1.
Tashmuhamedova Feruza. MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA MONOLOGIK NUTQNI RIVOJLANTIRISH USULLARI. KU [Internet]. 2023 Sep. 30 [cited 2024 Jul. 20];8(8):106-9. Available from: https://herald.kokanduni.uz/index.php/public_html/article/view/816