ERTA BOLALIK TA’LIMINI QOʻLLAB-QUVVATLASHDA OILALARNING ROLI

ERTA BOLALIK TA’LIMINI QOʻLLAB-QUVVATLASHDA OILALARNING ROLI

Authors

  • Sanginova Gulnoza Baxodirovna Qoʻqon universiteti Ta’lim kafedrasi oʻqituvchisi

DOI:

https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.862

Keywords:

Bola ta’limi, erta bolalik, oila, UNICEF, ta’lim-tarbiya, ota-ona, pedagogika, oilaviy oʻqish, erta yoshdagi bolalarni rivojlantirish.

Abstract

Ushbu maqolada bola tug‘ilgan kundan boshlab, uni maktabga borgunigacha boʻlgan davrda har tomonlama yetuk barkamol qilib tarbiyalash qonuniyatlarini oʻrganish va soha olimlarining fikrlari keltirib oʻtilgan. Bolaning bilim olishiga boʻlgan qiziqish, havasini oshirishda u tarbiyalanayotgan muhit, ya’ni oila muhim oʻrinni egallashi haqida soʻz yuritilgan. Erta bolalik davridagi ta’lim – bu bolaning oʻrganishga boʻlgan mehrini oshirishga yordam beradigan tajriba va turli xil vositalarni oʻrganishdir. Ota-onalar erta bolalik davridagi ta’lim nima uchun muhimligini tushunishlari kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

U.M.Xalikova. Maktabgacha ta’limda pedagogik jarayonlarni loyihalashtirish. metodikasi. Oʻquv qoʻllanma. Alisher Navoiy nomidagi Oʻzbekiston Milliy kutubxonasi "Fan va ta’lim" nashriyoti 2022. 216 b.

Inomova M. Oilada bolalarning ma’naviy-axloqiy tarbiyasi - T„ 1999. - 20 -21-b

“Pedagogika” V.A.Slastenin, I.F.Isayev, A.I.Mihyenko, Ye.N.Shiyanov.–Moskva. “Shkolnaya pressa”. 2004

Bolalar pedagogikasi: darslik/ I.Tuxtasinov, N.Isakulova, B.Kulmatov. – T.: Yangi asr avlodi, 2020. – 246 b, 192-bet

Bolalar pedagogikasi: darslik/ I.Tuxtasinov, N.Isakulova, Kulmatov. –T.: Yangi asr avlodi, 2020. – 246 b, 193-bet

Ta`lim sifatini oshirishda oilaning oʻrni Alisher Yaxshibоyevich Mamatqulov, https://cyberleninka.ru/article/n/ta-lim-sifatini-oshirishda-oilaning-orni/viewer

https://tma.uz/Bola tarbiyasida oilaning tutgan oʻrni Sherali Zakirovich Djumanov OʻzMU Jizzax filiali Oila psixologiya kafedrasi katta oʻqituvchisi

Maxmudova Zilola. (2023). TALIM MUASSASI RAHBARLARIDA YUKSAK AXLOQIY SIFATLARI RIVOJLANTIRISH. International Multidisciplinary Journal of Universal Scientific Prospectives, 1(2), 78–83. Retrieved from https://izlanuvchi.uz/index.php/iz/article/view/17

Toxirjon, U. (2024). PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA O'RTASIDAGI O'ZARO TA'SIRNI O'RGANISH. Integration of Economy and Education in the 21st century, 2(2), 22-27.

Toxirjon, U. (2024). BOSHLANGICH SINFLARDA O ‘QISHNI YETKAZIB OLISHGA QIYNALAYOTGAN O ‘QUVCHILAR BILAN ISHLASHDA INTERFAOL USULLARDAN FOYDALANISH. Integration of Economy and Education in the 21st century, 2(2), 9-13.

Umarov Tokhirjon. (2024). PROVISION OF PSYCHOLOGICAL SERVICES IN EXTREME SITUATIONS IS SOCIAL. International Multidisciplinary Journal of Universal Scientific Prospectives, 2(2), 1–6. Retrieved from https://izlanuvchi.uz/index.php/iz/article/view/28

В статье представлена информация о роли педагогики и психологии в повышении качества и эффективности образования, формировании зрелого поколения. Данное научное исследование исследует решающую роль симбиотических взаимоотношений педагогики и психологии в . (2024). YANGI O’ZBEKISTONDA IJTIMOIY-INNOVATSION TADQIQOTLAR, 2(2), 5-12. https://nuzjournals.uz/index.php/yoiit/article/view/79

Умаров Тoхиржон. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РАЗНЫХ РЕЛИГИЙ. Yosh Tadqiqotchi Jurnali, 3(2), 18–25. Retrieved from https://2ndsun.uz/index.php/yt/article/view/655

Toxirjon, U. (2024). XALQARO O ‘QISH SAVODXONLIGINI O ‘RGANISH (PIRLS). Integration of Economy and Education in the 21st century, 2(2), 14-17.

Умаров, Т. (2024). ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИГРУШЕК НА ДЕТСКУЮ ПСИХОЛОГИЮ. Integration of Economy and Education in the 21st century, 2(2), 18-21.

https://www.nu.edu/

https://mpe.uz/

ECD- Ongli ota-onalikka bagʻishlangan oylik bolalar yanada sifatli hayot kechirishlari uchun ota-onalarning bilimlarini oshiradi.

https://www.unicef.org/early-childhood-development/data-evidence-tracking.

Published

2023-12-30

Iqtiboslik olish

Sanginova Gulnoza Baxodirovna. (2023). ERTA BOLALIK TA’LIMINI QOʻLLAB-QUVVATLASHDA OILALARNING ROLI. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 9(9), 166–169. https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.862

Issue

Section

Pedagogika / Pedagogy
Loading...