wiki/Bilim

Published

2023-12-30

Iqtiboslik olish

Komiljonova Guluzraxon Nizomjon qizi. (2023). FANLARARO BOGʻLANISHLAR ASOSIDA TALABALARNI BILIM VA KOʻNIKMALARINI RIVOJLANTIRISH. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 9(9), 187–192. https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.867

Issue

Section

Pedagogika / Pedagogy
Loading...