MAMLAKAT YALPI ICHKI MAHSULOTINI RIVOJLANTIRISHDA KICHIK BIZNESNI O‘RNI VA DUCH KELISHI MUMKIN BO‘LGAN MUAMMOLAR TAHLILI

MAMLAKAT YALPI ICHKI MAHSULOTINI RIVOJLANTIRISHDA KICHIK BIZNESNI O‘RNI VA DUCH KELISHI MUMKIN BO‘LGAN MUAMMOLAR TAHLILI

Authors

  • Gafurov Xurshid Maxsudovich Qo‘qon universiteti katta o‘qituvchisi
  • Abdulhamidov Sarvarbek Akramjon o‘g‘li Qo‘qon universiteti talabasi

DOI:

https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.837

Keywords:

kichik biznes, yalpi ichki mahsulot, innovatsiya, kapital, eksport, rag‘batlantirish, iqtisodiy o‘sish, tadqiqot, muammolar.

Abstract

Mazkur maqolada kichik biznes faoliyatini mamlakat yalpi iсhki mahsulotini oshirishdagi o‘rni va bu faoliyat turini yuritish hamda rivojlantirish jararayonida duch kelishi mumkin bo‘lgan muammolar bo‘yicha tadqiqotlar o‘tkazilgan va olingan natijalar bayon qilingan. O‘zbekiston Respublikasi hududi miqyosida o‘tkazilgan so‘rovnomada jami 320 nafar kichik biznes bilan shug‘ullanuvchilar ishtirok etdi. So‘rovnoma natijasida eng ko‘p uchraydigon muammolar resurslarni notekis taqsimlanishi, adolatsiz raqobat, iste’molchilarni o‘zgaruvchan xohish-istaklari kabilar ekanligi aniqlandi. Resurslarning notekis taqsimlanishi muammosini hal qilishda kichik biznes uchun soliq bo‘yicha imtiyozlar berish zarur. Yirik kompaniyalarning adolatsiz raqobat amaliyotiga kirishish imkoniyatlarini cheklash uchun har bir davlat o‘zining monopoliyaga qarshi qonunlarni kuchaytirishi lozim. Iste’molchilarning o‘zgaruvchan xohish-istaklar muammosini bartaraf etishda ularni ehtiyojlari va umidlarini tushunish uchun mijozlar bilan muntazam ravishda muloqot qilish zarur.  Maqolaning oxirida mazkur muammolarning yechimlari haqida umumiy xulosa va takliflar berib o‘tilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Qosimova M.S., Shodibekova D. A., Yusupov M. A., Samadov A.N. Kichik biznesni boshqarish. Oʻquv qo‘llanma. -T.: O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg‘armasi nashriyoti, 2005. 160 b.

Yusupov Abbosxon Aliyevich, & Abdulhamidov Sarvar Akramjon o‘g‘li. O‘zbekiston Respublikasidagi qurilish sohasida kichik biznesning ulushi (hududlar kesimida). 2022.

Principles of economics by alfred marshall, professor of political economy in the university of cambridge ; fellow of st john’s college, Cambridge ; sometime fellow of balliol college, Oxford. vol. I. Natura non facit saltum. London: Macmillan and co. and New york. 1890.

The General Theory of Employment, Interest, and Money By John Maynard Keynes. Feburary 1936.

Milton Friedman Capitalism and Freedom. Перевод с английского Владимир Козловский Игорь Пильщиков (предисловия к русскому изданию и изданию 2002 года).

Xursanaliyev Boburmirzo, Yusupov Abbosxon, Oְ‘zbekiston Respublikasida kichik biznes faoliyatining rivojlanish tahlili.

Boburmirzo X., Abbosxon Y. Oʻzbekiston Respublikasida kichik biznes faoliyatining rivojlanish tahlili.

Mamurjonovich, U. T. (2023). JAHON IQTISODIYOTIDA YANGI INDUSTRIAL DAVLATLARNING TUTGAN O'RNI. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 344-345.

Umarov Toxirjon Mamurjonovich. (2024). ERKIN IQTISODIY ZONALARDA TADBIRKORLIK FAOLIYATIGA INNOVATSIYALAR VA INVESTITSIYALARNI RAG‘BATLANTIRISHDA KLASTER YONDASHUVINING O‘RNI. INTERNATIONAL CONFERENCE OF NATURAL AND SOCIAL-HUMANITARIAN SCIENCES, 1(1), 156–167. Retrieved from https://universalconference.us/universalconference/index.php/ICNSHS/article/view/277

https://www.worldbank.org/ – Jahon banki.

https://stat.uz/uz/ – O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi ma’lumotlari.

Published

2023-12-30

Iqtiboslik olish

Gafurov Xurshid Maxsudovich, & Abdulhamidov Sarvarbek Akramjon o‘g‘li. (2023). MAMLAKAT YALPI ICHKI MAHSULOTINI RIVOJLANTIRISHDA KICHIK BIZNESNI O‘RNI VA DUCH KELISHI MUMKIN BO‘LGAN MUAMMOLAR TAHLILI. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 9(9), 68–71. https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.837

Issue

Section

Iqtisodiyot / Economy
Loading...