Sabirov Khasan Nusratovich, and Akbarova Asidaxon. “INFLUENCE OF THE VOLUME OF INDUSTRIAL PRODUCTION IN UZBEKISTAN ON THE IMPORT TREND”. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, vol. 9, no. 9, Dec. 2023, pp. 35-40, doi:10.54613/ku.v9i9.830.