KICHIK BIZNЕS VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING RIVOJLANISHIDA YOSHLARNING KASBIY LAYOQATLARINI SHAKLLANTIRISH

KICHIK BIZNЕS VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING RIVOJLANISHIDA YOSHLARNING KASBIY LAYOQATLARINI SHAKLLANTIRISH

Authors

  • Bobanazarova Jamila Xolmurodovna Jizzax politexnika instituti Iqtisodiyot va menejment kafedrasi professori, i.f.d
  • Zulfikarova Liliya Faridovna Qozon federal universiteti Ekonometrika va iqtisodiyot nazariyasi kafedrasi dots.nti, i.f.n

DOI:

https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.826

Keywords:

kichik biznes va xususiy tadbirkorlik, yoshlar tadbirkorligi, tadbirkorlik layoqati, ish bilan bandlik, yangi ish o‘rinlari, kasbiy ko‘nikmalar, mehnat munosabatlar.

Abstract

Maqolada kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishi, unda mehnat munosabatlarini yo‘lga qo‘yish tadqiq etilgan. Yoshlar tadbirkorligini yo‘lga qo‘yish, ularning kasbiy ko‘nikmalarini yo‘lga qo‘yishning o‘ziga xos xususiyatlari tadqiq qilingan. Jizzax viloyatida kichik biznes korxonalarida band bo‘lganlar ko‘rsatkichlarining o‘zgarishi tahlil qilinib, uni rivojlantirish yo‘nalishlari keltirilgan. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanishi borasidagi sotsiologik so‘rovnoma natijalari keltirilgan, mazkur sohani rivojlantirish orqali yoshlarning ish bilan bandligini oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar yoritib berilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28- yanvardagi “2022–2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60 sonli farmoni.www.Lex.uz.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 05- oktyabrdagi “Tadbirkorlik faoliyatini jadal rivojlanishini ta’minlashga, xususiy mulkni har tomonlama himoya qilishga va ishbilarmonlik muhitini sifat jihatidan yaxshilashga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risidagi” PF-4848 sonli farmoni. (O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2016 y., 40-son, 467-modda; 2017 y., 37-son, 982- modda; Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 26.11.2018 y., 06/18/5582/2220-son; Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 03.06.2021 y., 06/21/6240/0514-son)

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojatnomasini o‘rganish va keng jamoatchilik o‘rtasida targ‘ib etishga bag‘ishlangan ilmiy- ommabop qo‘llanma. (2019). Toshkent. - 218 b.

Muftaydinov Q. (2004). Iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoitida tadbirkorlikni rivojlantirish muammolari. Toshkent.-18 b.

Abduraxmonov Q.X. (2019). Mehnat iqtisodiyoti: nazariya va amaliyot. Darslik. –Toshkent. O‘zR FA “Fan” nashriyoti, - 568 b.

Горфинкеля В.Я., Швандера В.А. (2000) Экономика предприятия: Учебник для вузов. Перараб.и доп. Москва.ЮНИТИДАНА, - С. 274.

Jo‘rayev T.T. (2006). Iqtisodiy resurslar doiraviy aylanish jarayonining nazariy asoslari va samaradorligini oshirish omillari. Toshkent. Iqtisod-moliya, – 14 b.

Abduraxmanova G.Q. (2010). Milliy iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida aholining ish bilan bandligini tartibga solish (O‘zbekiston Respublikasi misolida). I.f.n.diss.Toshkent. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Iqtisodiyot instituti - 37 b.

http//www.mspbank.ru; http//www.giac.ru; http://www.meconomy.ru.

Smiljanic Stasha. Small Business Administration, 2022. URL:https:policyadvice.netinsuranceinsightssmall-buzinessstatistics

Umarov Toxirjon Mamurjonovich. (2024). ERKIN IQTISODIY ZONALARDA TADBIRKORLIK FAOLIYATIGA INNOVATSIYALAR VA INVESTITSIYALARNI RAG‘BATLANTIRISHDA KLASTER YONDASHUVINING O‘RNI. INTERNATIONAL CONFERENCE OF NATURAL AND SOCIAL-HUMANITARIAN SCIENCES, 1(1), 156–167. Retrieved from https://universalconference.us/universalconference/index.php/ICNSHS/artic le/view/277

Published

2023-12-30

Iqtiboslik olish

Bobanazarova Jamila Xolmurodovna, & Zulfikarova Liliya Faridovna. (2023). KICHIK BIZNЕS VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING RIVOJLANISHIDA YOSHLARNING KASBIY LAYOQATLARINI SHAKLLANTIRISH. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 9(9), 17–20. https://doi.org/10.54613/ku.v9i9.826

Issue

Section

Iqtisodiyot / Economy
Loading...