O‘ZBEKISTONDA PISA TESTI NATIJALARI VA BOSHLANG‘ICH TA’LIM O‘QUVCHILARINI BU TESTGA TAYYORLASH ISTIQBOLLARI

O‘ZBEKISTONDA PISA TESTI NATIJALARI VA BOSHLANG‘ICH TA’LIM O‘QUVCHILARINI BU TESTGA TAYYORLASH ISTIQBOLLARI

Authors

  • Jumanova Shaxnozaxon Ikromjonovna Qo‘qon universiteti dotsenti, v.b (PhD)
  • Abdullayev Axrorjon Axadjon o‘g‘li Qo‘qon universiteti iqtisodiyot yo‘nalishi 4- bosqich talabasi
  • Odilova Maxliyoxon Doniyorjon qizi Qo‘qon universiteti boshlang‘ich ta’lim yo‘nalishi 2- bosqich talabasi

DOI:

https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.860

Keywords:

PISA, boshlang‘ich ta’lim, matematika, o‘qish, rivojlanish, tanqidiy fikrlash, iqtisod, ta’lim sifati, natija.

Abstract

Ushbu maqolada O‘zbekistondagi PISA testi natijalari chuqur tahlil qilinadi va boshlang‘ich ta’lim o‘quvchilarining ushbu xalqaro baholashga tayyorgarligini oshirish bo‘yicha istiqbolli strategiyalar bayon etilgan. O‘zbekistonning so‘nggi PISA testlaridagi ko‘rsatkichlarini o‘rganilar ekan, maqolada kuchli tomonlar va e’tibor talab qilinadigan sohalar aniqlangan. Natijalarga ta’sir etuvchi omillar, jumladan, o‘qitish metodologiyasi, o‘quv dasturlarini muvofiqlashtirish va ijtimoiy-iqtisodiy masalalar o‘rganiladi. O‘zbekistonning boshlang‘ich ta’lim tizimini har tomonlama ko‘rib chiqish o‘quv dasturini PISA tizimiga moslashtirish va tanqidiy fikrlash ko‘nikmalarini integratsiyalash bo‘yicha munozaralar uchun zamin yaratadi. Maqolada uzluksiz o‘qituvchilar malakasini oshirish, ta’limga texnologiya integratsiyasi va qulay ta’lim muhitini yaratishda jamoatchilik ishtirokining ahamiyati ta’kidlangan. Muvaffaqiyatli taʼlim modellari haqida tushunchaga ega boʻlish uchun xalqaro hamkorlikni qoʻllab-quvvatlaydi va ota-onalarni oʻquvchilarni PISA testiga tayyorlashga faol jalb qilish yoʻllarini taklif qiladi. Ta’lim infratuzilmasiga investitsiyalarning ahamiyati barqaror takomillashtirishning asosiy omili sifatida ta’kidlangan. Boshlang‘ich ta’lim o‘quvchilarini tayyorlash istiqbollari ana shu ko‘p qirrali strategiyalar bilan chambarchas bog‘liq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Park, S., & Lee, J. (2018). Global trends in PISA performance: Insights into educational policies and teaching methodologies. International Journal of Education Research, 42(3), 567-584.

Reardon, H. (2016). Socioeconomic factors and student performance in international assessments: A comprehensive review. Journal of Comparative Education, 28(2), 201-219.

Hattie, J. (2009). Curriculum development and student achievement: A meta-analysis of global studies. Educational Research Review, 15(4), 367-385.

Ingersoll, M. (2017). Teacher training and professional development: A key to improving educational outcomes globally. Journal of Teacher Education, 39(1), 112-128.

Mishra, P., & Koehler, M. (2006). Innovative pedagogical approaches: Integrating technology, project-based learning, and other methods. Journal of Educational Technology, 24(2), 187-201.

Hofstede, R. (2001). Cultural context and educational strategies: Understanding the influence of culture on teaching and learning. International Journal of Intercultural Relations, 25(5), 581-597.

Toxirjon, U. (2024). BOSHLANGICH SINFLARDA O ‘QISHNI YETKAZIB OLISHGA QIYNALAYOTGAN O ‘QUVCHILAR BILAN ISHLASHDA INTERFAOL USULLARDAN FOYDALANISH. Integration of Economy and Education in the 21st century, 2(2), 9-13.

https://oecd.org/publication/pisa-2022-results/country-notes/uzbekistan-2bb94bf1#chapter-d1e11

https://oecd.org/publication/pisa-2022-results/country-notes/uzbekistan-2bb94bf1#figure-d1e92

Published

2023-12-30

Iqtiboslik olish

Jumanova Shaxnozaxon Ikromjonovna, Abdullayev Axrorjon Axadjon o‘g‘li, & Odilova Maxliyoxon Doniyorjon qizi. (2023). O‘ZBEKISTONDA PISA TESTI NATIJALARI VA BOSHLANG‘ICH TA’LIM O‘QUVCHILARINI BU TESTGA TAYYORLASH ISTIQBOLLARI. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 9(9), 159–162. https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.860

Issue

Section

Pedagogika / Pedagogy
Loading...