FOND BOZORI VA UNDA TIJORAT BANKLARINING TUTGAN OʻRNI

FOND BOZORI VA UNDA TIJORAT BANKLARINING TUTGAN OʻRNI

Authors

  • Sultonov Mansur G‘aniyevich Jizzax politexnika instituti Iqtisodiyot va menejment kafedrasi assistenti

DOI:

https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.854

Keywords:

Fond, mablag‘, qimmatli qog‘ozlar bozori, Raymon Barr, Gregori Menkyu, birlamchi bozor, qatnashchilar.

Abstract

Ushbu maqolada fond bozori va unda tijorat banklarining hozirgi kundagi oʻrni, tijorat banklari fond bozorining eng muhim ishtirokchilaridan biri ekanligi, Respublikamiz banklarining fond bozoridagi faoliyatini takomillashtirish zarurligi haqida ma’lumotlar va tavsiyalar keltirilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

“Banklar va bank faoliyati toʻg‘risida”gi qonun, OʻRQ-580-son, 2019-yil

Барр Р. Политическая экономия. Т.-М. Международные отношения, 1995 г

М. Грегори. Принципы экономикс. – СПб.: Питер Кем., 1999, С.538.

Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. – М: Инфра М, 2003, С.62

Sh.Z.Abdullayeva.Bank ishi.-Darslik,-T. Iqtisod-moliya, 2017 y , 220 b

Alimov I.I., Xusanboyev A.F., Ikrampov A.I. «Tijorat banklarinning qimmatli qogʻozlar bilan operatsiyalari» T:. Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti. 2010 y. 56 b.

Gulmira, U. (2023). Theoretical basis of management of the financial stability of the banking system. International Journal of Advance Scientific Research, 3(05), 126-130.

G.A. Perneyeva, “Bank moliya bozori” Maqola, KazNPU byulleteni, 2012-yil

http://www.csm.gov.uz (Qimmatli qog‘ozlar bozori faoliyatini muvofiqlashtirish va nazorat qilish markazi sayti)

http://www.fondbozori.uz («Toshkent» Respublika fond birjasi axborot resurs markazi)

finlit.uz

Published

2023-12-30

Iqtiboslik olish

Sultonov Mansur G‘aniyevich. (2023). FOND BOZORI VA UNDA TIJORAT BANKLARINING TUTGAN OʻRNI. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 9(9), 136–139. https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.854

Issue

Section

Iqtisodiyot / Economy
Loading...