Otabek Rasulov Salimovich. 2023. “OʻZINI-OʻZI BOSHQАRISH ORGАNLАRINING IJTIMOIY-IQTISODIY RIVOJLАNISHINI BOSHQАRISHNI BАHOLАSH MАSАLАLАRI”. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI 8 (8):70-73. https://doi.org/10.54613/ku.v8i8.807.