[1]
Tashmuhamedova Feruza, “MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA MONOLOGIK NUTQNI RIVOJLANTIRISH USULLARI”, KU, vol. 8, no. 8, pp. 106–109, Sep. 2023.