Otabek Rasulov Salimovich (2023) “OʻZINI-OʻZI BOSHQАRISH ORGАNLАRINING IJTIMOIY-IQTISODIY RIVOJLАNISHINI BOSHQАRISHNI BАHOLАSH MАSАLАLАRI”, QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 8(8), pp. 70–73. doi: 10.54613/ku.v8i8.807.