RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARI FAOLIYATIDA ZAMONAVIY BOSHQARUV ISTIQBOLLARI

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARI FAOLIYATIDA ZAMONAVIY BOSHQARUV ISTIQBOLLARI

Authors

  • Turg‘unov Muxriddin Moʻydinjon oʻg‘li Farg‘ona politexnika instituti Katta oʻqituvchisi i.f.f.d., (PhD)

DOI:

https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.831

Keywords:

Raqamli iqtisodiyot, raqamli texnologiyalar, boshqarish mexanizmi, oziq-ovqat sanoati, zamonaviy boshqaruv, oziq-ovqat mahsulotlari eksporti.

Abstract

Maqolada raqamli iqtisodiyot mamlakat iqtisodiy tarmoqlarini, xususan, oziq-ovqat sanoatini yanada rivojlantirishning asosiy omili sifatida qaralgan. Oziq-ovqat sanoati korxonalari faoliyatini tashkil etishda raqamli iqtisodiyotning unsurlaridan samarali foydalanish va yoʻlga qoʻyish usullari oʻrganilgan. Oziq-ovqat sanoati korxonalari faoliyatiga zamonaviy boshqaruv mexanizmini tatbiq etish hamda uni rivojlantirish, ushbu jarayonda boshqaruvga ta’sir etuvchi omillarni, xususan, raqamli iqtisodiyotni alohida oʻrganish, oziq-ovqat sanoat tarmoqlarini modernizatsiya qilish va oziq-ovqat ishlab chiqaruvchi korxonalarnini qoʻllab-quvvatlash muhim sanaladi. Oziq-ovqat sanoati korxonalari faoliyatini zamovaniy boshqaruv tizimlaridan foydalanish hamda uning dolzabrligi ochib berilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Ziyavitdinova N.M. Oziq-ovqat sanoati korxonalari faoliyatin iqtisodiy samaradorligini oshirish. Diss. i.f.n. Bux oz.ov YeSTI 155 b. B. – 2006.

Umarov I.Yu. Oziq-ovqat sanoatida tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish (Andijon viloyati misolida). Diss. i.f.n. AMII 149 b. A. – 2009

Poluxin A.A. Organizatsionno-ekonomicheskiy mexanizm modernizatsii selskogo xozyaystva Rossii/ A.A. Poluxin// Agrarnaya Rossiya. – 2012 - №5 s. 23-29

Turgunov, M. (2021). Issues of innovative approach and financing of innovative projects in rapid economic development. Экономика и социум, (7), 151-159.

Turgunov, M. (2021). State and prospects of the Republic of Uzbekistan in international ratings of innovation development. Theoretical & Applied Science, (7), 37-42.

Turgunov, M. (2019). Mechanisms of effective management of corporations in the republic of Uzbekistan. In Теория и практика корпоративного менеджмента (pp. 123-124).

TURGUNOV, M. M. U. (2022). The state of the food industry in uzbekistan and some aspects of its management. Theoretical & applied science Учредители: Теоретическая и прикладная наука, (9), 156-162.

Umarov Toxirjon Mamurjonovich. (2024). ERKIN IQTISODIY ZONALARDA TADBIRKORLIK FAOLIYATIGA INNOVATSIYALAR VA INVESTITSIYALARNI RAG‘BATLANTIRISHDA KLASTER YONDASHUVINING O‘RNI. INTERNATIONAL CONFERENCE OF NATURAL AND SOCIAL-HUMANITARIAN SCIENCES, 1(1), 156–167. Retrieved from https://universalconference.us/universalconference/index.php/ICNSHS/article/view/277

Muhriddin, T. U. (2021). Oziq-ovqat sanoati korxonalari faoliyatini boshqarishning o ‘ziga xos ayrim xususiyatlari. Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali, 1(2), 65-75

Published

2023-12-30

Iqtiboslik olish

Turg‘unov Muxriddin Moʻydinjon oʻg‘li. (2023). RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARI FAOLIYATIDA ZAMONAVIY BOSHQARUV ISTIQBOLLARI. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 9(9), 41–45. https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.831

Issue

Section

Iqtisodiyot / Economy
Loading...