Murodova Mohigul Chori qizi. (2023). OʻZBEKISTONDA OZIQ-OVQAT SANOATINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH YOʻLLAR. QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 8(8), 3–12. https://doi.org/10.54613/ku.v8i8.792