MUSTAQILLIK YILLARIDA OʻZBEKISTONDA ICHKI ISHLAR PROFILAKTIKASI INSPEKTORLARI FAOLIYATINI TASHKIL ETISHNING HUQUQIY ASOSLARINI MUSTAHKAMLANISHI

MUSTAQILLIK YILLARIDA OʻZBEKISTONDA ICHKI ISHLAR PROFILAKTIKASI INSPEKTORLARI FAOLIYATINI TASHKIL ETISHNING HUQUQIY ASOSLARINI MUSTAHKAMLANISHI

Authors

  • Temirova Mashhura Muhammadaminovna Qoʻqon universiteti v.b. dotsenti (PhD)

DOI:

https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.861

Keywords:

mustaqillik, ichki ishlar, qaror, farmon, jinoyat, jamoat, aholi, profilaktik, qonun, nizom, uyushgan jinoyatchilik.

Abstract

Mazkur maqolada Mustaqillik yilarida Oʻzbekistonda ichki ishlar profilaktikasi inspektorlari faoliyatini tashkil etishning huquqiy asoslarini mustahkamlanishi, ichki ishlar sohasini takomillashtirish uchun respublikada olib borilgan islohatlar, qarorlar, farmonlar va ularning amaldagi natijalari ilmiy asosda tahlil etilgan. Maqolada tadqiq etilayotgan mavzu yuzasidan N.Taumuratov, A.Yermetov, Q.Qodirovlar tadqiqot ishlarini olib borgan boʻlib, mazkur tadqiqotlarda ichki ishlar sohasining sovetlar hukumronligi davridagi faoliyati oʻrganilgan. Q.Qodirov tomonidan esa soha faoliyatining mustaqillik yillardagi jarayonlari umumiy tarzda tahlil etilgan. Mazkur ishimizda yuqorida sanab oʻtilgan tadqiqotchilarning ishlari muhim manbaviy asos boʻlib xizmat qiladi. Shuningdek, biz tadqiqotga metodologik yondashgan holda arxiv manbalaridan ham toʻlaqonli foydalandik. Shu sababli biz mazkur tadqiqotda ichki ishlar sohasining muhim va asosiy boʻgʻini hisoblangan profilaktika xodimlari faoliyatini tadqiq etishni asosiy maqsad etib qoʻydik. Shuningdek maqolada mustaqillikning dastlabki yillaridagi respublikadagi jinoyatchilik va huquqbuzarlik holatlari islohotlardan keyingi jarayonlar bilan aniq tahlillar asosida qiyosiy oʻrganilgan.  Shuningdek, olingan tahlil natijalari asosida ichki ishlar sohasi xodimlarining ish samaradorligini oshirishga doir taklif va xulosalar ishlab chiqilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Ichki ishlar organlarining huquqbuzarliklar profilaktikasi bo‘linmalari faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-2896-sonli (2017 yil 18 aprel) qarori // O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. – T., 2017. – № 17. – 288-m.

O‘zbekiston Respublikasi Hukumati qarorlari to‘plami. – 1991 y, – №10. – 36-modda.

Joʻrayev N. Mustaqil Oʻzbekiston tarixi.– T.: “Gʻafur Gʻulom”, 2013. –B.37.

O‘.MDA, M.37, R-1. y/j 14; 44-v.

Sottiyev I.A. Uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashning jinoiy-huquqiy choralari: Yurid.fan.nomz... dis. avtoref. – T., 2002. – B. 3–4.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlar to‘plami. – 1996. –№ 11. – 378-m.

Qodirov Q. Mustaqillik davrida O‘zbekistonda ichki ishlar idoralarining faoliyati (1991–2011 yillar): Tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoref. – T., 2019. – B.17.

Ismailov I., Ziyodullayev Z. Ichki ishlar organlari tayanch punktlarida profilaktika inspektorlarining faoliyati va hamkorligini tashkil etish o‘quv-amaliy qo‘llanma. –T.: O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2017. –B.10.

Qodirov Q. Mustaqillik davrida O‘zbekistonda ichki ishlar idoralarining faoliyati (1991–2011 yillar): Tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoref. – T., 2019. – B.19.

Qarshiyev G‘. S. Profilaktika inspektorlari tomonidan huquqiy tartibotni ta’minlash o‘quv-amaliy qo‘llanma. . –T.: O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi. 2016. –B.18.

O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O‘zbekiston Respublikasi mustaqilligining yigirma olti yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi nutqi // URL: http://xs.uz (Xalq so‘zi, 01.09.2017).

ТЕМИРОВА, М. HISTORY OF RADIOFICATION INFRASTRUCTURE IN UZBEKISTAN. UNIVERSITETI XABARLARI, 2019,[1/1] ISSN 2181-7324.

Muhammadaminovna, T. M. (2022). Reforms In The Field Of Crime Prevention And Combating Crime In Uzbekistan: Problems And Solutions. Journal of Positive School Psychology, 6(11), 3114-3120.

Muhammadaminovna, T. M. (2022). Current Results of Activities of Internal Affairs Preventive Inspectors in Uzbekistan. Eurasian Journal of Research, Development and Innovation, 15, 23-26.

Temirova, M. M., & Rakhmatullaeva, S. (2022). The Role And Activity Of Libraries In Preventing Crimes And Raising A Mature Generation In Uzbekistan. Journal of Positive School Psychology, 6(11), 3082-3089.

Темирова, М. М. (2020). НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАШКЕНТСКОЙ РАДИОСТАНЦИИ (1926-1930 гг.). In Культура и гуманитарные науки в современном мире (pp. 110-116).

Muhammadaminovna, T. M., & Jahangirovna, M. Z. (2022). Some Comments on the Development of Reading in the Internal Affairs Bodies of the Republic of Uzbekistan (In the Case of the Mia of Fergana Region). Eurasian Scientific Herald, 15, 51-54.

Published

2023-12-30

Iqtiboslik olish

Temirova Mashhura Muhammadaminovna. (2023). MUSTAQILLIK YILLARIDA OʻZBEKISTONDA ICHKI ISHLAR PROFILAKTIKASI INSPEKTORLARI FAOLIYATINI TASHKIL ETISHNING HUQUQIY ASOSLARINI MUSTAHKAMLANISHI. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 9(9), 163–165. https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.861

Issue

Section

Pedagogika / Pedagogy
Loading...