MЕHNAT RЕSURSLARINING IQTISODIYOT TARMOQLARI BO‘YICHA BANDLIGINING JORIY HOLATI TAHLILI

MЕHNAT RЕSURSLARINING IQTISODIYOT TARMOQLARI BO‘YICHA BANDLIGINING JORIY HOLATI TAHLILI

Authors

  • Rasulov Sh.Sh. Jizzax politexnika instituti, Iqtisodiyot va menejment kafedrasi katta o‘qituvchisi

DOI:

https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.849

Keywords:

aholi, mehnatga layoqatli yoshdagi aholi, mehnat resurslari, ish bilan bandlik, bandlik darajasi, ishsizlar, ishsizlik darajasi, ish o‘rinlari.

Abstract

Mazkur maqolada mehnat resurslari o‘sishi va uning tarkibiy o‘zgarishi hamda iqtisodiyot bandligi dinamikasi tahlil qilinib, ulardan unumli foydalanish yo‘llari bo‘yicha fikr-mulohazalar bayon etilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Murojaatnoma (2020) O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi // O‘zA, 2020 yil 25 yanvar

O‘zbekiston Respublikasining “Aholini ish bilan ta’minlash to‘g‘risida”gi qonuni. www.lex.uz

Uglu, Rasulov Shavkat Sharof. "Analysis of economic reforms increasing labour resources in the republic of uzbekistan." ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal 11.11 (2021): 390-396.

Rasulov, Shavkat. "O‘zbekiston Respublikasida mehnat resurslarining ish bilan bandligining joriy holati tahlili." Economics and education 23.2 (2022): 227-232.

Rasulov, Shavkat. "Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda mеhnat rеsurslarining o‘rni va roli." Economics and education 23.4 (2022): 149-153.

Mamurjonovich, U. T. (2023). JAHON IQTISODIYOTIDA YANGI INDUSTRIAL DAVLATLARNING TUTGAN O'RNI. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 344-345.

Umarov Toxirjon Mamurjonovich. (2024). ERKIN IQTISODIY ZONALARDA TADBIRKORLIK FAOLIYATIGA INNOVATSIYALAR VA INVESTITSIYALARNI RAG‘BATLANTIRISHDA KLASTER YONDASHUVINING O‘RNI. INTERNATIONAL CONFERENCE OF NATURAL AND SOCIAL-HUMANITARIAN SCIENCES, 1(1), 156–167. Retrieved from https://universalconference.us/universalconference/index.php/ICNSHS/article/view/277

Ugli, B. K. F. (2024). THE IMPACTING FACTORS ON SMALL BUSINESS GROWTH. Frontline Marketing, Management and Economics Journal, 4(01), 24-36.

Published

2023-12-30

Iqtiboslik olish

Rasulov Sh.Sh. (2023). MЕHNAT RЕSURSLARINING IQTISODIYOT TARMOQLARI BO‘YICHA BANDLIGINING JORIY HOLATI TAHLILI. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 9(9), 113–116. https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.849

Issue

Section

Iqtisodiyot / Economy
Loading...