BOLALAR TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHDA AYRIM DIDAKTIK OʻYINLARNING AHAMIYATI

BOLALAR TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHDA AYRIM DIDAKTIK OʻYINLARNING AHAMIYATI

Authors

  • Eraliyeva Zamira Rasuljonovna Qoʻqon universiteti oʻqituvchisi.
  • Djoʻrayeva Dildoraxon Rahmonaliyevna Qoʻqon universiteti talabasi.

DOI:

https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.866

Keywords:

maktabgacha ta’lim, ijtimoiy muhit, oʻyin ichida oʻyinlar, jismoniy rivojlanish, bilish jarayonlarini rivojlantirish.

Abstract

Maqolada Oʻzbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta’limi huzuridagi maktabgacha ta’lim agentligining 2023-yil 28-avgustdagi 99-sonli buyrugʻining 2 yoʻnalishi ya’ni davlatimiz tomonidan berilgan metodik qoʻllanmalar didaktik va rivojlantiruvchi oʻyinlardan toʻgʻri va oqilona qoʻllay olishga qaratilgan. Didaktik oʻyinlar haqida ma’lumotlar, didaktik oʻyinlar orqali bolalarda topqirlik, hushyorlik, hozirjavoblik, diqqatini yigʻishga oʻz fikrini bildira olishga nutqining rivojlanishdagi ahamiyatlari haqida yoritilgan. Chunki oʻsib kelayotgan yosh avlod komil yetuk, mukammal shaxs boʻlib yetishida oʻyin faoliyatining oʻrni, maktabgacha yoshdagi bolalarga ularning yoshi va intilishiga qarab, faol va rivojlantiruvchi oʻyinlarni misol tariqasida keltirilgan. Adabiyotlar tahlilida K.D.Ushinskiy, Zoltan Dienes va Mariya Montessorilarning metodik ishlari haqida fikr bildirilgan. Ta’limiy, didaktik, umumrivojlantiruvchi oʻyinlardan namunalar keltirilgan va turli DMTTlarda oʻtkazilgandagi bolalardagi oʻzgarishlar haqida natijalar qismida diagrammalarda koʻrsatib berilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Oʻzbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qoʻyiladigan davlat talablari. 2018-yil

“Ilk qadam” Davlat oʻquv dasturi 2022- yil

“Maktabgacha pedagogika” F.Qodirova. - Tafakkur 2019.

“Oʻyin orqali ta’lim olish” Grosheva I.V., Djanpeisova G.E., Mikailova U.T., Ismailova M.A., Kenjabaeva D.A. Toshkent 2020.

Eraliyeva, Z. (2023). MTTning maktabga tayyorlov guruhlarida bolalarni mantiqiy fikrlash va bahs munozarali vaziyatlarda yechim topishga va badiiy nutqqa oʻrgatish. Talqin va tadqiqotlar, 1(18). извлечено от http://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/19

Yuldasheva Dilafruz, Jabborova Marifatxon, Eraliyeva Zamira Rasuljonovna, & Maziyayeva Muqaddasxon (2022). Maktabgacha ta’limga yangicha yondashuv. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2 (Special Issue 3), 121-125.

Children's reading and expression of childhood concept in the media. Eraliyeva Zamira Rasuljonovna. “Maktabgacha ta’lim mutaxassislarining xalqaro forumi” “Inklyuziya: Maktabgacha ta'limdagi muammolar va yechimlar” ilmiy-amaliy konferensiya 2023 yil 10-11-noyabr. 144-bet.

Oрганизация подвижных игр в дошкольных образовательных учреждениях. УДК 796. 29. Физическая культура и здоровье: молодежная наука и инновации Сборник научных трудов участников XI международной научно–практической конференции 19 мая 2022 г. УДК 378.17 ББК 75.116.42 Ф50 ISBN 978-5-7679-5060-7.

Toxirjon, U. (2024). BOSHLANGICH SINFLARDA O ‘QISHNI YETKAZIB OLISHGA QIYNALAYOTGAN O ‘QUVCHILAR BILAN ISHLASHDA INTERFAOL USULLARDAN FOYDALANISH. Integration of Economy and Education in the 21st century, 2(2), 9-13

.Toxirjon, U. (2024). XALQARO O ‘QISH SAVODXONLIGINI O ‘RGANISH (PIRLS). Integration of Economy and Education in the 21st century, 2(2), 14-17.

Умаров, Т. (2024). ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИГРУШЕК НА ДЕТСКУЮ ПСИХОЛОГИЮ. Integration of Economy and Education in the 21st century, 2(2), 18-21.

Published

2023-12-30

Iqtiboslik olish

Eraliyeva Zamira Rasuljonovna, & Djoʻrayeva Dildoraxon Rahmonaliyevna. (2023). BOLALAR TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHDA AYRIM DIDAKTIK OʻYINLARNING AHAMIYATI. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 9(9), 184–186. https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.866

Issue

Section

Pedagogika / Pedagogy
Loading...