Murodova Mohigul Chori qizi (2023) “OʻZBEKISTONDA OZIQ-OVQAT SANOATINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH YOʻLLAR”, QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 8(8), pp. 3–12. doi: 10.54613/ku.v8i8.792.