ERKIN IQTISODIY ZONАLАRNI RIVOJLАNTIRISHNI BOSHQАRISHNING SАMАRАDORLIGI

ERKIN IQTISODIY ZONАLАRNI RIVOJLАNTIRISHNI BOSHQАRISHNING SАMАRАDORLIGI

Authors

  • Toʻxtamurodov Davron Nizom oʻgʻli Nordik Universiteti mustaqil tadqiqotchisi

DOI:

https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.839

Keywords:

investitsiya, erkin iqtisodiy zona, investitsion jozibadorlik, mahalliylashtirish, tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari, erkin iqtisodiy zonalar boshqaruv tizimini muvofiqlashtirish

Abstract

Mazkur maqolada investitsiyalardan samarali foydalanishni boshqarishda erkin iqtisodiy zonalar faoliyati, iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida erkin iqtisodiy zonalar faoliyatini tashkil etishning asoslari va ahamiyati tadqiq etilgan. Ishlab chiqarishni diversifikatsiyalash, ichki va tashqi bozorlarda milliy tovarlarning raqobatbardoshligiga erishish orqali hududlarda erkin iqtisodiy zonalar faoliyatini tashkil etishga taʼsir koʻrsatuvchi omillarni oʻrganilgan. Oʻzbekiston iqtisodiyotida erkin iqtisodiy zonalar faoliyatini boshqarish samaradorligini takomillashtirish boʻyicha muallifning amaliy tavsiyalari ilgari surilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 28-yanvar 2022-yildagi 2022 – 2026 yillarga moʻljallangan Yangi Oʻzbekistonning taraqqiyot strategiyasi toʻgʻrisidagi farmoni // Lex.uz.

Oʻsha yerda

Zaynutdinov Sh.N. va boshqalar. Mintaqalarning investisiyaviy jozibadorligini oshirish yoʻllari. T.: Iqtisodiyot va ta'lim, 2017.№4 -86 b.

Mustafaqulov Sh.I. (2017) Investision muhit jozibadorligi: nazariya, metodologiya va amaliyot. Monografiya. Toshkent. 2017 “Iqtisod-Moliya”. – 186 b

Abdurahmonov Q.X. Mehnat iqtisodiyoti : Nazariya va amaliyot. Darslik / T.: Oʻzbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi “FAN” nashriyoti davlat korxonasi, 2019. –212 b.

Sobirov A. Oʻzbekiston Respublikasi iqtisodiyotiga investisiyalar jalb etishni davlat tomonidan tartibga solish mexanizmlarini takomillashtirish.I.f.n.ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertasiya. T.: TDIU. 2009. 12 b.

Вдовин С.М. Инвестисионная привлекателност как фактор устойчивого развития региона. Экономический анализ: теория и практика. Москва. 41 (392). 2014.-24 с.

Farole, T. Special economic zones in Africa: comparing performance and learning from global experience. Directions in Development; trade. World Bank.2011.

Vahobov A.V. va boshqalar. Xorijiy investitsiyalar. Oʻquv qoʻllanma. Toshkent: Moliya., 2010. -180 b.

Raimjonova M.A. Oʻzbekistonda erkin iqtisodiy hududlarga investitsiyalarni jalb qilish: nazariy asoslari, hozirgi holati va istiqbollari. “Extremum-press” nashriyoti, 2013 y. b.-11 b.

Rashidov M.Oʻzbekiston mintaqalarida erkin iqtisodiy zonalar faoliyatini takomillashtirish / monografiya.-Navoiy: “Аziz kitobxon” nashriyot, 2022 - 16 b.

Umarov Toxirjon Mamurjonovich. (2024). ERKIN IQTISODIY ZONALARDA TADBIRKORLIK FAOLIYATIGA INNOVATSIYALAR VA INVESTITSIYALARNI RAG‘BATLANTIRISHDA KLASTER YONDASHUVINING O‘RNI. INTERNATIONAL CONFERENCE OF NATURAL AND SOCIAL-HUMANITARIAN SCIENCES, 1(1), 156–167. Retrieved from https://universalconference.us/universalconference/index.php/ICNSHS/article/view/277

Ugli, B. K. F. (2024). THE IMPACTING FACTORS ON SMALL BUSINESS GROWTH. Frontline Marketing, Management and Economics Journal, 4(01), 24-36.

Oʻzbekiston Respublikasining «Maxsus iqtisodiy zonalar toʻgʻrisida» 2020-yil 17-fevraldagi OʻRQ-604 son Qonuni

Published

2023-12-30

Iqtiboslik olish

Toʻxtamurodov Davron Nizom oʻgʻli. (2023). ERKIN IQTISODIY ZONАLАRNI RIVOJLАNTIRISHNI BOSHQАRISHNING SАMАRАDORLIGI. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 9(9), 75–78. https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.839

Issue

Section

Iqtisodiyot / Economy
Loading...