SIYOSIY MOJAROLARNING TURIZMGA TA’SIRI

SIYOSIY MOJAROLARNING TURIZMGA TA’SIRI

Authors

  • Hamidjon Rasulov

DOI:

https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.857

Keywords:

siyosiy kelishmovchiliklar, inqiroz, turizm sanoati, ziddiyat, sayyohlik

Abstract

Ushbu maqolada mamlakatlar o‘rtasidagi siyosiy mojorolar va turli xil kelishmovchiliklarning turizm sanoatiga ta’siri haqida so‘z yuritiladi. Bir necha yillar oldin va ayni hozirgi davrda bo‘lib turgan bir necha davlatlar, masalan Rossiya va Ukraina, Falastin va Isroil kabi mamlakatlarinig siyosiy inqirozdan oldingi turizm holati o‘rganib chiqilib, topilgan ma’lumotlar hozirgi turizm holati haqidagi ma’lumotlar bilan qiyosiy tahlil qilindi. Undan tashqari ma’lum vaqt o‘tkandan keyin yani siyosiy mojorolar tugagandan so‘ng turizm sanoati eski davrdagi holatiga kelgunicha qancha vaqt ketishligi, uning uchun qanday chora tadbirlar qilinishi haqida fikrlar ilgari surildi va takliflar berildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Yakubovich, R. H. (2023). Qabul qilingan ta’lim sifatining turizm va mehmondoʻstlik talabalarining kasb tanlashiga ta’siri: akademik samaradorlikning vositachilik ta’siri. Qo‘qon universiteti xabarnomasi, 8, 62-65.

Ruziev, S., Rasulov, H., & Yusupov, A. (2022). Mehmondoʻstlik va turizm sanoatidagi boshqaruv sohalarida gender xilma-xilligi. Pedagogs jurnali, 2(2), 156-173.

Abbosxon, Y., & Abduqodir, T. (2022, April). Oʻzbekiston Respublikasida kichik biznes faoliyatining umumiy yalpi ichki mahsulotdagi va aholi bandligidagi ulushi. In E Conference Zone (pp. 193-194).

Рузиев, Ш. Р. Ў., Расулов, Ҳ. Я., & Юсупов, А. А. (2022). Оценка туристического потенциала туризма республики Узбекистан. Academic research in educational sciences, 3(2), 617-629.

Yusupov Abbosxon Aliyevich. (2023). Methodological principles of using human resources in the activity of small business subjects. Intent Research Scientific Journal, 2(3), 182–187. Retrieved from https://intentresearch.org/index.php/irsj/article/view/67

Iqboljon oʻgʻli, A. R., & Omonjon, U. (2023). YUNESKO ro‘yxatiga kiritilgan butunjahon madaniy obyektlari. Qoʻqon universiteti xabarnomasi, 303-305.

Mahmudjon oʻgʻli, A. J., & Omonjon, U. (2023). Ziyorat turizm: mavjud resurslar va ularning tasnifi. Qoʻqon universiteti xabarnomasi, 237-239.

Shokhruzbek, R. (2019). Features of Historical and Cultural Tourism and the Factors of Its Development. Asian Journal of Technology and Management Research (AJTMR) Volume, 8(02).

Рузиев Шоҳрузбек Равшан Ўғли (2018). Оценка туристического потенциала историко-культурного туризма Республики Узбекистан. Региональные проблемы преобразования экономики, (4 (90)), 76-83

Published

2023-12-30

Iqtiboslik olish

Hamidjon Rasulov. (2023). SIYOSIY MOJAROLARNING TURIZMGA TA’SIRI. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 9(9), 147–150. https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.857

Issue

Section

Iqtisodiyot / Economy
Loading...