1.
Otabek Rasulov Salimovich. OʻZINI-OʻZI BOSHQАRISH ORGАNLАRINING IJTIMOIY-IQTISODIY RIVOJLАNISHINI BOSHQАRISHNI BАHOLАSH MАSАLАLАRI. KU [Internet]. 2023 Sep. 30 [cited 2024 Apr. 24];8(8):70-3. Available from: https://herald.kokanduni.uz/index.php/public_html/article/view/807