Otabek Rasulov Salimovich. (2023). OʻZINI-OʻZI BOSHQАRISH ORGАNLАRINING IJTIMOIY-IQTISODIY RIVOJLАNISHINI BOSHQАRISHNI BАHOLАSH MАSАLАLАRI. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 8(8), 70–73. https://doi.org/10.54613/ku.v8i8.807