BOSHLANGʻICH SINF OʻQUVCHILARIDA MATEMATIK KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH YOʻLLARI

BOSHLANGʻICH SINF OʻQUVCHILARIDA MATEMATIK KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH YOʻLLARI

Authors

  • Valiyeva Nargiza Athamboyevna Qoʻqon universiteti oʻqituvchisi

DOI:

https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.863

Keywords:

kompetensiya, tayanch kompetensiya, matematik kompetensiya, media, kompetentlik.

Abstract

Ushbu maqolada boshlangʻich sinf oʻquvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida oʻqitish, matematik kompetensiya tushunchasi oʻzi nima va uni darslarda qanday qoʻllanishi haqida bayon qilingan. Shuningdek, matematik kompetensiyani boshlangʻich sinflarda rivojlantirish uchun turli metodlar va takliflar keltirilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

M. Jumayev. Boshlangʻich sinflarda matematika oʻqitish metodikasi. –Toshkent: Bayoz, 2022. – 272 b.

B.S.Abdullayeva, A.V.Sadikova, M.N.Muxitdinova, M.I.Toshpoʻlatova, Boshlangʻich matematika kursi nazariyasi. Darslik. –Toshkent-2020

G.Djanpeisova. Matematik ta’lim. –Toshkent: Ma’naviyat, 2022. – 290 b.

Далингер В.А. Методика обучения математике. Практикум по решению задач. 2019.

John. AVan de Walle, Karen.S.Karp, Jennifer M. Bay -Williams. Elementary and Middle school mathematics: Teaching Developmentally, Pearson Education 9 th edition. 2017.

Abduraxmonova, N. A. qizi. (2023). Boʻlajak boshlangʻich sinf oʻqituvchilarining ijodiy faoliyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida. Educational Research in Universal Sciences, 2(12), 208–211. Retrieved from

Komiljonova, G.N. qizi. (2023). Fanlararo bogʻlanish asosida boshlangʻich ta’limni amalga oshirishning oʻziga xos xususiyatlari. Educational Research in Universal Sciences, 2(12), 198–201. Retrieved from

Maxmudova Zilola. (2023). TALIM MUASSASI RAHBARLARIDA YUKSAK AXLOQIY SIFATLARI RIVOJLANTIRISH. International Multidisciplinary Journal of Universal Scientific Prospectives, 1(2), 78–83. Retrieved from https://izlanuvchi.uz/index.php/iz/article/view/17

Toxirjon, U. (2024). PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA O'RTASIDAGI O'ZARO TA'SIRNI O'RGANISH. Integration of Economy and Education in the 21st century, 2(2), 22-27.

Toxirjon, U. (2024). BOSHLANGICH SINFLARDA O ‘QISHNI YETKAZIB OLISHGA QIYNALAYOTGAN O ‘QUVCHILAR BILAN ISHLASHDA INTERFAOL USULLARDAN FOYDALANISH. Integration of Economy and Education in the 21st century, 2(2), 9-13.

Umarov Tokhirjon. (2024). PROVISION OF PSYCHOLOGICAL SERVICES IN EXTREME SITUATIONS IS SOCIAL. International Multidisciplinary Journal of Universal Scientific Prospectives, 2(2), 1–6. Retrieved from https://izlanuvchi.uz/index.php/iz/article/view/28

В статье представлена информация о роли педагогики и психологии в повышении качества и эффективности образования, формировании зрелого поколения. Данное научное исследование исследует решающую роль симбиотических взаимоотношений педагогики и психологии в . (2024). YANGI O’ZBEKISTONDA IJTIMOIY-INNOVATSION TADQIQOTLAR, 2(2), 5-12. https://nuzjournals.uz/index.php/yoiit/article/view/79

Умаров Тoхиржон. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РАЗНЫХ РЕЛИГИЙ. Yosh Tadqiqotchi Jurnali, 3(2), 18–25. Retrieved from https://2ndsun.uz/index.php/yt/article/view/655

Toxirjon, U. (2024). XALQARO O ‘QISH SAVODXONLIGINI O ‘RGANISH (PIRLS). Integration of Economy and Education in the 21st century, 2(2), 14-17.

Умаров, Т. (2024). ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИГРУШЕК НА ДЕТСКУЮ ПСИХОЛОГИЮ. Integration of Economy and Education in the 21st century, 2(2), 18-21.

Mirzaliyevna, S. Z. (2023). Boshlang‘ich sinflarda multimedialar asosida darslarni tashkil etish. Qo‘qon universiteti xabarnomasi, 519-521.

Published

2023-12-30

Iqtiboslik olish

Valiyeva Nargiza Athamboyevna. (2023). BOSHLANGʻICH SINF OʻQUVCHILARIDA MATEMATIK KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH YOʻLLARI. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 9(9), 170–173. https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.863

Issue

Section

Pedagogika / Pedagogy
Loading...