Tashmuhamedova Feruza. (2023). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA MONOLOGIK NUTQNI RIVOJLANTIRISH USULLARI. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 8(8), 106–109. https://doi.org/10.54613/ku.v8i8.816