MAMLAKATIMIZDA YASHIL IQTISODIYOTNI JORIY ETISH HOLATI VA ASOSIY YOʻNALISHLARI

MAMLAKATIMIZDA YASHIL IQTISODIYOTNI JORIY ETISH HOLATI VA ASOSIY YOʻNALISHLARI

Authors

  • J.A.Turgʻunov Qoʻqon universiteti “Xalqaro turizm va iqtisodiyot” kafedrasi oʻqituvchisi

DOI:

https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.841

Keywords:

yashil iqtisodiyot, yashil oʻsish, energiya samaradorligi, ijtimoiy qamrov, atrof-muhit, barqaror rivojlanish

Abstract

Ushbu tadqiqotda mamlakatimizda yashil iqtisodiyotni rivojlantirishning nazariy asoslari koʻrib chiqilgan. Yashil iqtisodiyot va “yashil oʻsish”ni ta’minlashning ustuvor yoʻnalishlari tahlil qilingan. Tadqiqotning maqsadi mamlakatimizda yashil iqtisodiyotni joriy etish jarayonini tahlil qilish, uning hozirgi holati, istiqbollarini koʻrsatib oʻtishdan iborat. Shuningdek, tadqiqotda mamlakatimiz iqtisodiyotini “yashil iqtisodiyot” tamoyillari asosida rivojlantirishning ustuvor yoʻnalishlari oʻrganilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Vaxabov A.V., Xajibakiyev Sh.X. “Yashil iqtisodiyot” asosida barqaror iqtisodiy oʻsishni ta’minlashning nazariy va amaliy jihatlari. // Ilmiy elektron jurnali. XXI asr: fan va ta’lim masalalari”, No2, 20172.

Beder, S. 2011, 'Environmental economics and ecological economics: the contribution of interdisciplinary to understanding, influence and effectiveness', Environmental Conservation, vol. 38, no. 2, pp. 140-150

Blueprint for a Green Economy: David Pearce, Anil Markandya and Edward B. Barbier. Earthscan, London, Great Britain, 1989. 192 pp

Satbyul, K. E., Ho, K., Yeora, C. (2014). A New Approach to Measuring Green Growth: Application to the OECD and Korea. Futures, 63, 37–48. https://doi.org/10.1016/j. futures.2014.08.002

Caprotti, F., Bailey, I. (2014). Making Sense of the Green Economy. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, 96(3), 195–200. https://doi.org/10.1111/geob.12045

Lane, R. (2010). The Crisis from the Point of View of Evolutionary Economics. International Journal of Social Economics, 37(6), 466–471. https://doi.org/10.1108/03068291011042337

Навстречу «зелёной» экономике: пути к устойчивому развитию и искоренению бедности / Штайнер А., Айрис Р., Бэсса С. И др: ЮНЕП/ГридАрендаль,2011. С. 17.

World Bank (2012). Inclusive Green Growth: The Pathway to Sustainable Development. Washington D.C.: The World Bank. [Retrieved 2015-11-03] Available at: http://siteresources. worldbank.org/EXTSDNET/Resources/Inclusive_Green_Growth_May_2012.pdf

Acosta, L. A., Maharjan, P., Peyriere, H., Galotto, L., Mamiit, R. J., Ho, C., Anastasia., O. (2019). Green Growth Index:Concept, Methods and Applications. GGGI Technical Report No. 5, Green Growth Performance Measurement (GGPM) Program, Global Green Growth Institute, Seoul

The-Sustainable-Development-Goals-Report-20197.34.

Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication // UNEP’s Green Economy Initiative. Website. 2011. 2 December.

Umarov Toxirjon Mamurjonovich. (2024). ERKIN IQTISODIY ZONALARDA TADBIRKORLIK FAOLIYATIGA INNOVATSIYALAR VA INVESTITSIYALARNI RAG‘BATLANTIRISHDA KLASTER YONDASHUVINING O‘RNI. INTERNATIONAL CONFERENCE OF NATURAL AND SOCIAL-HUMANITARIAN SCIENCES, 1(1), 156–167. Retrieved from https://universalconference.us/universalconference/index.php/ICNSHS/article/view/277

Ugli, B. K. F. (2024). THE IMPACTING FACTORS ON SMALL BUSINESS GROWTH. Frontline Marketing, Management and Economics Journal, 4(01), 24-36.

Published

2023-12-30

Iqtiboslik olish

J.A.Turgʻunov. (2023). MAMLAKATIMIZDA YASHIL IQTISODIYOTNI JORIY ETISH HOLATI VA ASOSIY YOʻNALISHLARI. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 9(9), 85–87. https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.841

Issue

Section

Iqtisodiyot / Economy
Loading...